30 września 2014

Ubezpieczenie warsztatu samochodowego

Otwarcie warsztatu samochodowego wymaga dużych nakładów. Odpowiedni lokal, wyposażenie, przeszkoleni pracownicy i wiele ważnych decyzji, od których zależy powodzenie przedsiębiorstwa. Jedną z nich jest wybór kompleksowej ochrony ubezpieczeniowej.

Ocena ryzyka

By wybrać właściwe ubezpieczenie, musisz ocenić ryzyko. Największe wiąże się z pożarami oraz innymi żywiołami, zniszczeniem budynku, kradzieżą czy aktami wandalizmu. Masz do wyboru polisy, które zabezpieczą Twoje mienie oraz budynek.

W Twojej działalności weź również pod uwagę ryzyko odpowiedzialności cywilnej związanej z prowadzoną działalnością za szkody wyrządzone innym osobom. W szczególności odpowiedzialność może dotyczyć szkód w pojazdach powierzonych w celu ich naprawy, przeglądu gwarancyjnego, technicznego, zmiany opon, mycia lub czyszczenia. To ryzyko powinien ubezpieczyć każdy warsztat samochodowy w ramach polisy odpowiedzialności cywilnej. Pożar, który wybuchnie w warsztacie może zniszczyć nie tylko Twoje mienie, ale też samochody, które powierzyli Ci klienci.

Pełna ochrona

PZU oferuje właścicielowi warsztatu kompleksową polisę PZU Doradca. Obejmuje ona ubezpieczenie od ognia i innych żywiołów, kradzieży z włamaniem i rabunku, szyby i inne przedmioty od stłuczenia, sprzęt elektroniczny, mienie w transporcie oraz odpowiedzialność cywilną. Polisa zawiera też pakiet assistance. W zależności od wybranych opcji chroni warsztat i znajdujące się na jego terenie mienie od szkód spowodowanych aktami wandalizmu. Zapewnia ochronę urządzeń elektrycznych i elektronicznych od szkód w razie przepięcia. Samochody pozostawione na parkingu możesz ubezpieczyć od ryzyka gradu, huraganu oraz naporu śniegu i lodu.

Ubezpieczenie zawiera też klauzulę odpowiedzialności cywilnej za szkody na mieniu klienta powstałe w skutek błędu lub zaniedbania warsztatu. To istotny element, ponieważ błędy mogą zdarzyć się w każdym warsztacie, nawet tym renomowanym. Lista przypadków jest długa: porysowany lakier podczas wymiany opon, uszkodzony silnik lub jego elementy, np. przy montażu instalacji gazowej, stłuczka podczas jazdy testowej.

Dajemy radę: Informuj klientów, że masz polisę OC. To Twój atut i przewaga konkurencyjna wobec innych warsztatów!

​Protokół przyjęcia

Wstawienie samochodu do warsztatu nie wymaga podpisania umowy. Warto jednak prawidłowo wypełnić protokół przyjęcia, który jest podstawą dochodzenia ewentualnych roszczeń. Tych formalności zarówno warsztat jak i klienci powinni dokonywać ze szczególną dbałością.

Dajemy radę: Protokół musi zawierać opis samochodu, jego przebieg oraz opis usterki do naprawy. Jeśli samochód ma wyraźną rysę na karoserii, dopilnuj, by to w nim uwzględnić. Dołącz zdjęcia do protokołu.

Jak często robić przegląd samochodu?

Jeśli błędy w naprawie spowodowały uszkodzenie samochodu, warto starać się rozwiązać sprawę polubownie. Wtedy przydaje się właśnie polisa OC, która chroni zarówno warsztat przed dużymi kosztami oraz klienta, który otrzymuje rekompensatę. Ubezpieczyciel udzieli pomocy, powoła rzeczoznawców.

Źródła

Jak założyć warsztat samochodowy? http://autogaz-journal.pl/

PZU Doradca – dowiedz się więcej http://www.pzu.pl/