15 grudnia 2021

Temat dla Rzecznika: Trwały uszczerbek na zdrowiu

Rzecznik Klienta
Nieszczęśliwe wypadki - to kolejny temat, z którym się do mnie zwracacie. Odmowy wypłaty odszkodowania zazwyczaj wynikają z niezrozumienia zapisów. Dlatego chcę przytoczyć jedną z tego typu spraw.

Katarzyna zemdlała, gdy wchodziła po schodach. Podczas upadku poważnie zbiła sobie bark i potrzebowała operacji stabilizującej. Przez to leżała w szpitalu kilka dni. Złożyła wniosek o wypłatę świadczenia z dodatkowego ubezpieczenia na wypadek uszczerbku na zdrowiu, jednak dostała odmowę. 


Dlaczego?

Ubezpieczenie dotyczące uszczerbku na zdrowiu zapewnia wsparcie finansowe, jeśli obrażenia były następstwem nieszczęśliwego wypadku. Zbicia barku Katarzyny nie spowodował nieszczęśliwy wypadek, tylko omdlenie. Nieszczęśliwym wypadkiem jest gwałtowne i niespodziewane zdarzenie, które nie zależy od Twojej woli ani naszego stanu zdrowia. Wypadek musi być też wywołany zewnętrzną przyczyną (np. oblodzoną drogą). 

Jak to się skończyło?

Katarzyna poza ubezpieczeniem na wypadek uszczerbku na zdrowiu, miała inne dodatkowe ubezpieczenia. Od PZU otrzymała wypłatę z tytułu dodatkowego ubezpieczenia na wypadek operacji chirurgicznej. A za czas, który Katarzyna spędziła w szpitalu, otrzymała pieniądze z dodatkowego ubezpieczenia na wypadek leczenia szpitalnego.

Dlatego warto dopytać się przedstawiciela przed zawarciem umowy, jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości. Dzięki temu zyskasz pewność, że obejmuje Cię ochrona, której potrzebujesz. 

Pamiętajcie – jestem tu dla Was. Zapraszam do kontaktu i zadawania pytań.

Słowniczek:

czynnik zewnętrzny – każdy czynnik, który pochodzi spoza organizmu osoby, która uległa nieszczęśliwemu wypadkowi i w danych warunkach może wywołać szkodliwe dla niej skutki.

leczenie szpitalne – stacjonarne leczenie w szpitalu:
a) stanów nagłych, w których opóźnienie pomocy medycznej może skutkować utratą zdrowia albo życia, lub
b) stanów, w których nie można uzyskać celu leczniczego podczas leczenia ambulatoryjnego.

nieszczęśliwy wypadek – zdarzenie, które jest gwałtowne i niespodziewane oraz  wywołane czynnikiem zewnętrznym.  Nie zależy od woli i stanu zdrowia osoby, która uległa nieszczęśliwemu wypadkowi,  jest wyłączną oraz bezpośrednią przyczyną zdarzenia, które obejmuje ubezpieczenie.

operacja chirurgiczna – zabieg, wykonany w placówce medycznej w Polsce przez lekarza medycyny, w znieczuleniu. Jest niezbędny z medycznego punktu widzenia w celu wyleczenia lub zmniejszenia objawów choroby lub zmniejszenia skutków nieszczęśliwego wypadku lub w celu profilaktycznego całkowitego usunięcia narządu u nosiciela mutacji genowej zwiększającej ryzyko wystąpienia nowotworu złośliwego.

pobyt w szpitalu – pobyt  w szpitalu w Polsce, który trwa nieprzerwanie przez ilość dni określonych w umowie i ma na celu leczenie szpitalne. Za pierwszy dzień pobytu w szpitalu przyjmuje się dzień rejestracji, a za ostatni – dzień wypisu ze szpitala.

trwały uszczerbek na zdrowiu – to nieodwracalne uszkodzenie strukturalne organu, narządu lub układu bądź też trwałe upośledzenie ich funkcji, które nie ulegnie poprawie pod wpływem leczenia ani rehabilitacji.