22 lipca 2015

Uważaj na pieszych!

Rozpoczyna się kolejna edycja akcji „Kochasz? Powiedz STOP Wariatom Drogowym”, pod hasłem „Uważaj na pieszych, to mogą być Twoi najbliżsi”. Kampania pokazuje, że kierowcy i piesi są współodpowiedzialni za bezpieczeństwo na drodze, choć jest duża rozbieżność między tym, co deklarują, a tym jak jest naprawdę.

Warto więc zmieniać nawyki. Dlaczego? Bo ponad 1100 osób rocznie ginie w zderzeniach z samochodami! Obejrzyjcie materiał, przygotowany przez Waldemara Florkowskiego z serwisu Moto doradca.

Czy pieszy zawsze ma pierwszeństwo?

W porównaniu z krajami UE, przepisy w Polsce nie dają pieszemu pierwszeństwa w każdym przypadku. Wraz ze zmianą świadomości, istotne są więc zmiany prawne. W Sejmie obraduje Komisja Infrastruktury, która przygotowuje nowe przepisy. Teraz pieszy musi wejść na przejście, by kierowca miał obowiązek zatrzymania się. Posłowie chcą, by pierwszeństwo miał każdy pieszy, który oczekuje przy przejściu na dobry moment do wejścia na jezdnię. 

Obecnie kierowcy, którzy zbliżają się do miejsca oznaczonego znakiem D-6, D-6a albo D-6b, muszą zmniejszyć prędkość i zachować szczególną ostrożność „tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo pieszych lub rowerzystów znajdujących się w tych miejscach lub na nie wchodzących lub wjeżdżających”. 

Piesi również mają obowiązek zachowania szczególnej ostrożności. W ustawie Prawo o ruchu drogowym, w art. 13 zapisano: 

​Pieszy, przechodząc przez jezdnię lub torowisko, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność oraz, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, korzystać z przejścia dla pieszych. Pieszy znajdujący się na tym przejściu ma pierwszeństwo przed pojazdem.

— Art. 13, Prawo o ruchu drogowym.

Niestety nie wszyscy upewniają się, czy mogą bezpiecznie wejść na jezdnię. Dlatego zmiany w prawie są niezwykle potrzebne, by to kierowcy mieli obowiązek uważać na takie osoby. Skąd ta dysproporcja w rozłożeniu odpowiedzialności? Bo człowiek nie ma szans w zderzeniu z maszyną.  

Świadomość a rzeczywistość

Fundacja PZU zbadała*, jak piesi i kierowcy postrzegają bezpieczeństwo na drodze. Wyniki są dość zaskakujące i pokazują, że sporo musimy jeszcze nadrobić.* 

Niby mamy niezwykle wysoki wskaźnik świadomości bezpieczeństwa na drodze. Aż 88 proc. kierowców i 90 proc. pieszych deklaruje, że są współodpowiedzialni za to, co dzieje się na drodze. Aż 85 proc. kierowców i pieszych uważa, że bezwzględne pierwszeństwo jest po stronie pieszego. Jednak aż 76 proc. nie zatrzymuje się, kiedy pieszy oczekuje na przejściu, co jest co prawda zgodne z przepisami, ale nie wystarczające. Niestety, jednocześnie aż 74 proc. pieszych przyznaje, że zdarza im się przechodzić przez ulicę w niedozwolonym miejscu!

76% kierowców nie zatrzymuje się, by przepuścić pieszego na przejściu

Tylko 40 proc. kierowców deklaruje, że ZAWSZE się zatrzymuje, gdy widzi pieszego, ale jedynie 24 proc. faktycznie się zatrzymuje, by ułatwić pieszemu przejście przez pasy w wyznaczonym miejscu. Ten wynik potwierdza potrzebę zmian prawnych i wprowadzenie zapisu dotyczącego pierwszeństwa oczekujących. Warto przypomnieć, że dziś nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu, znajdującemu się na przejściu dla pieszych, grozi karą 350 zł i 10 punktami karnymi.

Najczęstsze błędy kierowców

Dużym zaskoczeniem w badaniach są wyniki dotyczące zachowania ostrożności w pobliżu przejść dla pieszych. Okazało się, że wielu kierowców nie zwalnia przed nimi, zwłaszcza w centrach miast! Tylko 48 proc. kierowców deklaruje, że zdejmuje nogę z gazu przed przejściem dla pieszych. W rzeczywistości, zgodnie z wynikami eksperymentu, robi to zaledwie 29 proc.! 

To nie wyczerpuje listy błędów, jakie popełniamy przed przejściami. Mimo że tylko 2 proc. kierowców deklaruje, że zdarza im się przejechać przez pasy, nawet kiedy inne samochody się zatrzymują, w rzeczywistości robi to aż ponad 20 proc.! Ile razy byliśmy świadkami sytuacji, w których jeden kierowca zwalniał przed przejściem, a drugi w tym momencie go omijał, nie mając pełnego pola widzenia, bo pierwszy pojazd zasłaniał wysepkę, bądź chodnik? Ile razy sami w ten sposób narażaliśmy pieszych i siebie na wypadek? 

Dajemy radę: Omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu, to mandat w wysokości 500 zł, 10 pkt i jedno z największych zagrożeń w ruchu drogowym. Za wyprzedzanie na przejściach dla pieszych i bezpośrednio przed nimi grozi mandat 200 zł i 10 pkt.

Kierowca może ostrożnie wjechać na przejście dla pieszych tylko, gdy pieszy poruszający się od prawej strony do lewej przejdzie połowę pasów w taki sposób, że tor jazdy pojazdu i pieszego nie będą się przecinać.

Kierowco, zatrzymaj się!

Gdy widzimy pieszego zbliżającego się do przejścia lub oczekującego, powinniśmy bezwarunkowo zwolnić. Z badań wynika tu jednak pewna tendencja, ponieważ wszystko zależy od tego, kto oczekuje na przejście. Przebadano cztery grupy pieszych. Najczęściej kierowcy przepuszczali młodzież (55,3 proc.) i kobiety z wózkiem (53,4 proc.), rzadziej osoby starsze (39,7 proc.) i młode kobiety (38,2 proc.). Kierowcy chętniej ustępują pierwszeństwa osobom, które już są w ruchu, są na wysepce lub na pasach między jezdniami (80 proc.) niż osobom, które statycznie czekają na wolną drogę (23,8 proc.). Aż 15 proc. więcej kierowców jeździ ostrożniej, gdy wie, że w okolicy przejścia mogą być ich bliscy! A skoro koło domu jeździmy wolniej, róbmy tak też w innych miejscach. 

*Badanie opinii publicznej, przeprowadzone w czerwcu 2015 roku przez TNS Polska, metodą wywiadów telefonicznych (CATI), na reprezentatywnej próbie 500 kierowców i 500 pieszych w wieku 18 lat i więcej.

Źródła

Kochasz? Uważaj na pieszych. To mogą być Twoi najbliżsi http://stopwariatom.pl/