17 sierpnia 2021

Od czego zacząć oszczędzanie?

Oszczędzanie pieniędzy to długofalowy proces, który wymaga od nas twardych postanowień, regularności i samodyscypliny. Nie mając kontroli nad swoimi wydatkami, dosyć szybko możemy wpaść w tryb spontanicznego wydawania pieniędzy. W momencie kiedy wydatki zaczynają przekraczać wysokość wpływów, sytuacja wymaga od nas natychmiastowej reakcji.

Dla wielu osób oszczędzanie pieniędzy jest zadaniem trudnym i męczącym, jednak pamiętając zaledwie o kilku zasadach, może stać się przyjemnym i satysfakcjonującym zajęciem. Warto więc poznać wskazówki, dzięki którym oszczędzanie stanie się dużo łatwiejsze.

1. Bądź świadomy swoich wydatków

Pieniądze możemy oszczędzać tak naprawdę na każdym koszcie, który ponosimy. Jeżeli nie jesteśmy świadomi swoich wydatków, oszczędzanie warto zacząć od sporządzenia listy wydatków z ostatnich kilku miesięcy. Katalog wydatków może być mocno zróżnicowany w zależności od wieku, statusu zamożności, posiadanej rodziny, dzieci oraz indywidualnych zainteresowań i preferencji. Zobaczymy dzięki temu, ile pieniędzy i w jakim czasie wydajemy na konkretne potrzeby, które możemy następnie podzielić na niezbędne, opcjonalne oraz te, które chcielibyśmy zredukować. Dzięki temu z łatwością znajdziemy obszary, w których moglibyśmy oszczędzić część środków. Najprościej rozpocząć oszczędzanie w momencie otrzymania wynagrodzenia, kiedy dysponujemy jeszcze całą kwotą, którą możemy na spokojnie zagospodarować w danym miesiącu. 

2. Zoptymalizuj koszt mediów

Większość osób zaczyna oszczędzanie od określenia podstawowych wydatków na utrzymanie swojego gospodarstwa domowego. Trudno obniżyć wydatki na czynsz, ale łatwiej jest już na przykład zaplanować to w kosztach eksploatacji mediów – gazu, prądu czy wody. Jak oszczędzać na opłatach? Na pewno warto rozważyć systemy minimalizujące zużycie mediów takie jak energooszczędnościowe instalacje, żarówki czy perlatory, czyli nakładki zmniejszające zużycie wody, bez obniżania komfortu. Warto też wyrobić w sobie proste nawyki, które pozwolą zaoszczędzić drobne kwoty. Można więc wyjmować z kontaktu urządzenia elektryczne, których nie używamy, zakręcać wodę podczas zmywania naczyń (a najlepiej zmywać je w zmywarce), lub zbierać wodę z płukania owoców i warzyw, i podlewać nią rośliny doniczkowe. Takie działania nie tylko odciążą nasz budżet, ale również przysłużą się ochronie środowiska.

3. Wyznacz limity wydatków na poszczególne obszary

Co z pozostałą kwotą, która pozostaje po opłaceniu stałych wydatków? Jeśli nie zarządzamy nią odpowiednio, z łatwością przeznaczymy ją na zbędne potrzeby, które niemal codziennie pojawiają się u każdego członka rodziny. Dlatego w zależności od indywidualnej sytuacji warto rozważyć, które wydatki musimy ponosić, które chcemy i jakie konkretnie kwoty będziemy na nie przeznaczać. Ten etap ujawni też, gdzie i na czym moglibyśmy zaoszczędzić najwięcej pieniędzy. Ponadto ułatwi rozsądne planowanie wydatków, a także wyznaczenie sobie odpowiednich limitów – to do nich będziemy się odnosić w trakcie podejmowania decyzji zakupowych. Oprócz sztywnego planu uwzględniającego nasze zwyczajowe wydatki warto uwzględnić w domowym budżecie tzw. poduszkę finansową. Są to środki, po które ze spokojem będzie można sięgnąć w przypadku koniecznych, ale nieprzewidzianych wydatków.

4. Wyznacz realistyczne cele oszczędzania

Odpowiednie przygotowanie i nastawienie do oszczędzania oraz kompleksowa wiedza na temat naszej sytuacji finansowej pozwolą nam z kolei wyznaczyć realistyczne cele. Nie ma w tym wypadku znaczenia, czy będzie to mała suma przeznaczona na doraźne potrzeby (np. wakacje), czy większa, którą będziemy chcieli przeznaczyć na przyszłe mieszkanie lub emeryturę. Warto jednak pamiętać, że jeżeli oszczędzanie pieniędzy ma być skuteczne i stać się naszym nawykiem, należy już na samym początku przyjąć długofalową strategię. Umożliwi nam ona regularne oszczędzanie środków na wymarzone rzeczy, hobby i pasje czy spokojną starość. 

5. Zdyscyplinuj się przy pomocy odpowiednich narzędzi

Wyznaczenie limitów wydatków i celów oszczędzania to bardzo ważny etap. Jeszcze istotniejsze jednak są działania realizowane zgodnie z początkowym planem. Warto się zdyscyplinować, a jeśli sprawia nam to trudność, możemy skorzystać z zewnętrznych narzędzi ułatwiających kontrolę osobistych finansów. Dla wielu najprostszym rozwiązaniem okazują się aplikacje mobilne, w których w klarowny sposób rejestruje się i monitoruje koszty poszczególnych obszarów. Sposobów może być wiele, ale kluczową kwestią jest pełna i bieżąca kontrola nad ponoszonymi wydatkami.

