22 lutego 2022

Jeżeli oszczędzasz na IKZE, pamiętaj o możliwości odliczenia ulgi podatkowej.

Oszczędzający na swoją przyszłość, którzy dokonali wpłaty na IKZE w ubiegłym roku mają możliwość uzyskania ulgi podatkowej nawet do 2 019 zł. A jeżeli prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą – możesz uzyskać ulgę podatkową sięgającą nawet 3 029 zł. Poniżej prezentujemy szczegóły, jak rozliczyć ulgę podatkową za 2021 rok z tytułu wpłat na IKZE w 2021 roku.

Pamiętaj, że głównym założeniem IKZE w DFE PZU (Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego w Dobrowolnym Funduszu Emerytalnym PZU) jest gromadzenie oszczędności na przyszłość zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami finansowymi, ale również jest to środek na optymalizację podatkową w każdym roku kalendarzowym. Oczywiście im większa wpłata (ale nie większa niż maksymalny limit wpłat), tym większa może być ulga podatkowa.


IKZE odliczenie od podatku za 2021 rok – ile może wynieść ulga podatkowa?


Jak odliczyć IKZE w PIT za 2021? Osoby, które dokonały wpłaty na swoje IKZE w ubiegłym roku kalendarzowym (2021 r.), mogą ją odliczyć od podstawy opodatkowania i w ten sposób uzyskać ulgę podatkową albo zwrot z podatku. Szczegóły odnośnie maksymalnej wartości ulgi podatkowej prezentujemy w poniższych tabelach.


 

 Maksymalna wartość ulgi podatkowej przy wykorzystaniu NIŻSZEGO LIMITU WPŁAT (1,2) 6 310,80 zł
 

1 072,84 zł

2 019,46 zł

Przy dochodzie opodatkowanym
według stawki 17%
Przy dochodzie opodatkowanym
według stawki 32%

 Maksymalna wartość ulgi podatkowej przy wykorzystaniu WYŻSZEGO LIMITU WPŁAT (1,8) 9 466,20 zł
 

1 609,25 zł

1 798,58 zł

3 029,18

Przy dochodzie opodatkowanym
według stawki 17%
Przy dochodzie opodatkowanym
według stawki 19%
Przy dochodzie opodatkowanym
według stawki 32%

Wysokość wpłat na IKZE w danym roku kalendarzowym ogłasza w obwieszczeniu minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego – obecnie minister rodziny, pracy i polityki społecznej.


IKZE limit 2021 – Dlaczego są dwie wartości limitu wpłat na IKZE?

Na IKZE można wpłacać środki, które w danym roku kalendarzowym nie przekroczą maksymalnego limitu wpłat. Powyższe wartości limitów wpłat na IKZE zostały ogłoszone przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej dnia 17 listopada 2020 r. i stanowią 1,2- krotność przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia brutto dla osób fizycznych oraz 1,8-krotność przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok.

Z wyższego limitu IKZE mogą skorzystać tylko osoby, które prowadzą pozarolniczą działalność w rozumieniu art. 8 ust. 6 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. Osoby, które maja prawo do wyższego limitu wpłat na IKZE i chciałyby z niego skorzystać, w 2022 roku powinny o tym poinformować instytucję prowadzącą IKZE.

Pamiętaj, że każda wpłacona kwota (do wartości maksymalnego limitu wpłat) może obniżyć Twój podatek dochodowy. W tej sytuacji ulga podatkowa będzie proporcjonalnie niższa od ta wskazanej powyżej. W deklaracji PIT nie musisz wpisywać wartości ulgi, a jedynie sumę środków wpłaconych na IKZE w 2021 roku.


Odliczenie IKZE  – Jak rozliczyć ulgę podatkową z tytułu wpłat na IKZE?

Aby skorzystać z ulgi podatkowej z tytułu wpłat na IKZE, niezbędne jest zasilenie IKZE w rozliczanym roku kalendarzowym (tutaj w 2021 r.) oraz wykazanie w deklaracji PIT dochodu.

Odliczenie IKZE od podatku jest bardzo proste. W deklaracji podatkowej PIT jest dokładnie wskazane pole, w którym należy jedynie wpisać sumę środków wpłaconych na IKZE w danym roku, czyli w tym przypadku – w 2021. Tylko tyle. Pamiętaj, że wpisana w deklaracji PIT wartość wpłat musi odnosić się do rzeczywiście wpłaconych środków na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego, czyli IKZE w 2021 roku.

Jeżeli nie pamiętasz dokładnej sumy wpłat na IKZE, możesz skorzystać z konta online.
 


Wpłaty na IKZE możesz rozliczyć w deklaracji PIT za pomocą załącznika PIT/O, który jest dołączony do deklaracji: PIT-36, PIT-36L, PIT-37 oraz PIT-28. Pole do wpisania sumy wpłat na IKZE znajduje się w części B7 jako pozycja 35.

W przypadku rozliczeń wspólnych z małżonkiem i posiadania przez każdego z nich IKZE, kwoty wpłat wpisz w części B7 w pozycji 35 i 36. 

Wskazówki te są jedynie poglądowe, dlatego przed przystąpieniem do odliczania IKZE od podatku warto zapoznać się ze szczegółami podatkowymi na stronie Ministerstwa Finansów pod adresem https://www.podatki.gov.pl/.


IKZE ulga podatkowa – Czy każdej osobie należy się ulga podatkowa?

Każda osoba, powyżej 16-go roku życia ma możliwość finansowego zabezpieczenia swojej przyszłości poprzez założenie IKZE i dokonywanie na nie wpłat. Należy pamiętać, że małoletni mają prawo do dokonywania wpłat na IKZE tylko w roku kalendarzowym, w którym uzyskują dochody z tytułu pracy wykonywanej na podstawie umowy o pracę. Więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj.

Niestety nie każda forma opodatkowania pozwala na rozliczenie ulgi podatkowej z tytułu wpłat na IKZE. Przykładem są osoby rozliczające się w formie karty podatkowej. Więcej szczegółowych informacji można uzyskać tutaj.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na temat IKZE lub nie posiadasz jeszcze IKZE w DFE PZU wejdź TUTAJ.

Doświadczeni eksperci zarządzający DFE PZU dokładają wszelkich starań, aby jak najefektywniej inwestować powierzony nam kapitał. Należy jednak pamiętać, że historyczne wyniki inwestycyjne osiągane przez fundusz nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych wyników w przyszłości. Szczegółowe informacje DFE PZU, w tym o ponoszonych kosztach oraz ryzykach związanych z członkostwem w DFE PZU, są dostępne w prospekcie informacyjnym DFE PZU zamieszczonym na stronie pzu.pl/ikze.