24 maja 2016

Zalało cię? Zlikwiduj szkodę

W ostatnich dniach ulewy spowodowały powodzie i podtopienia w wielu miejscach w kraju, a straty liczone są w milionach złotych. W związku z tym mamy kilka rad, jak zlikwidować szkodę po powodzi i jak się ubezpieczyć.

Likwidacja szkody krok po kroku

1. Wezwij służby ratunkowe, jeśli zachodzi taka konieczność. Jeśli powstała szkoda jest wynikiem zniszczenia mienia spowodowanego zdarzeniem losowym – masz taki obowiązek.

2. Pamiętaj o konieczności ratowania ubezpieczonego mienia. Użyj dostępnych środków w celu jego ratowania oraz zapobieżeniu szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów.

3. Jak najszybciej zgłoś szkodę do PZU. Im szybciej to zrobisz, tym szybciej ubezpieczyciel przyśle do ciebie Mobilnego Eksperta, który sporządzi odpowiednią dokumentację. Ekspert opisze miejsce zdarzenia, ustali rozmiar szkód, zrobi dokumentację fotograficzną. W oparciu o nią dokonywana jest wycena szkody.

4. Szkodę możesz zgłosić w następujący sposób:

  • wypełnij formularz na stronie: www.pzu.pl/szkody-i-roszczenia, gdzie można też załączyć odpowiednie dokumenty do zgłoszenia;
  • zadzwoń pod numer 801 102 102 lub (22) 566 55 55;
  • wyślij e-mail z dokumentacją na adres: kontakt@pzu.pl;
  • wyślij dokumenty pocztą na adres: Centralna Kancelaria PZU, Postępu 18a, 02-676 Warszawa; 
  • wyślij dokumenty faksem na nr: (22) 410 21 02.

5. Przygotuj odpowiednie dokumenty, których wykaz znajdziesz na tej stronie internetowej. Istotny jest też fakt, że oczekiwanie na oględziny eksperta nie wstrzymuje analizy merytorycznej zgłoszonych dokumentów.

6. Zaczekaj na decyzję o wypłacie odszkodowania. Po analizie zgromadzonej dokumentacji i wyliczeniu wartości szkody PZU podejmuje decyzję o odpowiedzialności za szkodę i wysokości odszkodowania. Wysokość odszkodowania ubezpieczyciel ustala w kwocie odpowiadającej wysokości poniesionej szkody, maksymalnie do wysokości sumy ubezpieczenia zawartej w umowie. 

​Jakie ubezpieczenie od powodzi?

PZU posiada kilka ofert ubezpieczeniowych na wypadek podtopienia i powodzi:

Dla właścicieli lokalu mieszkalnego, domu, budynku niemieszkalnego (również w stanie budowy) – zdecydujmy się na polisę PZU Dom PLUS. W ramach tego ubezpieczenia PZU odpowiada za szkody powstałe między innymi w następstwie zdarzeń losowych: opadów, powodzi, śniegu, eksplozji, przepięcia, dewastacji, piorunu czy ognia.

Dla rolników indywidualnych, będących osobami fizycznymi i posiadających lub współposiadających gospodarstwo rolne, ubezpieczenie budynków wchodzących w skład ich gospodarstwa jest obowiązkowe. Tego rodzaju ubezpieczenie, tzn. od ognia i innych zdarzeń losowych jest zawierane na wniosek rolnika, na okres 12 miesięcy i gwarantuje rekompensatę szkód powstałych w budynkach na skutek m.in. powodzi, podtopienia, deszczu nawalnego, opadów śniegu, gradu, pioruna, ale również ognia czy huraganu. Rolnicy szczególnie powinni zadbać o ubezpieczenie upraw. Może się bowiem zdarzyć, że powódź zniszczy nasz uprawy całego sezonu. Rolnicy, którzy prowadzą uprawę roślin mają ubezpieczeniowy obowiązek, który zrealizują decydując się na obowiązkowe, dotowane ubezpieczenie upraw rolnych w PZU. Jeśli chcemy zwiększyć zakres ochrony ubezpieczeniowej, powinniśmy wykupić Dobrowolne, dotowane ubezpieczenie upraw rolnych i zwierząt gospodarczych.

Jeśli jesteś przedsiębiorcą, wykup Ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów dla małych i średnich przedsiębiorców. Oferta jest skierowana do przedsiębiorstw handlowych, zakładów produkcyjnych, instytucji finansowych, firm usługowych czy hoteli. W rozszerzonym wariancie polisy istnieje możliwość ubezpieczenia mienia firmy od interesujących nas zjawisk powodzi i deszczu nawalnego.

Źródła

Ubezpieczenie domu i mieszkania - sprawdź https://moje.pzu.pl/

Ubezpieczenie dla rolników https://www.pzu.pl/

Przedsiębiorco, ubezpiecz firmę! https://www.pzu.pl/