18 lipca 2022

Jak mądrze wykorzystać zwrot podatku z urzędu skarbowego?

Specjalista PTE PZU

Ulgi podatkowe oraz inne odliczenia to dobry sposób na obniżenie płaconego podatku dochodowego i możliwość uzyskania zwrotu z urzędu skarbowego. Z jakich ulg korzystają Polacy i na co najczęściej przeznaczają zwrot podatku? Z tego artykułu dowiesz się jak sprytnie wykorzystać dodatkową gotówkę ze zwrotu podatkowego.Kiedy zwrot z podatku wpłynie na konto?

Złożona deklaracja podatkowa PIT informuje o kwotach dochodów, wysokości przysługujących ulg podatkowych oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy. Nadpłacony podatek zostanie zwrócony w ciągu kilku lub kilkunastu tygodni.

Z jakich ulg mogą korzystać Polacy?

Należy rozróżnić dwie możliwości odliczenia ulg podatkowych: Odliczenie od dochodu oraz odliczenie od podatku.
 

Co można odliczyć od podatku

Od dochodu można odliczyć następujące ulgi podatkowe:

Od podatku można odliczyć następujące ulgi podatkowe:

Źródło: https://www.podatki.gov.pl/pit/ulgi-odliczenia-i-zwolnienia/
 

W zestawieniu informacji o podatku dochodowym od osób fizycznych1 oraz przychodów ewidencjonowanych2 (prezentowanym na stronie Ministerstwa Finansów) widzimy, że w 2021 roku największą kwotę Polacy odliczyli dzięki uldze termomodernizacyjnej, której wysokość odnotowano na poziomie ponad 7 miliardów złotych. Drugą w kolejności najwyższą sumą odliczeń jest ulga rehabilitacyjna. Dzięki niej Polacy mogli odpisać 3,6 miliarda złotych. Na trzecim miejsca znalazła się ulga z tytułu wpłat na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE). Wyniosła ona ponad 988 miliony złotych3. Według powyższych danych największy zwrot podatku udawało się uzyskać osobom, które posiadane pieniądze przeznaczały na cele o charakterze długoterminowym – termomodernizację (pozwalającą w długiej perspektywie uzyskać znaczące oszczędności na ogrzewaniu), rehabilitację (poprawiającą komfort życia długotrwale) oraz IKZE (pozwalającą otrzymywać dodatkowe środki do świadczeń emerytalnych).
 


 

IKZE odliczenie od podatku za 2021 rok – ile można było uzyskać ulgi podatkowej w ubiegłym roku?

Osoby, które w 2021 roku dokonały wpłaty na swoje IKZE, mogły ją odliczyć od podstawy opodatkowania i w ten sposób uzyskać ulgę podatkową lub zwrot z podatku. Wpłaty dokonane na IKZE są ustawowo ograniczone limitem maksymalnym, który w 2021 roku wynosił 6 310,80 zł. Wpłacający w 2021 r. maksymalną kwotę 6 310,80 zł mogli otrzymać nawet 2019,46 zł (przy dochodzie opodatkowanym według stawki 32%). Osoby prowadzące działalność gospodarczą miały możliwość wpłacenia kwoty w wysokości 9 466,20 zł. Tym samym ich ulga podatkowa mogła wynosić nawet 3 029,18 zł.

Szczegóły odnośnie maksymalnej wartości ulgi podatkowej z ubiegłego roku prezentujemy poniżej.
 

Maksymalna wartość uzyskanej ulgi podatkowej w 2021 roku:

Wpłacający na IKZE w 2021 roku maksymalny limit wpłat (1,2) wynoszący 6 310,80 zł
mogli otrzymać ulgę podatkową w
 wysokości:

1 072,84 zł
Przy dochodzie opodatkowanym według stawki 17%

2 019,46 zł
Przy dochodzie opodatkowanym według stawki 32%

 

Wpłacający na IKZE w 2021 roku maksymalny limit wpłat (1,8) wynoszący 9 466,20 zł
mogli otrzymać ulgę podatkową w wysokości:

1 609,25 zł
Przy dochodzie opodatkowanym
według stawki 17%

1 798,58 zł
Przy dochodzie opodatkowanym
według stawki 19%

3 029,18 zł
Przy dochodzie opodatkowanym
według stawki 19%

 

Z powyższego limitu (1,8) IKZE mogą skorzystać tylko osoby, które prowadzą pozarolniczą działalność w rozumieniu art. 8 ust. 6 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.

