30 czerwca 2014

NNW – co to takiego?

NNW to ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków. Należy do ubezpieczeń osobowych, które chronią życie i zdrowie człowieka. To nasze osobiste zabezpieczenie. Jak działa NNW? Na jaki zakres ochrony powinniśmy się zdecydować?

O szczegóły pytamy Annę Staniszewską, eksperta z PZU 

A.N.Czym różni się NNW od ubezpieczenia na życie? W jednym i drugim wypadku ochrona obejmuje przecież życie i zdrowie człowieka?

A.S.Zgadza się. Z tym, że ubezpieczenie na życie wykupujemy z myślą o innych, o tych, którzy zostaną, kiedy my umrzemy. Nie ma znaczenia, czy śmierć będzie naturalna, czy będzie skutkiem wypadku – osoby przez nas wyznaczone otrzymają po naszej śmierci wsparcie finansowe, które pomoże im np. pokryć koszty pogrzebu. Wykupując polisę NNW, myślimy głównie o sobie. O tym, że wypadki przytrafiają się nie tylko innym, ale także mogą przytrafić się i nam. Że w życiu codziennym takich wypadków może być mnóstwo: w pracy i w drodze do pracy, w szkole, podczas uprawiania sportu, a także w domu. NNW łagodzi skutki wypadku – służą temu świadczenia powypadkowe, takie jak: zwrot kosztów leczenia, transportu medycznego, wizyt lekarskich i badań, zakupu leków, rehabilitacji, świadczenie za pobyt w szpitalu czy zasiłek dzienny w razie zwolnienia lekarskiego.
Jeżeli zdarzy się, że będziemy mieli dwa niezależne ubezpieczenia – na życie (z rozszerzeniem o świadczenia NNW) oraz samodzielne ubezpieczenie NNW – i ulegniemy wypadkowi, to wówczas otrzymamy wypłatę z obu źródeł, ponieważ są to zupełnie niezależne od siebie polisy.

A.N.Skoro NNW obejmuje ochroną zdrowie i życie, po co powstało tyle różnych ofert ubezpieczeniowych skierowanych do różnych grup ludzi – kierowców, strażaków, pracowników szkół, dzieci, sportowców…? Przecież sformułowanie „zdrowie i życie” zawsze oznacza to samo.

A.S.Ale w różnych grupach ludzi jest różne ryzyko wypadkowości, co skutkuje inną wyceną składki ubezpieczeniowej. Inne są także proponowane świadczenia dla poszczególnych grup ubezpieczonych. Wynika to z oczekiwań wsparcia powypadkowego klientów, jak również ze specyfiki urazów po wypadkach. Innym wypadkom ulegają sportowcy, innym uczniowie, a na jeszcze inne narażeni są strażacy. Przykładowo, sportowcy chcą przede wszystkim zwrotu kosztów leczenia i pieniędzy, gdy nie będą mogli uprawiać sportu z powodu kontuzji. Strażacy zwracają uwagę na dodatkowe świadczenia związane z poparzeniami ciała. Chodzi o to, aby ubezpieczenie było precyzyjnie sformułowane i zgodne z oczekiwaniami klienta.

A.N.Kiedy myślimy o NNW, najczęściej przychodzi nam do głowy składka na ubezpieczenie naszych dzieci, którą opłacamy co roku w szkole…

A.S.Ubezpieczenia szkolne to nasza polska specyfika. Blisko 100% uczniów ma ubezpieczenie NNW. Dla szkół mamy specjalne pakiety po to, by dzieci miały jak najszerszy zakres ochrony. Ubezpieczenie działa 24 godziny na dobę, także w dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, za atrakcyjną składkę. Taka polisa nie jest obowiązkowa, ale wiemy, że dzieci bardzo często ulegają wypadkom w szkole lub w drodze do szkoły. Myślimy często: a cóż może się stać? Odwozimy dziecko pod szkołę, a w szkole opiekuje się nim nauczyciel. Ale wyobraźmy sobie chociażby te „dziury w czasie” – wypuszczamy dziecko z domu, do szkoły trzeba przejść odcinek drogi lub pojechać komunikacją miejską. No i czy trzeba kogoś przekonywać, że dzieci naprawdę mają nieograniczoną wyobraźnię? Oczywiście rodzic zawsze może zrezygnować z ubezpieczenia grupowego w szkole i wykupić dla swojego dziecka indywidualną polisę w wybranym przez siebie towarzystwie ubezpieczeniowym.

A.N.Kiedy jeszcze powinniśmy rozważyć wykupienie polisy NNW?

A.S.​Trzeba pamiętać, że ubezpieczenie NNW jest ubezpieczeniem dobrowolnym. Ale czasem ustawodawca nakłada na pewne podmioty obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia NNW na rachunek innych osób. Tak jest np. w przypadku sportowców (obowiązek spoczywa na klubie sportowym albo na polskim związku sportowym), członków Ochotniczych Straży Pożarnych (obowiązek spoczywa na gminie), wolontariuszy wykonujących świadczenia dłużej niż 30 dni (obowiązek spoczywa na tym, kto korzysta z pracy wolontariusza) oraz uczestników imprez turystycznych za granicami kraju – w tym wypadku podmiotem odpowiedzialnym jest organizator imprezy.
 
Co ważne, obserwuję coraz większą popularność ubezpieczeń NNW wśród osób indywidualnych. Także organizatorzy rozmaitych imprez grupowych – nie tylko imprez masowych w rozumieniu ustawy, ale także wszelkiego rodzaju wyjazdów integracyjnych czy zamkniętych imprez branżowych – coraz chętniej wykupują dla uczestników eventów ubezpieczenie NNW.
Chyba zaczynamy używać wyobraźni…

Dajemy radę: Warto wiedzieć, że z ochrony ubezpieczeniowej nie skorzystamy, gdy:
•    prowadzimy samochód bez ważnego, wymaganego dokumentu uprawniającego do kierowania pojazdem;
•    wypadek zdarzył się, ponieważ piliśmy alkohol, byliśmy pod wpływem narkotyków lub innych środków odurzających, substancji psychotropowych, a także podobnie działających leków;
•    wypadek jest efektem naszego udziału w bójce albo popełnienia lub usiłowania popełnienia przestępstwa lub samobójstwa;
•   nieszczęśliwe zdarzenie zaszło podczas trwania stanu wyjątkowego / udziału w strajkach / zamieszkach / akcjach protestacyjnych / blokadach dróg / rozruchach.

Rozmawiała Agnieszka Nietresta-Zatoń