13 maja 2022

Temat dla Rzecznika: Przez nieuwagę możesz zapłacić krocie za przerwę w OC

Rzecznik Klienta

Obowiązek posiadania ubezpieczenia OC komunikacyjnego dotyczy wszystkich właścicieli pojazdów mechanicznych. Nie każdy jednak zdaje sobie sprawę z tego, że brak OC niesie ze sobą konsekwencje. Najważniejszą z nich jest konieczność pokrycia szkody z własnej kieszeni.

W kolejnych odcinkach cyklu „Temat dla Rzecznika” skupię się na tym, o co może rościć poszkodowany. Dziś natomiast przedstawiam częste błędy związane z OC, które mogą nas drogo kosztować.
 

Warto wiedzieć, że:

  • OC komunikacyjnie nie przedłuża się automatycznie, jeżeli poprzednia składka nie została opłacona w całości. Co to oznacza w praktyce? Jeżeli nie została opłacona druga rata ubezpieczenia lub (na skutek błędu) nie została ona opłacona w całości – polisa się nie przedłuży (wystarczy groszowa zaległość). Jeśli opłacisz nową składkę z opóźnieniem – nastąpi przerwa w ubezpieczeniu, a w konsekwencji Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG) naliczy opłatę zgodnie z tabelą opłat przedstawioną w dalszej części wpisu.
  • Jeżeli kupisz lub otrzymasz pojazd w darowiźnie, taki pojazd powinien mieć ważne ubezpieczenie OC. Pamiętaj jednak, że to ubezpieczenie OC kończy się wraz z upływem terminu wskazanego na polisie – automatycznie się nie przedłuży.

Powyższe przypadki to najczęstsze powody wystawiania wysokich opłat przez UFG.
 

W jaki sposób naliczane są opłaty za brak OC komunikacyjnego? 

Wysokość opłaty za brak OC komunikacyjnego wyliczana jest indywidualnie, ponieważ jest ona uzależniona od:

1. Rodzaju pojazdu, którego posiadacz nie spełnił obowiązku ubezpieczenia

  • samochody osobowe – równowartość 2-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę
  • samochody ciężarowe, ciągniki samochodowe i autobusy – równowartość 3-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę
  • pozostałe pojazdy – równowartość 1/3 minimalnego wynagrodzenia za pracę

2. Okresu pozostawania bez ochrony ubezpieczeniowej w danym roku kalendarzowym

  • do 3 dni – 20% pełnej opłaty karnej
  • 4 do 14 dni – 50% pełnej opłaty karnej
  • powyżej 14 dni – 100% opłaty karnej
     

Wysokość kar za brak ubezpieczenia komunikacyjnego OC w 2023 roku

W poniższej tabeli znajduje się wysokość opłat za przerwę w ubezpieczeniu komunikacyjnym OC naliczana przez UFG z rozróżnieniem na rodzaj pojazdu oraz czas pozostawania bez ochrony ubezpieczeniowej pojazdu.
 

Gradacja
opłaty

Samochody
osobowe

Samochody ciężarowe,
ciągniki samochodowe i
 autobusy

Pozostałe
pojazdy

OC
rolników

100% 6 980 zł 10 470 zł 1 160 zł 350 zł
50% 3 490 zł 5 240 zł 580 zł 350 zł
20% 1 400 zł 2 090 zł 230 zł 350 zł


Pamiętaj, że jestem tu dla Was, więc jeśli potrzebujesz więcej informacji w powyższym temacie – skontaktuj się ze mną za pomocą formularza kontaktowego: www.pzu.pl/pl/rzecznik-klienta

Z przyjemnością udzielę wsparcia w zakresie ubezpieczenia komunikacyjnego OC i rozwieję wszelkie wątpliwości w tym temacie.
 

*Wpis został zaktualizowany 30.12.2022 r.