31 maja 2019

Kolizja z obcokrajowcem

Po stłuczce z udziałem obcokrajowca trzeba spisać oświadczenie oraz ustalić, kto jest ubezpieczycielem sprawcy.

Oświadczenie powinno być sporządzone w języku zrozumiałym dla obu stron i powinny się w nim znaleźć takie informacje, jak dokładna data i miejsce zdarzenia, numer rejestracyjny pojazdu sprawcy, kraj rejestracji pojazdu sprawcy oraz marka i model pojazdu sprawcy. Ważne jest, żeby nie podpisywać niczego, czego nie rozumiemy. Jeśli nie potrafimy dogadać się z kierowcą, z którym mieliśmy kolizję, wezwijmy policję.

Gdy doszło do zdarzenia z udziałem pojazdu zarejestrowanego na terenie EOG, Andory lub Serbii, poszkodowany zgłasza szkodę do korespondenta zagranicznego ubezpieczyciela do spraw roszczeń na terenie Polski. Lista korespondentów znajduje się na stronie www Polskiego Biura Ubezpieczyciela Komunikacyjnych.

Każde zagraniczne towarzystwo ubezpieczeniowe z tych państw ma w Polsce swojego korespondenta, którego zadaniem jest likwidacja szkód powstałych w Polsce, a spowodowanych przez kierowcę posiadającego ważne zagraniczne ubezpieczenie OC lub Zieloną Kartę.

W sytuacji, gdy poszkodowany nie znajdzie korespondenta ubezpieczyciela sprawcy, to powinien skontaktować się z PZU lub Wartą i zgłosić szkodę w jednym z tych zakładów ubezpieczeń. Pełnią one funkcję agenta PBUK. Do tych ubezpieczycieli zgłasza się szkodę także wtedy, gdy nie wiemy, w jakim towarzystwie jest ubezpieczony pojazd sprawcy. W tej sytuacji trzeba podać numer rejestracyjny i państwo rejestracji pojazdu sprawcy.

Warta albo PZU zorganizują oględziny, a następnie przekażą całość dokumentacji do dalszej likwidacji do PBUK, które szuka w kraju wydania tablic rejestracyjnych ubezpieczyciela OC i sprawdza, czy ma ono korespondenta w Polsce. Jeśli go ma – sprawa trafia do korespondenta, jeśli nie, to PBUK przekazuje sprawę do PZU albo Warty, aby opracowało szkodę tym razem jako agent Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

Cudzoziemcy poruszający się samochodami zarejestrowanymi poza krajami EOG, Andorą lub Serbią, którzy nie posiadają ważnego certyfikatu Zielonej Karty, mają obowiązek zawrzeć tzw. ubezpieczenie graniczne. Jeśli mamy kolizję z udziałem pojazdu z ubezpieczeniem granicznym, wówczas szkodę zgłaszamy bezpośrednio do ubezpieczyciela, który wystawił polisę tego ubezpieczenia. Gdy ubezpieczenie graniczne jest nieważne, szkodę należy zgłosić do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego za pośrednictwem dowolnego zakładu ubezpieczeń prowadzącego działalność w zakresie OC komunikacyjnego.