25 stycznia 2022

Temat dla Rzecznika: Uszczerbek na zdrowiu

Rzecznik Klienta

Pamiętajcie, że możecie zgłosić się do mnie również wtedy, gdy macie wątpliwości do zasadności odmowy. Przy zawieraniu umowy każdy klient powinien otrzymać indywidualne potwierdzenie ubezpieczenia, w którym zapisane są warunki umowy. Zakres większości polis można też sprawdzić na stronie www.moje.pzu.pl.


Marek jest naszym klientem od 15-tu lat. Wybrał ubezpieczenie PZU Gwarantowane Jutro, dzięki czemu po zakończeniu umowy, za 5 lat, otrzyma zaoszczędzoną kwotę. Dokupił do niego kilka ubezpieczeń dodatkowych m.in. dodatkowe ubezpieczenie na wypadek trwałego uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem. Podczas sprzątania w domu poślizgnął się na mokrej podłodze w łazience i złamał rękę. Złożył wniosek o wypłatę świadczenia za złamanie kości i otrzymał odmowę.


Dlaczego?

Marek nie zawarł dodatkowego ubezpieczenia na wypadek złamania kości, które zapewnia wsparcie finansowe po złamaniu kości spowodowanym nieszczęśliwym wypadkiem.

Jak to się skończyło?

Marek otrzymał odszkodowanie, bo miał dodatkowe ubezpieczenie na wypadek uszczerbku na zdrowiu, w ramach, którego wypłacamy świadczenie również za złamania. Był pewien, że powinien dostać świadczenie za złamanie kości i miał rację. Pierwotnie zgłosił jednak szkodę z ubezpieczenia, którego nie posiadał. 

Co ciekawe, gdyby posiadał oba dodatki, tj. na wypadek uszczerbku na zdrowiu oraz na wypadek złamania kości, to otrzymałby wypłatę z obu ubezpieczeń, dzięki czemu kwota wypłaty byłaby wyższa.

Dlatego warto dopytać się przedstawiciela przed zawarciem umowy, jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości. Dzięki temu zyskasz pewność, że obejmuje Cię ochrona, której potrzebujesz. 

Pamiętajcie – jestem tu dla Was. Zapraszam do kontaktu i zadawania pytań.

Słowniczek:

złamanie kości – przerwanie ciągłości tkanki kostnej. Odpowiadamy wyłącznie za takie złamanie kości, które jest spowodowane nieszczęśliwym wypadkiem. Zakres ochrony obejmuje złamania kości, które wymieniamy w załączniku do ogólnych warunków ubezpieczenia.