26 maja 2014

Roztopy, potopy i podtopienia…

Wiosna to czas, kiedy zagrożenie podtopieniami rośnie wprost proporcjonalnie do ilości i szybkości topiącego się śniegu. Na pogodę wpływu nie mamy, działajmy więc profilaktycznie – możemy zabezpieczyć nasz dom, gospodarstwo lub uprawy odpowiednim ubezpieczeniem.

Woda wiosną szaleje

Wezbrania, czyli wzrost poziomu wód, zdarzają się przede wszystkim w okresach intensywnych lub długotrwałych opadów oraz w wyniku wiosennych roztopów. Powodzie to wezbrania powodujące straty gospodarcze i materialne, stanowiące zagrożenie dla życia oraz zdrowia ludzi i zwierząt. Wiosenne odwilże często są przyczyną powodzi roztopowych i zatorowych. A deszcz? Czymże byłaby wiosna bez deszczu? Gwałtowne ulewy również mogą skutkować powodzią (opadową) i podtopieniami.

​Gdy woda przekracza granice zdrowego rozsądku…

...człowiekowi ten rozsądek potrzebny jest w dwójnasób! Woda jest żywiołem, na który wpływ mamy niemal zerowy. Możemy starać się go poznać jak najlepiej, uczyć się przewidywania jego potencjalnych „ruchów”, zamieszkiwać miejsca niezagrożone zalaniem i… to właściwie wszystko. Zróbmy więc to, co jest w zasięgu naszych możliwości – ubezpieczmy nasze dobra materialne, obejmijmy ochroną to, co cenne: dom i inne budynki czy gospodarstwo rolne.

​Ubezpieczeniem w powódź i podtopienie

Oto kilka produktów ubezpieczeniowych, które pozwolą nam stanąć na nogi nawet na grząskim, popowodziowym gruncie:

Jeżeli jesteśmy właścicielami lokalu mieszkalnego, domu, budynku niemieszkalnego (również w stanie budowy) – wybierzmy polisę PZU Dom PLUS. W ramach tej polisy ubezpieczyciel odpowiada za szkody powstałe między innymi w następstwie zdarzeń losowych: opadów, powodzi, śniegu, eksplozji, przepięcia, dewastacji,  piorunu czy ognia.

Dla rolników indywidualnych, będących osobami fizycznymi i posiadających lub współposiadających gospodarstwo rolne, ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstwa jest obowiązkowe. Obowiązkowe ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych jest zawierane na wniosek rolnika, na okres 12 miesięcy i gwarantuje rekompensatę szkód powstałych w budynkach na skutek m.in. powodzi, podtopienia, deszczu nawalnego, opadów śniegu, gradu, pioruna,  ale również ognia czy huraganu.

​Zabezpiecz uprawy

Rolnicy muszą dbać o uprawy, również profilaktycznie. Może się bowiem zdarzyć, że powódź zniszczy nasz całosezonowy dorobek. Rolnicy prowadzący uprawę roślin mają ubezpieczeniowy obowiązek, który zrealizują decydując się na Obowiązkowe, dotowane ubezpieczenie upraw rolnych w PZU. Jeżeli chcemy zwiększyć zakres ochrony ubezpieczeniowej w stosunku do już obowiązkowo ubezpieczonych upraw to powinniśmy wykupić Dobrowolne, dotowane ubezpieczenie upraw rolnych i zwierząt gospodarczych. Będziemy spać spokojnie, choćby za oknem grzmiało i padało.

​Przedsiębiorca mały, ale zaradny

A może prowadzisz firmę? Między innymi do przedsiębiorstw handlowych, zakładów produkcyjnych, instytucji finansowych, firm usługowych czy hoteli adresowane jest Ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów dla małych i średnich przedsiębiorców. W rozszerzonym wariancie polisy istnieje możliwość ubezpieczenia mienia firmy od interesujących nas zjawisk powodzi i deszczu nawalnego.

Sienkiewicz napisał „Potop” raz a porządnie. Wiosna pisze swoje scenariusze każdego roku inaczej, a potopy i powodzie odgrywają w nich role pierwszo-, drugo- lub trzecioplanowe. Ubezpieczmy się i bądźmy przygotowani na każdy z tych scenariuszy.