29 stycznia 2016

Ochrona z poradą prawną w pakiecie – co to takiego?

Gdy przydarzy Ci się sytuacja, w której potrzebujesz pomocy prawnika możesz liczyć na zwrot kosztów jego usług. A to dzięki ubezpieczeniu ochrony prawnej. Dowiedz się, jak działa.

Jeśli próbowałeś dochodzić swoich praw przed sądem wiesz, że bez pomocy adwokata lub radcy prawnego bardzo trudno odnaleźć się w sądowych procedurach, terminologii i przepisach. Pomoc wykwalifikowanego prawnika bywa kosztowna, szczególnie gdy rozwikłanie sporu zajmuje kilka miesięcy lub lat. Wychodząc naprzeciw tym potrzebom, PZU stworzył ubezpieczenie ochrony prawnej, które pokrywa niezbędne koszty adwokata, radcy czy opłat sądowych. To opcja dodatkowa do polis komunikacyjnych – PZU Auto  oraz ubezpieczenia domu i mieszkania - PZU Dom.

​Jak działa pomoc prawna?

Ubezpieczenie obejmuje wyłącznie sprawy związane z życiem prywatnym. W ubezpieczeniu komunikacyjnym obejmie sytuacje związane z pojazdem, np. gdy ktoś uszkodzi samochód, którego mu użyczyłeś. W ramach PZU Dom ochrona jest szersza. Dla przykładu, możesz liczyć na zwrot kosztów pomocy prawnej, gdy ktoś zniszczy Twoje mieszkanie lub posesję (np. nowe ogrodzenie). Z porad prawnika korzystasz w sprawach zawodowych, np. gdy pracodawca nie wypłacił Ci należnego wynagrodzenia, albo związanych z prowadzonymi transakcjami handlowymi np. gdy sprzedawca nie chce zwrócić Ci pieniędzy za wadliwy towar albo wysyła rzecz niezgodną z opisem. Ochrona obejmuje również inne przypadki, gdy np. ktoś złamał nogę na chodniku, którego nie odświeżyłeś.

​Co obejmuje ubezpieczenie ochrony prawnej?

Występuje w dwóch wariantach: Komfort oraz Super. Niezależnie od wariantu, polisa pokrywa:

  • wynagrodzenie jednego adwokata albo radcy prawnego,
  • koszt opinii prawnej sporządzonej na piśmie,
  • koszty sądowe w sprawach cywilnych i karnych,
  • koszty zasądzone prawomocnym orzeczeniem sądu od ubezpieczonego na rzecz strony przeciwnej,
  • koszty postępowania egzekucyjnego w zakresie maks. 3 dowolnie wybranych przedmiotów egzekucji, podjętego na podstawie jednego tytułu wykonawczego w stosunku do tego samego podmiotu,
  • koszty postępowania sądu polubownego,
  • koszty mediacji pozasądowej prowadzonej za zgodą PZU lub mediacji sądowej,
  • udzielenie informacji prawnej (uzyskanie informacji o obowiązujących procedurach sądowych i kosztach prowadzenia postępowania sądowego lub przesłania wzorów umów i pism oraz tekstów aktów prawnych) – maks. 10 informacji. 

W ubezpieczenie w wariancie Komfort możesz liczyć na to, że adwokat lub radca prawny wskaże Ci najlepszą drogę postepowania w danej sprawie, udzieli profesjonalnej porady prawnej, udostępni niezbędne wzory pism, a także związane ze sprawą akty prawne. W wariancie Super, Twój prawnik będzie dodatkowo reprezentował Cię w sądzie, jeśli zajdzie taka potrzeba. Dodatkowo, w wariancie Super możesz liczyć na pokrycie kosztów poręczenia majątkowego do wysokości 50 proc. sumy ubezpieczenia.

Możesz sam wybrać prawnika i rozliczyć jego usługę rachunkiem. Możesz też pozostawić zorganizowanie pomocy PZU. Wówczas ubezpieczyciel wybierze specjalistę  z listy kancelarii, z którymi współpracuje.

Ubezpieczenie ochrony prawnej działa w Polsce. Ubezpieczenie dotyczy spraw, które miały miejsce podczas trwania polisy.

​Ile to kosztuje?

Jeśli polisę dołączysz do ubezpieczenia PZU DOM, obejmie ona Ciebie oraz osoby bliskie, które z Tobą mieszkają. Jeśli zawrzesz razem z polisą OC lub AC, obejmie wszystkich współwłaścicieli pojazdu.

Ubezpieczenie ochrony prawnej w ramach PZU Dom kosztuje rocznie 10 zł w wariancie Komfort oraz 43 zł w wersji Super. Gdy ubezpieczenie to wykupujesz w ramach PZU Auto, zapłacisz 25 zł w wariancie Komfort i 100 zł w Super.