24 kwietnia 2014

Jakie są kary za brak OC?

Posiadanie pojazdu mechanicznego powinno być równoznaczne z posiadaniem ubezpieczenia OC. Powinno, bo jest obowiązkowe i zdroworozsądkowe, a zdrowy rozsądek podpowiada nam, że brak polisy OC wiąże się z karami. Dobrze podpowiada! Odpowiadamy na Wasze pytania.

Mamy świadomość, że OC komunikacyjne jest ubezpieczeniem obowiązkowym, zawieranym zwykle na 12 miesięcy i gwarantującym wypłatę odszkodowania osobom trzecim poszkodowanym w zdarzeniu drogowym. Obok tzw. oczywistych oczywistości pojawiają się jednak wątpliwości.

Korzystając z opcji ZAPYTAJ EKSPERTA prosicie o wyjaśnienie różnych zagadnień związanych m.in. z ubezpieczeniami komunikacyjnymi.

Publikujemy dwa zapytania dotyczące OC:  

 • Chwilowo nie mam pieniędzy, a kończy mi się ubezpieczenie OC. Czy za nieopłacenie go w terminie coś mi grozi? Czy umowa wygaśnie, jeśli nie zapłacę składki? — Pani Anna
 • Nie używam samochodu, bo jest zepsuty i od dwóch miesięcy stoi w garażu. Szkoda mi pieniędzy na nowe ubezpieczenie, a stara polisa OC skończyła się kilka dni temu. Czy ubezpieczenie OC mogę wykupić dopiero, jak auto będzie znowu sprawne? — Pan Tomasz

​Rozwiązuje się/nie rozwiązuje się

 • Co do zasady polisa OC nie wygasa wraz z końcem terminu ubezpieczenia, jeżeli w całości opłaciliśmy dotychczasową składkę.
 • Rozwiązuje się polisa OC kupiona wraz z autem od poprzedniego właściciela. Po zakończeniu terminu ubezpieczenia jako nowi właściciele pojazdu musimy wykupić nową polisę.
 • Również polisa, w której nie opłaciliśmy wszystkich składek wygasa z końcem okresu ubezpieczenia.

​Posiadać/nie posiadać

 • Każdy posiadacz pojazdu zarejestrowanego w Polsce jest zobowiązany do wykupienia polisy OC.
 • Niespełnienie obowiązku posiadania OC spowoduje nałożenie kary przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (wysokość kary zależy od rodzaju pojazdu i długości okresu nieposiadania OC).
 • Jeżeli pojazd jest niesprawny i nie będzie już użytkowany, a my nie chcemy opłacać składki OC — należy go wyrejestrować, a następnie zgłosić ten fakt do ubezpieczyciela/zakładu ubezpieczeń.

​Kary i koszty — jakie i za co?

 • Jeżeli zostaniemy zatrzymani przez policję w pojeździe bez ważnego ubezpieczenia OC zapłacimy mandat.
 • Jeżeli nie spełniliśmy obowiązku zawarcia umowy OC podlegamy również karze, którą powinniśmy dobrowolnie uiścić na konto Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Niewpłacenie kary uruchomi postępowanie egzekucyjne Urzędu Skarbowego.
 • Jeżeli znaleźliśmy się w trudnej sytuacji materialnej (spowodowanej np. utratą pracy), możemy zwrócić się do ubezpieczyciela z prośbą o przesunięcie terminu płatności lub rozłożenia składki na większą liczbę rat. Każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie i nie można zagwarantować, że prośba zostanie rozpatrzona pozytywnie.
 • Jeżeli, nie posiadając OC, spowodujemy wypadek lub kolizję — będziemy zobowiązani sięgnąć zapłacić odszkodowanie z własnych środków.

Dlaczego powinniśmy zawsze posiadać ważną polisę OC? Liczby są bezwzględne:

 • 27 mln złotych — tyle nieubezpieczeni kosztują kierowców wykupujących obowiązkowe OC komunikacyjne.
 • 25 mln złotych — tyle kosztują kierowcy niezidentyfikowani, którzy zbiegli z miejsca zdarzenia. 

Szerokiej i bezpiecznej drogi. Zawsze z OC!

Źródła

Kiedy i jak wyrejestrować pojazd? http://mojafirma.infor.pl/

Dzieci wyjaśniają - co to jest OC? 

Aktualny taryfikator mandatów http://www.infor.pl/