Informacje o IKZE 

Aktualne wartości limitu maksymalnego oraz możliwe do uzyskania ulg podatkowych znajdziesz tutaj: LIMIT IKZE


Na co Polacy przeznaczają zwrot z podatku?

W przeprowadzonym przez SW Research (luty 2021 r.) badaniu aż 25% respondentów wskazało, że swój zwrot z podatku przeznacza na dokończenie remontu mieszkania lub nowy dom. Natomiast aż 17% ankietowanych zadeklarowało, że przeznaczy tę kwotę na codzienne wydatki, 8% wskazuje na pokrycie zaległych zobowiązań a 6% zakupiło prezenty dla najbliższych. Niezdecydowanych podatników z nadwyżką zapłaconego podatku odnotowano 17%. Na odłożenie dodatkowej gotówki i powiększenie swoich oszczędności zdecydowało się 12% Polaków4.   

Dzięki powyżej wspomnianemu IKZE możliwe jest odkładanie oszczędności na przyszłość oraz uzyskanie ulgi podatkowej w każdym roku podatkowym. Uzyskany zwrot z podatku również może zostać przelany na IKZE i stać się oszczędnościami emerytalnymi i generować kolejną ulgę podatkową na przyszły rok kalendarzowy.


Nie zmarnuj szansy i wybierz konkretne rozwiązanie.

Kiedy zwrot z podatku trafi na Twoje konto, warto od razu mądrze go zagospodarować. Jeżeli jednak otrzymane środki pozostaną na zwykłym rachunku bankowym, może się okazać że zostaną skonsumowane na bieżące potrzeby i nie odegrają istotnej roli w finansach.
 


Jak mądrze zarządzić dodatkowym zastrzykiem gotówki z urzędu skarbowego?

W pierwszej kolejności warto holistycznie spojrzeć na cały system finansowy gospodarstwa domowego. Świadomość rzeczywistych, comiesięcznych przychodów i kosztów jest niezbędna dla wyboru optymalnego systemu zarządzania oszczędnościami. Ważna jest nie tylko decyzja w kwestii tego, co zrobimy z dodatkową gotówką. Istotne jest także według jakich kryteriów i w jakiej perspektywie czasowej planujemy oceniać nasz wybór. Każdy z nas chciałby pomnażać swoje pieniądze, ale nie wszyscy zdają sobie sprawę, że nie dzieje się to z dnia na dzień. Na efekty trzeba poczekać czasem kilka lat. Niestety sytuacja finansowa nie zawsze pozwala, by czekać na założony zwrot inwestycji. W trudnej sytuacji finansowej warto zainwestować czas w przeprowadzenie dokładnej i obiektywnej analizy budżetu domowego. Umożliwi to dobranie rozwiązań najlepszych dla jego specyfiki i konkretnych okoliczności ekonomicznych. Taką decyzją może być przekazanie części lub całości zwrotu z podatku na pokrycie zaległej raty kredytu, zaciągniętej pożyczki lub opłacenie niemożliwych do zrealizowania wcześniej potrzeb, jakie mogłyby generować stratę w późniejszym czasie. 

Inną możliwością jest zainwestowanie siły i czasu w nowy projekt,  z potencjałem na przyniesienie korzyści finansowych w przyszłości. To na przykład różnego rodzaju oferty szkolenia kwalifikacyjnego,  rozwijające nasze doświadczenie zawodowe. Pozwalają one wzmocnić pozycję na rynku pracy oraz stanowią argument do otrzymania podwyżki. To też   opcja na znalezienie dodatkowego źródła zarobków.

