02 czerwca 2016

Poradnik: terminy zgłaszania różnych szkód

Kiedy przytrafi Ci się wypadek pamiętaj, żeby jak najszybciej zgłosić go do swojego ubezpieczyciela. To bardzo ważne, bo jeśli za długo będziesz zwlekać, nie dostaniesz odszkodowania. Mamy dla Ciebie krótki poradnik o tym, kiedy zgłaszać różne szkody.

Ubezpieczenie nieruchomości

To ubezpieczenie ochroni Twój dom, np. przed pożarem, wybitą szybą czy włamaniem. Wszystkie wypadki, które zdarzą się na terenie Twojej nieruchomości trzeba zgłosić od razu. Jeśli nie będziesz mógł tego zrobić, to pamiętaj o powiadomieniu swojego ubezpieczyciela nie później niż 7 dni od dnia szkody. Zapomniałeś o tym obowiązku? Niestety, musisz liczyć się ze zmniejszeniem odszkodowania, zwłaszcza jeśli przez Twoje przeoczenie nie można było ustalić okoliczności i skutków wypadku. 

​Ubezpieczenie OC komunikacyjne

Masz auto, motocykl lub inny pojazd? Musisz wykupić OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. Gdy spowodujesz kolizję lub wypadek, ubezpieczyciel wypłaci pokrzywdzonym odszkodowanie. Zdarzenie trzeba zgłosić zaraz po zajściu do zakładu ubezpieczeń.

​Ubezpieczenie AC

W ubezpieczeniach dobrowolnych, a takim jest autocasco, terminy zgłaszania szkód wynikają z ogólnych warunków ubezpieczeń. W AC powiadomienie ubezpieczyciela  powinno nastąpić, odpowiednio dla szkody:

na terytorium RP niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 7 dni od wypadku ubezpieczeniowego,
poza granicami RP nie później niż w ciągu 7 dni od dnia powrotu do kraju, a jeśli musiałeś skorzystać z pomocy ubezpieczyciela przed powrotem, to powinieneś powiadomić o szkodzie w ciągu 3 dni od wypadku,
kradzieży lub powstałej w okolicznościach uzasadniających przypuszczenie popełnienia przestępstwa powiadomienie powinno nastąpić niezwłocznie, jednak nie później niż nazajutrz.

Im szybciej zgłosisz szkodę do ubezpieczyciela, tym korzystniej dla Ciebie. Szybka reakcja pozwoli ubezpieczycielowi jak najrzetelniej ocenić rozmiar szkody i sprawnie wypłacić odszkodowanie. 

Źródła

Ubezpiecz swój dom https://moje.pzu.pl/

OC i komfortowy assistance https://moje.pzu.pl/

AC w PZU - ochrona przede wszystkim https://www.pzu.pl/