21 lutego 2020

Jak wyrejestrować i zezłomować samochód?

Samochody nie są wieczne i w pewnym momencie nadchodzi moment, że nie przechodzą badania technicznego albo częstotliwość awarii rujnuje nam portfel i nadużywa naszej cierpliwości. Jeśli nie mamy możliwości sprzedaży auta, a chcemy się go pozbyć, to trzeba je zezłomować i wyrejestrować.

Samochód może wyrejestrować w kilku przypadkach określonych w kodeksie drogowym. To przekazanie pojazdu do złomowania, kradzież auta, wywóz pojazdu z kraju, jeśli pojazd został zarejestrowany za granicą lub zbyty za granicą, zniszczenie (kasacja) pojazdu za granicą, udokumentowana trwała i zupełna utrata posiadania pojazdu bez zmiany w zakresie prawa własności (np. gdy auto spłonie) oraz przekazanie niekompletnego pojazdu do przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu lub punktu zbierania pojazdów.

Złomowanie ma miejsce wtedy, gdy samochód nie nadaje się do dalszej jazdy i chcemy się go pozbyć. Takiego auta nie możemy po prostu porzucić gdzieś na parkingu, tylko trzeba je zezłomować i wyrejestrować.

Auto szrot czy auto złom to potoczne nazwy stacji demontażu pojazdów, w których zostawiamy nasze wysłużone samochody. Ważne jest, żeby stacja była legalna, czyli musi posiadać zezwolenie marszałka województwa. Jeśli samochód nie jest kompletny, to musimy liczyć się z koniecznością dopłaty do jego demontażu, ale z drugiej strony, jeśli pozbywamy się kompletnego samochodu, który jest w dobrym stanie, może uda nam się uzyskać za niego zapłatę. Warto o takie rzeczy dopytać z wyprzedzeniem, zanim wybierzemy konkretną stację, gdyż każda może zaoferować nam inne warunki.

W stacji demontażu musimy udokumentować, że samochód jest naszą własnością, dopiero wtedy zostanie on przyjęty do kasacji, a my otrzymamy pokwitowanie tego faktu. Zaświadczenie to jest sporządzane w trzech egzemplarzach: po jednym dla właściciela samochodu, organu rejestrującego oraz stacji demontażu.

Z tym dokumentem idziemy do wydziału komunikacji w starostwie, gdzie wyrejestrujemy samochód. Mamy na to 30 dni od demontażu auta. Oprócz zaświadczenia o przekazaniu pojazdu do zezłomowania powinniśmy zabrać kilka innych rzeczy. Potrzebny będzie dowód rejestracyjny i karta pojazdu, o ile została wydana, tablice rejestracyjne, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli dowód własności jest wystawiony na osobę prowadzącą działalność gospodarczą, wypis z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), jeżeli pojazd stanowi własność osoby prawnej, dowód zawarcia umowy ubezpieczenia OC oraz dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

Kolejny krok to zgłoszenie się do ubezpieczyciela. Umowa OC pojazdu rozwiązuje się automatycznie z dniem zezłomowania auta.