07 lutego 2022

Obowiązujące przepisy drogowe 2022. Sprawdź, co się zmieniło i jakie kary czekają za nieprzestrzeganie prędkości

Rzecznik Klienta
1 stycznia 2022 roku zaczęły obowiązywać zmiany w kodeksie wykroczeń oraz znowelizowana ustawa Prawo o ruchu drogowym. W życie weszły zmiany w taryfikatorze mandatów, które od bieżącego roku będą znacznie wyższe niż dotychczas. Jakie kary finansowe grożą kierowcom za przekroczenie prędkości, jazdę po alkoholu lub wyprzedzanie na przejściach dla pieszych?

Zmiany w wysokości mandatów od 1 stycznia 2022

Nowe przepisy znacznie podnoszą wysokość uprzednio obowiązujących mandatów karnych za wybrane wykroczenia w ruchu drogowym. W niektórych przypadkach kary mogą sięgać nawet kilku tysięcy złotych! Maksymalny mandat za przekroczenie prędkości może wynieść 5 tysięcy złotych, a to oznacza nawet dziesięciokrotną podwyżkę w stosunku do poprzedniej wysokości mandatów.

W poniższej tabeli przygotowaliśmy porównanie wysokości mandatów dla wybranych wykroczeń przed zmianą ustawy i po niej.


Wykroczenie

Mandat obowiązujący do końca 2021

Mandat obowiązujący od 1 stycznia 2022

Przekroczenie prędkości do 30 km/h do 200 zł do 400 zł
Przekroczenie prędkości od 31 do 40 km/h 200-300 zł 800 zł
Przekroczenie prędkości od 41 do 50 km/h 300-400 zł 1000 zł
Przekroczenie prędkości od 51 do 60 km/h 400-500 zł 1500 zł
Przekroczenie prędkości od 61 do 70 km/h 400-500 zł 2000 zł
Przekroczenie prędkości o 71 km/h i więcej 400-500 zł 2500 zł
Korzystanie z telefonu podczas prowadzenia samochodu 200 zł 500 zł
Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu dla pieszych lub wchodzącemu na przejście 350 zł 1500 zł
Wyprzedzanie na przejściu dla pieszych 200 zł 1500 zł
Parkowanie samochodu na miejscu dla niepełnosprawnych 500 zł 800 zł
Naruszenie zakazu wyprzedzania innych pojazdów do 300 zł 1000 zł
Prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu 50-5000 zł min. 2500 zł


Co ciekawe, wysokość kar jest mnożona dwukrotnie w przypadku kierowców, którzy popełnili to samo wykroczenie ponownie w trakcie 2 lat. To oznacza, że jeśli kierowca już był karany za przekroczenie prędkości o 71 km/h i nie minęło 2 lata od tego czynu – obecnie grozi mu mandat w wysokości 5000 zł za to samo wykroczenie. Okres 2 lat jest naliczany od dnia opłacenia mandatu, nie zaś od jego otrzymania.

Nowe przepisy drogowe podnoszą również maksymalną wysokość grzywny, jaką może nałożyć sąd – z 5 tysięcy złotych do nawet 30 tysięcy złotych.


Rewolucja w punktach karnych

Nowy sposób naliczania punktów karnych wejdzie w życie 17 września 2022 roku. Dzięki temu kierowcy mają jeszcze trochę czasu, by zapoznać się z nadchodzącymi zmianami.

Planowane jest podniesienie maksymalnej liczby punktów karnych za jedno wykroczenie do 15 punktów. Nowy taryfikator punktów karnych przewiduje ukaranie jednorazowo 15 punktami za:

1. Naruszenie zakwalifikowane jako przestępstwo z art. 173 i art. 174 Kodeksu karnego (dotyczą spowodowania lub bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym), art. 177 Kk (dotyczy nieumyślnego spowodowania wypadku, w którym osoba poniosła śmierć albo odniosła ciężki uszczerbek na zdrowiu, lub obrażenia ciała) oraz art. 178b Kk (dotyczy niezatrzymania się do kontroli i kontynuowania jazdy pomimo użycia sygnałów dźwiękowych i świetlnych oraz polecenia zatrzymania pojazdu)
2. Kierowanie w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie
3. Kierowanie w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego
4. Ominięcie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się, by ustąpić pierwszeństwa pieszym
5. Wyprzedzanie na przejściach dla pieszych i bezpośrednio przed nimi
6. Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu na przejściu lub na nie wchodzącemu
7. Nieustąpienie pierwszeństwa przez kierującego pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną, pieszemu przechodzącemu na skrzyżowaniu przez jezdnię drogi, na którą wjeżdża pojazd
8. Niezatrzymanie pojazdu w razie przechodzenia przez jezdnię osoby niepełnosprawnej, używającej specjalnego znaku lub osoby o widocznej ograniczonej sprawności ruchowej w celu umożliwienia jej przejścia
9. Niezatrzymanie się do kontroli
10. Przekroczenie dopuszczalnej prędkości powyżej 50 km/h
11. Przekroczenie dopuszczalnej prędkości powyżej 50 km/h na obszarze zabudowanym
12. Naruszenie zakazu wyprzedzania na przejazdach rowerowych i bezpośrednio przed nimi

Źródło listy punktów karnych: https://www.motofakty.pl/artykul/za-to-otrzymasz-15-punktow-karnych-lista-wykroczen.html


Policja będzie miała prawo ukarać 10 punktami karnymi m.in. za: nieudzielenie pomocy ofiarom wypadku, przekroczenie prędkości o 31-41 km/h czy też złamanie zakazu zawracania na autostradzie. Zmiana pojawi się również w samym sposobie kasowania punktów karnych. Usunięcie otrzymanych punktów karnych będzie bowiem uzależnione od opłacenia mandatu. Dodatkowo, punkty karne będą usuwane dopiero po upływie 2 lat od dnia opłacenia mandatu.


Stawka OC a wykroczenia w ruchu drogowym

Nowelizacja kodeksu drogowego umożliwiła ubezpieczycielom dostęp do bazy CEPiK, w której notowane są wszelkie przewinienia kierowców. Ubezpieczyciele będą więc zobowiązani do uzależnienia stawki OC od historii wykroczeń kierowcy. Tym samym, kierowcy mający na koncie mandaty i punkty karne, otrzymają od ubezpieczyciela wyższą stawkę za ubezpieczenie OC. Dla kierowców jeżdżących przepisowo – stawki OC nie ulegną zmianie.

Przekraczanie dozwolonej prędkości jest naszym grzechem narodowym. Jednak analizując sprawy klientów widać, że często przyczyny są bardziej prozaiczne. Np. zmęczenie, brak uwagi (często spowodowany korzystaniem z telefonu). Brak ustąpienia pierwszeństwa jest jednym z wyżej karanych wykroczeń, co może spowodować większą uwagę w okolicach przejść i poprawę bezpieczeństwa.

Aby uniknąć groźnych sytuacji powinniśmy zacząć od zmiany swoich nawyków:

  • schowajmy telefon do schowka
  • nie jeździjmy zmęczeni (częste przerwy przy dalszych podróżach to obowiązek!)
  • dbajmy o czystość szyb, jakość oświetlenia i ogumienia
  • będąc pieszymi korzystajmy z chodników, a po zmroku z odblasków
  • rowerzyści - koniecznie widoczne oświetlenie po zmierzchu

Piotr Ożarek,
Rzecznika Klienta PZU