07 marca 2016

Wszystko, co musisz wiedzieć o NNW

Powrót do zdrowia po wypadku bywa kosztowny i długi. Polisa NNW pozwala na uzyskanie dodatkowych środków, które mogą ułatwić leczenie lub rehabilitację. Jak to działa? Dowiedz się z naszego poradnika.

Co to jest NNW?

Polisa NNW to ubezpieczenie osobowe, które łagodzi skutki wypadków. Umowę NNW zawierasz zwykle na rok z góry. To ubezpieczenie dobrowolne. 

Jeśli w wyniku jakiegoś zdarzenia, ucierpisz na zdrowiu, doznasz jego trwałego uszczerbku, złamiesz nogę, rękę, poparzysz się, stracisz część ciała, masz podstawy do ubiegania się o odszkodowanie. Świadczenia z polis NNW wypłacane są też w razie śmierci ubezpieczonego rodzinie lub wskazanym osobom. W zależności od wielkości uszczerbku na zdrowiu i ogólnych warunków ubezpieczenia, poza odszkodowaniem możesz ubiegać się o różne świadczenia powypadkowe, takie jak: zwrot kosztów leczenia, transportu medycznego, wizyt lekarskich i badań, zakupu leków, rehabilitacji, świadczenie za pobyt w szpitalu czy zasiłek dzienny w razie zwolnienia lekarskiego. 

NNW jest wypłacane niezależnie od innych rodzajów ubezpieczenia, np. OC.

​Dla kogo NNW obowiązkowe?

Prawo nakłada obowiązek zawarcia NNW na różne podmioty. Kluby sportowe ubezpieczają więc sportowców, gminy – strażaków z Ochotniczej Straży Pożarnej, organizatorzy imprez turystycznych za granicą – uczestników. W kraju NNW muszą wykupić organizatorzy obozów i kolonii dla dzieci. Takie ubezpieczenie nie wyklucza Twojej polisy NNW, jest to dodatkowa ochrona, w razie wypadku możesz skorzystać z dowolnej liczby polis tego rodzaju. [ŹRÓDŁO]

​Co obejmuje NNW?

Polisę NNW możesz wykupić dla siebie i dla członków rodziny, niezależnie od wieku. Dziecku prawdopodobnie wykupiłeś NNW w szkole. To nie jest obowiązkowe. Sprawdź zakres oraz sumę ubezpieczenia szkolnego, jeśli oferta według Ciebie jest niewystarczająca, możesz ubezpieczyć dziecko indywidualnie. Zwłaszcza gdy chodzi na dodatkowe zajęcia sportowe. 

Ubezpieczenie działa cały czas, w pracy, po drodze do niej, w weekendy, podczas wakacji, w szkole i poza nią. Obejmuje wszystkie nieszczęśliwe wypadki, które mogą się zdarzyć w życiu prywatnym. 

​Gdy uprawiasz sport

Jeśli uprawiasz sport zarówno rekreacyjnie, jak i wyczynowo, np. ćwiczysz regularnie w klubie, dużo jeździsz na rowerze, przygotowujesz się do maratonu, jesteś pod opieką trenera, pomyśl o wykupieniu polisy przygotowanej specjalnie dla sportowców. Nie musisz być zawodowcem! Uprawianie sportu naraża Cię na poważne kontuzje, warto więc mieć dodatkowe zabezpieczenie. Polisę NNW dla sportowców oferuje PZU. Ubezpieczenie chroni Cię w życiu prywatnym i podczas uprawiania sportu. Wykup takie ubezpieczenie dla dziecka, jeśli trenuje w klubie, chcesz je wysłać na obóz sportowy, np. żeglarski, konny czy kajakarski. Polisę wówczas możesz zawrzeć krótkoterminowo.

​Wyłączenia odpowiedzialności

Zawsze zanim wybierzesz polisę, zwróć uwagę na zakres udzielanej ochrony. Nie tylko na to, jaki rodzaj oraz wysokość ewentualnych świadczeń oferuje ubezpieczyciel, ale też na to, czego polisa nie obejmuje. To tak zwane wyłączenia odpowiedzialności.

Z ochrony ubezpieczeniowej w ramach polisy NNW nie skorzystasz, gdy uległeś wypadkowi podczas prowadzenia samochodu bez ważnych dokumentów uprawniających do jazdy, gdy byłeś pod wpływem alkoholu lub narkotyków. Polisa nie zadziała również, gdy wypadek był efektem złamania prawa, np. bójki. Z polisy wyłączone są zdarzenia, które zajdą podczas trwania stanu wyjątkowego, strajku, zamieszek, akcji protestacyjnych, rozruchów.  

​Jak skorzystać z polisy NNW?

Aby skorzystać z polisy, musisz mieć dokumentację medyczną z przebiegu leczenia. Przyda się więc karta wypisu ze szpitala, zdjęcia rentgenowskie (RTG), zapis lub wydruk z badania USG czy z innych badań diagnostycznych, jakie przeszedłeś po zdarzeniu, a nawet kopia skierowania na rehabilitację. Przekaż je ubezpieczycielowi wraz z krótkim opisem zdarzenia. Jeśli masz inne dokumenty, jak zeznania świadków czy protokół policji, dołącz je do swojego zgłoszenia. Możesz otrzymać od ubezpieczyciela zaproszenie na badanie, które oceni twój stan zdrowia. 

​W jakiej wysokości dostaniesz odszkodowanie?

Wielkość odszkodowania zależy od dwóch czynników. Pierwszy to wartość polisy NNW, czyli tzw. suma ubezpieczenia. To kwota, na jaką zawarłeś umowę z ubezpieczycielem. Drugi dotyczy rozmiaru trwałego uszczerbku na zdrowiu, jakiego doznałeś wskutek zdarzenia. Jest on określany procentowo przez lekarza z komisji. Przykładowo, za 5 proc. uszczerbku, otrzymasz 5 proc. wartości polisy. Im wyższa była więc kwota w umowie, tym większe odszkodowanie.

Źródła

Jednostkowe ubezpieczenie NNW https://www.pzu.pl/

Rodzinne ubezpieczenie NNW https://www.pzu.pl/