05 lutego 2014

Autocasco — likwidacja szkody komunikacyjnej krok po kroku

Chwila nieuwagi i… uderzyliśmy w barierkę okalającą kwietnik pod naszym blokiem albo w wiatę, pod którą stoją hipermarketowe wózki lub, co gorsza, w inny samochód i przy okazji uszkodziliśmy swój. Jak się człowiek spieszy, to się diabeł cieszy… Przed nami procedura likwidacji szkody komunikacyjnej. Skomplikowana? Nie z naszym poradnikiem. O wiele trudniej będzie się przyznać mężowi/żonie, że to uszkodzenie, to my sami, własnymi rękami…
1. Zadzwoń do swojego ubezpieczyciela (numer kontaktowy masz wpisany w polisie) i zgłoś szkodę. Jeśli nie możesz skontaktować się z ubezpieczycielem telefonicznie, zgłoś szkodę za pomocą gotowego formularza zamieszczonego w Internecie, placówce ubezpieczyciela lub na piśmie (pocztą tradycyjną). Dodatkowo, w zależności od zakresu wykupionego ubezpieczenia, pracownik towarzystwa ubezpieczeń udzieli Ci pomocy w organizacji holowania, pojazdu zastępczego itp.
2. Podczas zgłoszenia szkody ustal termin spotkania z rzeczoznawcą. Jeśli chcesz rozliczyć szkodę na podstawie faktur, dowiedz się, z jakimi warsztatami współpracuje ubezpieczyciel. Warsztaty takie posiadają uprawnienia do dokonywania oględzin i nie będziesz musiał oczekiwać na rzeczoznawcę ubezpieczyciela.

3. Przygotuj poniższe dokumenty, niezbędne do likwidacji szkody. Jeśli możesz, dołącz do dokumentacji zdjęcia uszkodzonego pojazdu.

  • oświadczenie sprawcy z miejsca zdarzenia spisane np. na druku Wspólnego oświadczenia o zdarzeniu drogowym lub spisane dane dotyczące sprawcy oraz jego polisy ubezpieczenia OC (ewentualnie wszelką inną dokumentację przebiegu wypadku, np. informacja z policji potwierdzająca zdarzenie);
  • prawo jazdy kierowcy pojazdu;
  • dowód osobisty albo inny dokument potwierdzający tożsamość; dowód rejestracyjny pojazdu.
4. Udostępnij uszkodzony pojazd rzeczoznawcy ubezpieczyciela. W trakcie oględzin sporządzi on dokumentację fotograficzną uszkodzeń i oszacuje zakres naprawy pojazdu. W trakcie oględzin będziesz mógł również przekazać dokumenty niezbędne do likwidacji szkody.
5. Po oględzinach, w oparciu o zgromadzoną dokumentację i wyliczenie wartości szkody, likwidator merytoryczny podejmuje decyzję o odpowiedzialności za szkodę i wysokości odszkodowania.
6. Rozliczenie szkody następuje gotówkowo lub bezgotówkowo. W zależności od wybranego wariantu postępujesz tak, jak w poprzednim przypadku.

Dajemy radę: Wiele zakładów ubezpieczeń różnicuje składkę za ubezpieczenie AC, oferując różne warianty rozliczenia szkód i różny zakres ubezpieczenia. Warto dokładnie sprawdzić, jaki wariant wykupiliśmy. Tanie ubezpieczenia mogą obejmować np. rozliczenie szkody tylko wg wariantu wyceny lub naprawę pojazdu na podstawie części alternatywnych. Mogą obejmować również udziały własne lub ograniczenia odpowiedzialności, np. za szkody spowodowane z własnej winy.

Droższe ubezpieczenia mogą obejmować naprawę pojazdu w ASO z użyciem części oryginalnych oraz inne usługi, np. samochód zastępczy na cały czas naprawy, stałą wartość pojazdu w całym okresie ubezpieczenia, ubezpieczenie bagażu itp. To pozwala na podjęcie przez ubezpieczającego bardziej świadomych i lepiej skalkulowanych decyzji, czy warto kupować tańsze AC.

Części alternatywne to nieoryginalne części zamienne (tzw. zamienniki), które są wytwarzane przez producenta, który nie jest producentem danej marki pojazdu. Producent alternatywny (stąd nazwa: części alternatywne) powinien potwierdzić, że jakość części zamiennych jest porównywalna z jakością części oryginalnych.

Części zamienne dzieli się na:

  1. Oryginalne części zamienne pochodzące bezpośrednio od producenta pojazdu i są sygnowane jego logo.
  2. Oryginalne części zamienne producenta części (sygnowane jego logo) używanych w oryginalnym montażu pojazdów.
  3. Nieoryginalne części zamienne o porównywalnej jakości i posiadające certyfikat jakości.
  4. Nieoryginalne części zamienne o porównywalnej jakości nie posiadające certyfikatu, ale szczególnie polecane przez dystrybutora części.
  5. Nieoryginalne części zamienne o porównywalnej jakości.
  6. Zwykły nieoryginalny zamiennik o podwyższonej jakości.
  7. Pozostałe nieoryginalne zamienniki.

Tekst konsultował: Marek Skottak, Biuro Obsługi Szkód i Świadczeń PZU SA

Źródła

Zgłoś szkodę on-line http://www.pzu.pl/

Dokumentacja fotograficzna http://www.pzu.pl/

PZU Auto AC – sprawdź ofertę https://ac.pzu.pl/

Części alternatywne