21 stycznia 2022

Limit wpłat na IKZE w 2022 roku

IKZE w DFE PZU, czyli indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego w Dobrowolnym Funduszu Emerytalnym PZU, to prosty sposób, dzięki któremu można odkładać pieniądze na swoją przyszłość, korzystając przy tym z ulg podatkowych. Dzięki IKZE możesz gromadzić środki zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami finansowymi. Powinieneś jednak pamiętać o ustalonym na ten rok limicie wpłat. Ile aktualnie wynosi jego wysokość i na jakiej podstawie jest ustalany?

Limit wpłat na 2022 rok.

Od 2021 roku obowiązują dwa limity wpłat na IKZE. Maksymalnie można wpłacić kwotę równa 1,2 albo 1,8 krotności przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok.

7 106,40 zł – tyle maksymalnie można wpłacić w 2022 roku przy limicie 1,2

10 659,60 zł – tyle maksymalnie można wpłacić w 2022 roku przy limicie 1,8

Z wyższego limitu mogą skorzystać osoby, które prowadzą pozarolnicza działalność w rozumieniu art. 8 ust. 6 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. Zapraszamy na naszą stronę pzu.pl/ikze, gdzie w specjalnej zakładce "Pytania i odpowiedzi" znajdziesz się więcej informacji na ten temat.

Wysokość wpłat na IKZE  w danym roku kalendarzowym ogłasza w obwieszczeniu minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego – obecnie minister rodziny, pracy i polityki społecznej.
 


Poinformuj DFE PZU o prawie do limitu 1,8 i ustaniu tego prawa

Osoby, które mają prawo do wyższego limitu wpłat i chciałyby z niego skorzystać, powinny
nas o tym poinformować. Mogą to zrobić w wygodny dla siebie sposób:

 • wpisując w tytule przelewu bankowego: „Wpłata na PZU IKZE, imię i nazwisko, limit 1,8”,
 • na swoim koncie online,
 • u konsultanta infolinii: 801 102 102,
 • e-mailem na adres: kontakt@pzu.pl,
 • listownie na adres: Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU SA, skrytka pocztowa 16, 02-696 Warszawa 113.

Pamiętaj, że jeśli nie poinformujesz nas o prawie do limitu 1,8 przyjmiemy, że przysługuje Ci limit 1,2, a nadpłatę zwrócimy.

Ważne abyś poinformował nas także o ustaniu prawa do limitu 1,8. Możesz to zrobić: 

 • na koncie online
 • na infolinii, 
 • mailem, 
 • osobiście 
 • albo listownie.
   


Doświadczeni eksperci zarządzający DFE PZU dokładają wszelkich starań, aby jak najefektywniej inwestować powierzony nam kapitał. Należy jednak pamiętać, że historyczne wyniki inwestycyjne osiągane przez fundusz nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych wyników w przyszłości. Szczegółowe informacje, w tym o ponoszonych kosztach oraz ryzykach związanych z członkostwem w DFE PZU, są dostępne w prospekcie informacyjnym DFE PZU zamieszczonym na stronie pzu.pl/ikze.