07 lipca 2022

Jakie są korzyści podatkowe dla korzystających z IKZE?

1 lipca 2022 r.  weszły w życie zmiany przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych wprowadzające m. in. obniżoną  do 12% stawkę PIT w miejsce dotychczasowej stawki 17%.  Czy ta zmiana wpłynie na limity i wysokość odliczenia podatkowego dla osób korzystających z IKZE?

Oszczędzanie na emeryturę to wieloletni proces i wielu osobom wydaje się, że jest mnóstwo czasu by rozpocząć. Ponadto często pojawiają się jakieś ważne wydatki, które powodują, że zawsze znajdzie się wymówka, by to odłożyć. Dlatego ustawodawca tworząc konta, które są przeznaczone do długoterminowego gromadzenia kapitału na emeryturę - do jakich należy Konto Indywidualnego Zabezpieczenia Emerytalnego – wyposażył je w dodatkowe bodźcie, które mają zachęcać do regularnego oszczędzania – jednym z nich są korzyści podatkowe przy rozliczeniu rocznego PIT. Na czym na korzyści polegają? 

Regularne oszczędzanie na IKZE może dawać corocznie oszczędności dla naszego budżetu, gdyż wpłata na konto w rozliczeniu rocznym PIT  pomniejsza podstawę naszego opodatkowania, więc docelowo zapłacimy mniejszy podatek dochodowy za rok podatkowy. To jak duże jest zmniejszenie tego podatku zależy od wysokości kwoty jaką wpłacimy na IKZE w danych roku kalendarzowym oraz stawki podatkowej wg której płacimy podatek dochodowy. Co roku Ministerstwo finansów podaje limit wpłat na IKZE.
 

Limity wpłat na IKZE w 2022 r

Osoby fizyczne, nieprowadzące działalności gospodarczej

7 106,40 zł

Osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą tzw samozatrudnieni

10 659,60 zł

 

Korzyści podatkowe IKZE w 2022 r.

Zmiana stawki podatkowej wpłynie natomiast na  wysokość potencjalnej oszczędności na podatku PIT dla tych podatników, którzy będą płacić podatek dochodowy w wysokości 12%.

Ile zatem można zapłacić mniej podatku oszczędzając na IKZE  po zmianie stawek podatkowych?

Jeśli wpłacimy maksymalną kwotę możemy liczyć na następującą korzyść przy rozliczeniu PIT za rok 2022:

 

Dla osób fizycznych, nieprowadzących działalności gospodarczej

Stawka podatkowa

Maksymalna ulga podatkowa przy rozliczeniu PIT za 2022

12%

do 852 zł

32%

do 2274 zł 

 

Osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą tzw samozatrudnieni

Stawka podatkowa

Maksymalna ulga podatkowa przy rozliczeniu PIT za 2022

12%

do 1279zł

19% podatek liniowy

do 2025 zł

32%

do 3411 zł 

 

Z drugiej strony warto pamiętać, że ustawodawca wprowadził też pewne elementy zniechęcające do wcześniejszej wypłaty. Jeśli pieniądze zostaną wypłacone przed osiągnieciem 65 roku życia – a można wówczas wypłacić tylko całość zgromadzonych na koncie środków , a nie tylko ich część – wypłacona kwota zostanie doliczona do rocznego dochodu. W niektórych przypadkach może to spowodować, że podatnik zostanie objęty w rocznym PIT  wyższym progiem podatkowym, a zatem zapłaci wyższy  podatek dochodowy niż wynikałoby to z jego dochodów z pracy w danym roku. W skrajnym przypadku zapłaci więcej niż oszczędził na odliczeniu. Dotyczy to szczególnie najmniej zarabiających. Dlatego zawsze warto policzyć zanim wypłacimy środki z IKZE

Natomiast osoby, które są beneficjentami kwoty wolnej od podatku  i nie korzystają w ogóle z ulg podatkowych powinny zweryfikować czy ten produkt oszczędzania na emeryturę jest dla nich korzystny, czy raczej powinni wybrać inne produkty jak np. Pracownicze Plany Kapitałowe lub zwykłe lokaty.

Sprawdź jak to działa na konto IKZE w inPZU.
 

Nota prawna

Inwestycje w fundusze inwestycyjne są obarczone ryzykiem inwestycyjnym. Informacje o funduszu inPZU SFIO oraz jego ryzyku inwestycyjnym znajdziesz w prospekcie informacyjnym na www.pzu.pl. Fundusz ani TFI PZU SA nie gwarantują, że zrealizujesz założony cel inwestycyjny uzyskasz określony wynik inwestycyjny. Należy liczyć się z możliwością utraty wpłaconych środków. Wyniki inwestycyjne, które Fundusz osiągnął w przeszłości, nie są gwarancją ani obietnicą, że Fundusz osiągnie określone wyniki w przyszłości. Obowiązki podatkowe zależą od indywidualnej sytuacji Uczestnika Funduszu, w celu ustalenia obowiązków podatkowych wskazane jest zasięgnięcie porady doradcy podatkowego. Szczegóły Programu IKZE/IKE w funduszu inPZU SFIO znajdziesz w regulaminie na www.pzu.pl. TFI PZU SA podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU Spółka Akcyjna, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS, KRS: 0000019102, NIP: 527-22-28-027, kapitał zakładowy: 13 000 000 zł wpłacony w całości, al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa.