07 grudnia 2021

Tegoroczny limit wpłat na IKZE

IKZE w DFE PZU, czyli indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego w Dobrowolnym Funduszu Emerytalnym PZU, to prosty sposób, dzięki któremu można odkładać pieniądze na swoją przyszłość, korzystając przy tym z ulg podatkowych. Dzięki IKZE możesz gromadzić środki zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami finansowymi. Powinieneś jednak pamiętać o ustalonym na ten rok limicie wpłat. Ile aktualnie wynosi jego wysokość i na jakiej podstawie jest ustalany?

Przypominamy o limitach wpłat na 2021 rok:

Jak już zapewne wiesz, suma wpłat na IKZE w roku kalendarzowym nie może przekroczyć kwoty określonej w przepisach prawa. Od 2021 roku obowiązują dwa limity wpłat na IKZE przeznaczone dla różnych grup oszczędzających:

9 466,20 zł

– tyle wynosi limit tylko dla osób samozatrudnionych (1,8-krotności przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok).
 

9 466,20 zł

– tyle wynosi limit tylko dla osób samozatrudnionych (1,8-krotności przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok).
 
Wysokość wpłat na IKZE w danym roku kalendarzowym ogłasza w obwieszczeniu minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego – obecnie minister rodziny, pracy i polityki społecznej.
 
 

Poinformuj DFE PZU o prawie do limitu 1,8 i ustaniu tego prawa

Jeśli oszczędzasz na IKZE w DFE PZU i masz prawo do limitu 1,8, a chcesz abyśmy rozliczali Twoje wpłaty do wysokości tego limitu koniecznie poinformuj nas o tym. Możesz to łatwo zrobić w wybrany przez Ciebie sposób:

wpisując w tytule przelewu bankowego:
„Wpłata na PZU IKZE, imię i nazwisko, limit 1,8",

na koncie online,

na infolinii: 801 102 102,
e-mailem: kontakt@pzu.pl,

osobiście w siedzibie Agenta Transferowego Funduszu (wyłącznie po uprzednim umówieniu telefonicznym). Przed spotkaniem koniecznie zapoznaj się z zasadami obsługi na stronie www.

listownie pod adresem: Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU SA,
skrytka pocztowa 16, 02-696 Warszawa 113.
 

Pamiętaj, że jeśli nie poinformujesz nas o prawie do limitu 1,8 przyjmiemy, że przysługuje Ci limit 1,2 a nadpłatę zwrócimy.

Ważne abyś poinformował nas także o ustaniu prawa do limitu 1,8. Możesz to zrobić: na koncie online, na infolinii, mailem, osobiście albo listownie.

Termin wykorzystania tegorocznego limitu wpłat na IKZE

Jeśli rozważasz zasilenie swojego IKZE jeszcze w tym roku, powinieneś dokonać wpłaty na rachunek w DFE PZU najpóźniej w ostatnim dniu roboczym 2021 roku. Pamiętaj, że w dniu 31 grudnia 2021 roku niektóre banki mogą pracować krócej. Dla prawidłowego zaksięgowania środków prosimy rozważyć wcześniejszą wpłatę.


Doświadczeni eksperci zarządzający DFE PZU dokładają wszelkich starań, aby jak najefektywniej inwestować powierzony nam kapitał. Należy jednak pamiętać, ze historyczne wyniki inwestycyjne osiągane przez fundusz nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych wyników w przyszłości. Szczegółowe informacje, w tym o ponoszonych kosztach oraz ryzykach związanych z członkostwem w DFE PZU, są dostępne w Prospekcie Informacyjnym DFE PZU zamieszczonym na stronie pzu.pl.