21 listopada 2022

Wyjątkowa kariera w ubezpieczeniach: Przecieranie szlaków i nawiązywanie nowych relacji biznesowych to Twoja domena? Poznaj assurbanking

Instytucje finansowe mogą działać synergicznie. Ten artykuł podpowie Ci, na czym polega assurbanking, czyli jeden z wariantów takiej współpracy między ubezpieczycielem i bankiem. Być może okaże się, że jest to obszar biznesu, w którym będziesz mógł wykorzystać swoje zdolności.

Assurbanking – co się za tym kryje?

Z assurbankingiem mamy do czynienia wtedy, gdy do produktu ubezpieczeniowego dodatkowo sprzedawany jest produkt bankowy. Jest to partnerska współpraca pomiędzy ubezpieczycielem i bankiem, dzięki której bank zyskuje nowy kanał sprzedaży, a ubezpieczyciel rozszerza ofertę produktową. Klient natomiast może zrealizować swoje potrzeby szybciej i w jednym miejscu. 

Eksperci Grupy PZU od kilku lat intensywnie pracują nad rozwojem obszaru assurbankingu, kreując jednocześnie w praktyce ten model współpracy między instytucjami finansowymi na naszym rynku. A trzeba podkreślić, że przykładów i benchmarków nie ma zbyt wielu, nawet w skali międzynarodowej. 

Assurbanking jest odwrotnością – bardziej już dojrzałego rynkowo – modelu bancassurance.
 


 

Pionierzy na szlaku assurbankingu

W PZU specjaliści w obszarze assurbankingu całościowo koordynują po stronie ubezpieczyciela inicjatywy współpracy z bankami z naszej grupy kapitałowej. Zadaniem ekspertów jest nie tylko wykreowanie danej inicjatywy, lecz także kompleksowe wypracowanie operacyjnego modelu współpracy, a następnie opieka nad jej realizacją. Oznacza to, że spektrum działań naszych specjalistów jest bardzo szerokie, bo obejmuje np. kwestie prawne, RODO, analityczne, informatyczne, sprzedażowe czy obsługowe.

Ze względu na fakt, że assurbanking dopiero się rozwija, praca w tej dziedzinie  polega w dużej mierze na przecieraniu szklaków, wytrwałym poszukiwaniu rozwiązań, przeprowadzaniu wielu eksperymentów oraz pilotaży. Jest to zajęcie pełne wyzwań również dlatego, że w praktyce stanowi ono próbę powiązania ze sobą dwóch dużych i skomplikowanych organizacji, z których każda ma własne zasady, struktury, procesy czy ograniczenia prawne. Wspólnie prowadzone projekty wymagają więc wielu spotkań, dyskusji, analiz i ustaleń.
 


 

Coś dla niestrudzonych poszukiwaczy

Assubanking potrzebuje przede wszystkim osób, które łatwo się nie poddają i są gotowe, by nieustannie szukać rozwiązań, optymalizacji i podejmować różnorodne, nowe dla nich zagadnienia. Trzeba mieć „lekkość” i odwagę do wchodzenia w nowe tematy oraz szybko się uczyć. Niezbędna jest też cierpliwość w stosowaniu metody prób i błędów.

Jeśli chodzi o przygotowanie merytoryczne, to najłatwiej będzie odnaleźć się tym osobom, które znają specyfikę produktów ubezpieczeniowych i/lub bankowych. Rozumieją zasady ich dystrybucji i najważniejsze procesy z tym związane. W tym kontekście przydatne są też studia o profilu bankowo-ubezpieczeniowym oraz szeroko pojętym profilu ekonomicznym, bo śledzenie trendów rynkowych i umiejętność ich interpretacji również są niezwykle ważne.
 


 

Assurbanking to wschodząca dziedzina biznesu. Inicjatywy w jej ramach są dość skomplikowane i wymagają ogromnego nakładu pracy. Jednak dzięki temu ich realizacja zawsze daje poczucie wielkiej satysfakcji i dumy. Dzięki rozmowie z Anną Szawro, Dyrektorem Biura Assurbanking w PZU, możesz bliżej poznać nasze wyjątkowe inicjatywy, które już ujrzały światło dzienne.
 

Assurbanking to wschodząca dziedzina biznesu. Inicjatywy w jej ramach są dość skomplikowane i wymagają ogromnego nakładu pracy. Jednak dzięki temu ich realizacja zawsze daje poczucie wielkiej satysfakcji i dumy. Dzięki rozmowie z Anną Szawro, Dyrektorem Biura Assurbanking w PZU, możesz bliżej poznać nasze wyjątkowe inicjatywy, które już ujrzały światło dzienne.

Jak wyglądała Twoja ścieżka kariery? Które z doświadczeń najbardziej przydaje Ci się w obecnej roli?

Moja kariera od początku związana jest z obsługą klienta i customer experience. Wieloletnie doświadczenie zawodowe w różnych obszarach działalności operacyjnej w branży finansowej (i nie tylko) pozwoliło mi dość dobrze zrozumieć procesy obsługowe i funkcjonowanie różnych mechanizmów biznesowych. Zdobyte dotychczas umiejętności pozwalają mi też wnikliwie obserwować zmieniające się trendy i oczekiwania klientów. Obecnie całą swoją wiedzę staram się przekładać na procesy assurbankingowe, w szczególności na tworzenie nowej, unikalnej oferty dla klienta oraz wpisywanie jej w istniejące procesy obsługowe.

Która część zadań w ramach inicjatyw assurbankingu jest dla Ciebie najciekawsza i dlaczego?

Budowanie wspólnej oferty. Takiej, która będzie komplementarna i satysfakcjonująca dla nas (PZU), dla banku, pracownika i przede wszystkim dla klienta. Dlaczego? Bo wówczas możliwy jest efekt win-win, w którym to, co robimy, dostarcza wielostronnych korzyści.

Jakie kluczowe inicjatywy do tej pory wypracowaliście?

Wspólnie ze współpracującymi z nami bankami wykonaliśmy mnóstwo testów i wdrożyliśmy wiele inicjatyw pilotażowych. Na szczególną uwagę zasługują dwie, które nadal rozwijamy i które w mojej ocenie charakteryzuje unikalność modeli działania.

Pierwsza z nich to wspólna oferta ubezpieczeniowo-bankowa, dzięki której podczas jednej wizyty w oddziale PZU klient może już nie tylko ubezpieczyć samochód, lecz także założyć rachunek bankowy na preferencyjnych warunkach, z dodatkowym bonusem do 300 zł, i jednocześnie zyskać dodatkowe 10% zniżki na Auto OC. Promocja Auto Plus Konto stanowi dokonały przykład oferty wielostronnych korzyści.

Drugą z inicjatyw, dla odmiany realizowaną jako FinTech za pośrednictwem kanałów cyfrowych, jest Portal Cash. To projekt, który rozwijamy w ramach popularnego na zachodnich rynkach financial wellbeing, będącego elementem szeroko rozumianego ekosystemu benefitów pozapłacowych. Pracownicy firm, które zdecydowały się na wdrożenie platformy u siebie, mogą skorzystać ze wsparcia finansowego, m.in. w postaci krótko lub długoterminowych produktów kredytowych spłacanych jako potrącenie z wynagrodzenia. Produkty te dostępne są w procesie zdalnym end-to-end, na warunkach konkurencyjnych względem oferty rynkowej. Jesteśmy w tym zakresie jednym z pionierów na rynku. A jak wiadomo – bycie pionierem to duże wyzwanie!