12 października 2018

Dlaczego warto oszczędzać na emeryturę w IKE i IKZE?

Dodatkowe oszczędzanie na jesień życia jest konieczne, jeśli chcemy uniknąć rażącego spadku dochodów po przejściu na emeryturę.

Emerytury są niskie, a będzie jeszcze gorzej. Sytuacja demograficzna jest niepokojąca. Z roku na rok przybywać będzie emerytów, a ubywać osób w wieku produkcyjnym. Jak wynika z raportu Komisji Europejskiej dotyczącego wyzwań związanych ze starzeniem się społeczeństw, stopa zastąpienia, czyli relacja pierwszej emerytury do ostatniego wynagrodzenia, spadnie z 55 proc. w 2016 r. do około 26 proc. w roku 2060 roku.

Każdy powinien zatroszczyć się zawczasu o swoją emeryturę, a pieniądze możemy gromadzić na wiele sposobów.  Jednym z lepszych sposobów jest oszczędzanie w ramach IKE (indywidualne konto emerytalne) lub IKZE (indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego), gdyż dzięki optymalizacji podatkowej uda się nam uzyskać korzyści podatkowe. 

W przypadku IKE i IKZE mamy dużą możliwość wyboru sposobu inwestowania naszych pieniędzy na jesień życia. Rachunek IKE lub IKZE można założyć podpisując umowę z zakładem ubezpieczeń, dobrowolnym funduszem emerytalnym prowadzonym przez powszechne towarzystwo emerytalne, funduszem inwestycyjnym, bankiem albo podmiotem prowadzącym działalność maklerską.

Zyski osiągnięte dzięki IKE i IKZE są zwolnione z podatku dochodowego od zysków kapitałowych, oczywiście pod warunkiem, że nie wypłacimy pieniędzy przed osiągnięciem wymaganego wieku: 60. roku życia w IKE i  65. roku życia w IKZE. Podatek od zysków, zwany podatkiem Belki, wynosi 19 proc. od zarobionych pieniędzy i muszą go zapłacić wszyscy, którzy inwestują na własną rękę gromadząc kapitał na lokatach, rachunkach maklerskich lub w funduszach inwestycyjnych.

Dajemy radę: ​IKZE daje jeszcze jeden bonus podatkowy, mianowicie ulgę w podatku dochodowym od osób fizycznych. Wpłaty na IKZE możemy odpisać od podstawy opodatkowania dochodu w formie: wynagrodzenia, dochodu z działalności gospodarczej oraz emerytury.

Tym, co ma ogromne znaczenie dla osób oszczędzających na emeryturę, jest prywatny charakter środków zgromadzonych w IKE i IKZE. Oznacza to, że nie ma w ich przypadku ryzyka, że zostaną przekazane do ZUS albo w inny sposób utracone przez oszczędzającego. Mało tego: pieniądze te są dziedziczone. Osoba, która gromadzi środki w ramach IKE bądź IKZE może wskazać osobę uprawnioną do ich dziedziczenia. Jeśli nie wskaże takiej osoby, zgromadzone pieniądze nie przepadną, ale staną się przedmiotem postępowania spadkowego.