18 października 2016

Samodzielnie czy z pomocą pośrednika? Jak zgłosić szkodę osobową i dochodzić odszkodowania z OC sprawcy?

Kiedy zdarzy się wypadek, a jego sprawca posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC), poszkodowany może zgłosić szkodę osobową ubezpieczycielowi celem uzyskania odszkodowania z ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej sprawcy. Może to zrobić na kilka sposobów – samodzielnie lub przez pełnomocnika. Poniżej radzimy, jak to zrobić.

Pierwszym ze sposobów jest samodzielne zgłoszenie szkody. Formalności z tym związane są proste, a zadaniem pracowników ubezpieczyciela jest pomoc interesariuszom w przejściu przez cały proces zgłoszenia szkody. Rozwieją także wątpliwości dotyczące obowiązujących przepisów prawa. Formy  kontaktu z ubezpieczycielem są różne, od osobistej wizyty w placówce, aż po rozmowę na video czacie i formularz kontaktowy na stronie www. Celem ubezpieczyciela w procesie odszkodowawczym jest spełnienie zasadnych roszczeń poszkodowanego. Dlatego nawet jeśli nigdy nie zgłaszaliśmy szkody i nie wiemy jakich formalności należy dopełnić, ubezpieczyciel udzieli nam niezbędnego wsparcia, abyśmy mogli zrobić to samodzielnie.

Kiedy jednak nie czujemy się na siłach, aby osobiście zatroszczyć się o należne nam odszkodowanie, możemy ustanowić pełnomocnika, który w naszym imieniu będzie dochodził roszczeń od ubezpieczyciela celem pokrycia szkody osobwej z OC sprawcy. Pełnomocnikiem z reguły bywa radca prawny, adwokat, albo kancelaria odszkodowawcza. Ich pomoc z zasady jest odpłatna.

Czym kierować się, wybierając adwokata lub radcę prawnego? Przede wszystkim zdrowym rozsądkiem i  własną intuicją. Jeśli człowiek, z którym rozmawiamy, wzbudza nasze zaufanie, możemy przemyśleć decyzję o powierzeniu mu naszej sprawy. Dobrze jest zapytać rodzinę i znajomych, czy nie mogą nam polecić specjalisty.

Zanim wybierzemy adwokata lub radcę prawnego sprawdźmy:

  • W jakiej dziedzinie prawa się specjalizuje?
  • Ile lat praktyki zawodowej posiada?
  • Czy i z jakim efektem prowadził podobne do naszej sprawy Czy sprawnie idzie mu zdobycie odszkodowania z OC sprawcy?
  • Jak będzie informował nas o przebiegu sprawy?
  • Czy prawnik, z którym rozmawiamy, będzie sprawę prowadził osobiście, czy też przekaże ją np. koledze, aplikantowi, studentowi prawa?
  • Na jakiej podstawie dokona się rozliczenie między nami a prawnikiem, tzn. czy będziemy płacić za godzinę jego pracy czy też za całą sprawę. Adwokatom i radcom prawnym nie wolno zawierać z klientem umowy, na mocy której klient zobowiązuje się zapłacić honorarium za jej prowadzenie wyłącznie proporcjonalnie do osiągniętego wyniku.

Dobrze też jest zorientować się, co o danym fachowcu napisane jest w Internecie, przy czym do tego typu opinii należy podchodzić z dystansem, gdyż zawsze może się trafić klient o wygórowanych oczekiwaniach, który, niezadowolony z efektu współpracy, będzie umieszczał niepochlebne opinie. 

Innym sposobem, często wybieranym przez klientów, jest powierzenie sprawy i udzielenie pełnomocnictwa tzw. kancelarii odszkodowawczej. To podmiot gospodarczy, który specjalizuje się w pośrednictwie w procesie dochodzenia odszkodowania od ubezpieczycieli. To stosunkowo nowy rodzaj firm na rynku ubezpieczeniowym, których wynagrodzenie stanowi najczęściej pewien procent od kwoty odszkodowania. Zależy on od indywidualnych ustaleń pomiędzy kancelarią odszkodowawczą a klientem.

Dajemy radę: Zanim zdecydujemy się na współpracę z kancelarią odszkodowawczą, zbierzmy o niej więcej informacji, aby upewnić się, że dokonaliśmy słusznego wyboru.

  • Sprawdźmy w Krajowym Rejestrze Sądowym, jaki jest zakres działalności prowadzonej przez dany podmiot.
  • Niech jej przedstawiciel dostarczy nam dokumenty potwierdzające wykształcenie i przebieg kariery zawodowej.
  • Upewnijmy się, że kancelaria odszkodowawcza zgłosi do ubezpieczyciela wszystkie roszczenia z tytułu obrażeń ciała lub zgonu poszkodowanego, które nam przysługują.
  • Sprawdźmy, czy pełnomomocnictwo, które damy kancelarii odszkodowawczej obejmie również zawarcie z ubezpieczycielem ugody lub zrzeczenie się roszczeń.

Poprośmy kancelarię odszkodowawczą o przedstawienie polisy ubezpieczenia OC jej działalności gospodarczej.

Ustalmy, co będzie obejmowało wynagrodzenie kancelarii odszkodowawczej i od jakich świadczeń będzie pobierane. Wymagajmy także od firmy pełnego rozliczenia otrzymanego odszkodowania, czyli informacji, jaką kwotę i za co przyznał nam ubezpieczyciel. 

Bezpłatna pomoc w uzyskaniu odszkodowania z OC sprawcy

Warto też pamiętać, że bezpłatnej pomocy prawnej udzielają organizacje pożytku publicznego. Najczęściej są to fundacje i stowarzyszenia. Możemy tam uzyskać informacje o obowiązującym prawie, przysługujących nam uprawnieniach lub spoczywających na nas obowiązkach w trakcie rozpatrywania roszczenia o pokrycie szkody osobowej z OC sprawcy, a także orzymać pomoc w sporządzeniu projektu pisma do ubezpieczyciela.

W szczególności zaś osoby, które znajdują się w trudnej sytuacji materialnej, jeśli nie wiedzą, jak ubiegać się o odszkodowanie, mogą zwrócić się po pomoc do właściwych instytucji, których działanie określa ustawa. Takie placówki są w całej Polsce. Ich mapę znajdziemy pod tym adresem.