19 kwietnia 2022

Nie zapłaciłem OC komunikacyjnego w terminie. Co teraz?

Przepisy mówią jasno: jeśli masz samochód lub motocykl, to musisz go ubezpieczyć. Za brak ważnej polisy OC grożą kary. Co się stanie, gdy nie wykupimy ubezpieczenia w terminie?

Ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych gwarantuje poszkodowanym odszkodowanie w zdarzeniu drogowym, które spowodujesz. Mówiąc prościej, polisę OC wykupujesz, aby wszelkie szkody, które spowodujesz pojazdem - były pokryte przez zakład ubezpieczeń, a nie z twojej kieszeni.

Więcej o tym, jak działa ubezpieczenie OC dowiesz się, oglądając ten film:


Wielu kierowców ma jednak wątpliwości związane z opłacaniem polisy OC. Najczęściej padają następujące pytania:

 • „Co się stanie, gdy zapomnę ubezpieczyć samochód?”
 • „Jakie konsekwencje poniosę, gdy nie opłacę składki w terminie?”
 • „Czy muszę płacić za OC niesprawnego samochodu lub którego nie używam? „Jakie są kary za brak polisy?”

Wyjaśniamy najważniejsze kwestie.
 

Kary za brak OC

Jeśli nie wykupisz ubezpieczenia OC dla pojazdu, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny nałoży na Ciebie karę. Wiele osób błędnie sądzi, że tylko policja podczas kontroli może „przyłapać” na braku polisy. To nieprawda! Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny dzięki funkcji tzw. wirtualnego policjanta na bieżąco monitoruje ciągłość polis dla wszystkich pojazdów.

Dobrą informacją dla posiadaczy pojazdów jest to, że polisy OC ulegają automatycznemu przedłużeniu. Jeśli więc w ciągu minionego roku nie zmieniałeś samochodu lub motocykla, ani nie wypowiadałeś umowy ubezpieczeniowej, zachowasz ciągłość polisy. Twój ubezpieczyciel dostarczy odpowiednie dokumenty i poinformuje Cię, że musisz zapłacić składkę za ubezpieczenie na kolejny rok.
 

Kiedy polisa OC się nie przedłuża?

Ubezpieczenie OC nie przedłuży się automatycznie na kolejny rok, gdy: kupisz pojazd z ważną polisą – możesz korzystać z niej do końca okresu umowy. Jednak po jej rozwiązaniu, jako nowy właściciel, musisz podpisać kolejną. W tym wypadku umowa nie przedłuża się automatycznie.
 

Gdy nie opłacisz składki

Zasadniczo, umowę OC komunikacyjnego zawiera się na rok. Jeśli nie zapłacisz składki ubezpieczyciel przypomni Ci o zaległości, może też obciążyć Cię odsetkami ustawowymi. Nieopłacona polisa będzie ważna. W razie zdarzenia na drodze poszkodowany dostanie odszkodowanie, a ubezpieczyciel wystąpi do Ciebie z roszczeniem o zapłatę składki. Jeśli jednak nie opłaciłeś wszystkich składek za mijający okres 12 miesięcy, zawarcie nowej umowy nie następuje i możesz stracić ciągłość ubezpieczenia.

Jeżeli nie została opłacona druga rata ubezpieczenia lub na skutek błędu nie została opłacona w całości (wystarczy groszowa zaległość), polisa się nie przedłuży. Jak opłacisz nową z opóźnieniem -  nastąpi przerwa w ubezpieczeniu i UFG naliczy opłatę zgodną z poniższa tabelą.

Wysokość opłaty za brak OC komunikacyjnego uzależniona jest od:

- rodzaju pojazdu, którego posiadacz nie spełnił obowiązku ubezpieczenia:

 • samochody osobowe – równowartość 2-krotności  minimalnego wynagrodzenia za pracę,
 • samochody ciężarowe, ciągniki samochodowe i autobusy – równowartość 3-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę,
 • pozostałe pojazdy – równowartość 1/3 minimalnego wynagrodzenia za pracę.

- okresu pozostawania bez ochrony ubezpieczeniowej w danym roku kalendarzowym:

 • do 3 dni – 20% pełnej opłaty karnej,
 • 4 do 14 dni – 50% pełnej opłaty karnej,
 • powyżej 14 dni – 100% opłaty karnej.
   
Gradacja opłaty Samochody osobowe Samochody ciężarowe, ciągniki samochodowe i autobusy Pozostałe pojazdy OC rolników
100% 6 020 zł 9 030 zł 1 000 zł 300 zł
50% 3 010 zł 4 520 zł 500 zł
20% 1 200 zł 1 810 zł 200 zł


Czy ubezpieczać nieużywany pojazd?

Przepisy mówią jasno – każdy zarejestrowany pojazd musi mieć ważną polisę OC.

Od 31 stycznia 2022 r. obowiązują jednak nowe przepisy dotyczące czasowego wyrejestrowania pojazdu, np. na czas naprawy po wypadku. Auto można teraz wycofać minimum na trzy miesiące, a maksymalnie na rok, o ile nie minęły trzy lata od poprzedniego wycofania pojazdu z ruchu.

Jeżeli zaś pojazd jest niesprawny i nie będzie już używany, możesz go wyrejestrować i zgłosić to ubezpieczycielowi. Wtedy nie będziesz opłacać kolejnych składek za OC. Prawo reguluje przypadki, w których można wyrejestrować samochód. To kradzież, zezłomowanie, kasacja lub sprzedaż za granicą.


Uwaga!

Pamiętaj, że jeśli nie zapłaciłeś w terminie składki za ubezpieczenie dobrowolne (np. AC, ubezpieczenie mieszkania, NNW), nie masz ochrony ubezpieczeniowej. Jeśli będziesz mieć szkodę, ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania.​