Jeżeli jednak nasza sytuacja finansowa jest bardziej ustabilizowana, warto sięgnąć po sprawdzone sposoby pomnażania oszczędności. W czasie wysokiej inflacji należałoby zapoznać się z instrumentami inwestycyjnymi, których cel jest wyznaczony długim terminem, nieskorelowanym z przejściowymi zachwianiami rynku i okresowo zmieniającą się sytuacją mikro- i makroekonomiczną. Więcej na temat ochrony oszczędności w czasie inflacji: https://blog.pzu.pl/home/lista/artykul/jak-chronic-oszczednosci-przed-inflacja

Jedną z możliwości,  wartych wzięcia pod uwagę jest prowadzenie oszczędności, które mogą zabezpieczyć naszą przyszłość emerytalną i jednocześnie nieść bieżącą pomoc w postaci corocznych ulg podatkowych. Takim instrumentem finansowym, dostępnym na rynku od 2012 roku jest IKZE. Zaufało  mu już ponad 462 tysiące Polaków. 

IKZE w DFE PZU (Dobrowolnym Funduszu Emerytalnym PZU) jest prostym narzędziem do prowadzenia regularnych oszczędności na przyszłość. Środki na tym koncie są inwestowane przez ekspertów DFE PZU, a wyniki inwestycyjne są codziennie publikowane na stronie pzu.pl/ikze oraz na koncie online.

Jak mądrze zarządzić dodatkowym zastrzykiem gotówki z urzędu skarbowego?

1. Przeprowadź analizę swojego budżetu.

2. Zapoznaj się z dostępnymi narzędziami finansowymi, które pomogą polepszyć Twoją aktualną lub przyszłą sytuację finansową:

  • Spłata zaległych płatności
  • Podjęcie inwestycji w szkolenia zawodowe 
  • Rozbudowa własnego biznesu
  • Inwestycje, które mogą niwelować straty związane z inflacją 
  • Oszczędności na emeryturę, mogące przynosić korzyści podatkowe

3. Wybierz cel zgodny z potrzebami.

4. Zdecyduj kiedy i jak podsumujesz efekty swojego wyboru.


Charakterystyka DFE PZU

Dobrowolny Fundusz Emerytalny (DFE PZU) prowadzi indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE). Oszczędzanie w DFE PZU jest formą długoterminowego inwestowania na przyszłą emeryturę i pozwala uzyskać bieżące korzyści podatkowe. DFE PZU inwestuje aktywa zgodnie z określonymi celami i polityką inwestycyjną, ale nie gwarantuje ich osiągnięcia. Polityka inwestycyjna funduszu zakłada lokowanie aktywów przede wszystkim w akcje i dłużne papiery wartościowe zarówno na rynku krajowym, jak i za granicą. Z inwestycjami dokonywanymi przez DFE PZU wiąże się ryzyko inwestycyjne – wartość jednostek funduszu może ulec zmianie wraz ze zmianą sytuacji na rynkach finansowych. DFE PZU nie jest funduszem o gwarantowanej stopie zwrotu. Doświadczeni eksperci z DFE PZU dokładają wszelkich starań, aby jak najefektywniej inwestować powierzony nam kapitał. Należy jednak pamiętać, że historyczne wyniki inwestycyjne osiągane przez DFE PZU nie są gwarancją uzyskiwania podobnych wyników w przyszłości. 

Szczegółowe informacje na temat IKZE w DFE PZU, w tym opis ryzyka związanego z członkostwem w funduszu i ryzyka inwestycyjnego, informacje niezbędne do oceny inwestycji, ponoszone koszty i opłaty oraz inne informacje dotyczące funduszu, są zawarte w Prospekcie Informacyjnym Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego PZU dostępnym w oddziałach PZU, placówkach Banku Pekao S.A., na stronie pzu.pl oraz w siedzibie PTE PZU S.A.


https://www.podatki.gov.pl/media/8058/informacja-pit-za-2020.pdf
https://www.podatki.gov.pl/media/7573/informacja-rycza%C5%82t-za-2020.pdf
Źródło: https://www.podatki.gov.pl/
Źródło: https://www.pit.pl/aktualnosci/zwrot-podatku-z-pit-na-remont-domu-lub-mieszkania-1005281