07 czerwca 2016

Jak ubezpieczyć domek letniskowy?

Jak zadbać o domek letniskowy? Co obejmuje ubezpieczenie i na co zwrócić uwagę, by nasze miejsce za miastem służyło nam przez wiele lat?

Jakie warunki musi spełnić dom letniskowy, by ubezpieczyciel wypłacił odszkodowanie?

Ubezpieczenie PZU Dom Letniskowy możesz dopasować do swoich potrzeb, by mieć jak najszerszą ochronę przez cały rok. To, czy Twoja letnia siedziba jest bezpieczna, zależy też od Ciebie. Domek letniskowy musi spełniać określone wymagania, byś mógł go ubezpieczyć.

Przede wszystkim musi być budynkiem w rozumieniu prawa budowlanego, być trwale związany z gruntem i posiadać fundamenty. Jeśli szkody powstaną na skutek błędów konstrukcyjnych albo budynek został wzniesiony niezgodnie lub bez projektu od uprawnionego specjalisty i miało to wpływ na zaistnienie zdarzenia ubezpieczeniowego, sam ponosisz odpowiedzialność. 

Zadbaj więc o to już na etapie planowania i budowy domku. To inwestycja na wiele lat, bylejakość i tymczasowość się nie opłacają. Ściany, podłogi, stropy lub dachy zamocuj i osadź tak, by nie można ich zdemontować bez równoczesnego uszkodzenia lub zniszczenia tych elementów. Wszelkie otwory w ścianach, stropach, podłogach lub dachach muszą być zamknięte w taki sposób, żeby nie można dostać się przez nie do środka bez użycia siły lub narzędzi. Podobnie okna i drzwi balkonowe lub tarasowe zamocuj tak, że ich wyłamanie lub wyważenie pozostawi ślady stanowiące dowód użycia siły lub narzędzi. Drzwi zewnętrzne do domku letniskowego zamknij na co najmniej jeden zamek.

Co obejmuje ubezpieczenie?

Dobre ubezpieczenie obejmuje dom letniskowy oraz towarzyszącą mu zabudowę, czyli:

 • budynki gospodarcze,
 • ogrodzenie działki,
 • obiekty małej architektury.

Chroni również mienie ruchome, takie jak:

 • meble,
 • sprzęt zmechanizowany i audiowizualny,
 • zapasy gospodarstwa domowego,
 • odzież,
 • narzędzia gospodarcze i ogrodnicze,
 • sprzęt turystyczny i sportowy,
 • drobny inwentarz żywy (zwierzęta i ptactwo domowe).

Polisa działa też w przypadku niszczycielskich zjawisk przyrody:

 • uderzenia pioruna,
 • powodzi,
 • śniegu,
 • gradu,
 • huraganu,
 • zalania,
 • osuwania i zapadania się ziemi,
 • lawiny,
 • upadku drzew lub masztów.