6. Opracuj skuteczną strategię dla swoich oszczędności

Dzięki spełnieniu opisanych wyżej czynności będziemy mogli odłożyć pierwsze środki, a z czasem obserwować, jak poziom naszych oszczędności rośnie. Jeśli mają być to fundusze przeznaczone na doraźne potrzeby, których zebranie zajmie nam do kilku miesięcy, wystarczy postawić na konto oszczędnościowe lub wyżej oprocentowaną lokatę . Jeśli jednak myślimy o długofalowych celach, warto zapoznać się z ofertą rynkową i wybrać produkty odpowiednie do potrzeb. W tym wypadku najlepszym rozwiązaniem okażą się produkty, dzięki którym nasze pieniądze nie tylko będą stale pracować na swoją wartość, ale oprócz oszczędzania, uzyskamy również dodatkowe korzyści, np. podatkowe. 

7. Pozwól, żeby Twoje oszczędności stale pracowały na swoją wartość i osiągaj dodatkowe korzyści

Jednym z takich produktów jest IKZE, czyli Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego oferowane przez DFE PZU. IKZE to konto, dzięki któremu nie tylko z łatwością odłożymy dowolne środki w długiej perspektywie, lecz także umożliwimy ich reinwestowanie. Przewodnim celem funduszu jest osiąganie maksymalnych zysków z inwestycji posiadacza IKZE dokonywanych głównie poprzez zakup akcji notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie oraz obligacji Skarbu Państwa i przedsiębiorstw. Fundusz zachowuje możliwie najwyższy poziom. bezpieczeństwa tych inwestycji. Jednak należy pamiętać, że wiążą się one z naturalnym ryzykiem opisanym szczegółowo w Prospekcie Informacyjnym DFE PZU oraz karcie produktu.

Jaką kwotę oszczędności można odkładać na IKZE? Poziom ten wyznaczany jest co roku względem średniego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego na dany rok. W 2021 roku osoby fizyczne mogą wpłacić na IKZE 1,2- krotność przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, czyli 6 310,80 zł. Osoby prowadzące pozarolniczą działalność zaś 1,8- krotność, czyli 9 466,20 zł. Dla wielu największą korzyścią jest jednak coroczna ulga podatkowa, którą nabywamy w zamian za wpłaty na IKZE w danym roku. Już na koniec roku możemy je odliczyć od podstawy naszego opodatkowania i dla limitu 1,2, gdzie roczna maksymalna kwota wpłat wynosi 6 310,80 zł w 2021 r. oraz w zależności od indywidualnej sytuacji podatkowej, uzyskać ulgę w wysokości:

Z kolei dla limitu 1,8, gdzie roczna maksymalna kwota wpłat wynosi 6 310,80 zł w 2021 r. oraz w zależności od indywidualnej sytuacji podatkowej, można uzyskać ulgę w wysokości:

Przysługującą ulgę podatkową można następnie odebrać w formie zwrotu albo obniżenia należnych podatków i rozdysponować na dowolny cel. 

Inwestowanie oszczędności i przysługująca z tego tytułu ulga podatkowa to tylko jedne z korzyści płynących z posiadania Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego. Co więcej, do końca września wszystkich nowych uczestników, którzy zdecydują się oszczędzać na IKZE z DFE PZU, obejmie promocja, dzięki której zostaną zwolnieni z opłaty od wpłat. Jak skorzystać z promocji, jeśli jeszcze nie oszczędzasz na IKZE w DFE PZU?

1.   W czasie trwania promocji załóż IKZE w DFE PZU online, w oddziale PZU, placówce Banku Pekao SA lub u agenta.
2.   Przy zawieraniu umowy IKZE użyj „ kodu promocji” nr „ 27” .
3.   Dokonaj pierwszej wpłaty w wysokości minimum 50 zł.


Charakterystyka DFE PZU

Dobrowolny Fundusz Emerytalny PZU (DFE PZU) prowadzi indywidualne konta zabezpieczenia emerytalnego (IKZE). Oszczędzanie w DFE PZU jest formą inwestowania na przyszłą emeryturę i pozwala uzyskać bieżące korzyści podatkowe. 
Środki zgromadzone na IKZE w DFE PZU można wypłacić w każdym momencie, jednak w zależności od tego, kiedy zostaną wycofane, podlegają innemu opodatkowaniu. Po co najmniej 5 latach oszczędzania i po ukończeniu 65 lat, wypłata środków podlega pod zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10%. Przy wcześniejszej wypłacie, środki podlegają pod obowiązującą w dniu wypłaty skalę podatkową, a jeśli zostaną wycofane w pierwszych 12 miesiącach, fundusz potrąci opłatę w wysokości 10% wartości wypłacanej kwoty, jednak nie mniejszą niż 50 zł.

Szczegółowe informacje na temat IKZE w DFE PZU, w tym opis ryzyka związanego z członkostwem w funduszu i ryzyka inwestycyjnego, informacje niezbędne do oceny inwestycji, koszty i opłaty oraz informacje dotyczące sytuacji finansowej funduszu, są zawarte w Prospekcie Informacyjnym DFE PZU dostępnym w oddziałach PZU oraz na stronie pzu.pl. 

Aktualny Statut DFE PZU oraz Regulamin korzystania z usług świadczonych przez PTE PZU dostępne są na stronie pzu.pl/ikze.

Kalkulator IKZE