18 października 2016

Jak dochodzić odszkodowania i uzyskać pomoc po wypadku?

Wypadek może zmienić nasze życie. Na szczęście z problemami, które spowodował, nie zostajemy sami. Gdzie szukać pomocy powypadkowej?

Do najpoważniejszych następstw wypadków (szczególnie samochodowych) należą: poważne urazy głowy, uszkodzenia kręgosłupa powodujące przerwanie rdzenia kręgowego, powikłane złamania kości lub amputacje kończyn, obrażenia klatki piersiowej i narządów wewnętrznych jamy brzusznej. Wymagają one długiego procesu leczenia i żmudnej rehabilitacji. Pozostawiają trwały ślad nie tylko na naszym ciele, ale również w psychice. Potrzebna jest wtedy także pomoc psychologiczna.

Na szczęście postępy medycyny, rehabilitacji i protetyki są tak duże, że z roku na rok coraz większa liczba osób poszkodowanych w wypadkach wraca do zdrowia i możliwie normalnego funkcjonowania w społeczeństwie. Zaraz po wypadku, gdy jesteśmy zdani na inne osoby, może się nam wydawać, że nie mamy szans na powrót do pełnej sprawności i nikt nam nie może pomóc. Tymczasem w interesie ubezpieczycieli, organizacji pozarządowych i instytucji państwowych, jest jak najszybsze przywrócenie nas do normalnego funkcjonowania.

Powrót do sprawności

Dochodzenie odszkodowań to jedna sprawa, ale leczenie i rehabilitacja po wypadku to najważniejsze kwestie, wokół których koncentruje się życie każdego poszkodowanego. Na początku ratowaniem życia i leczeniem urazów zajmuje się publiczna służba zdrowia, bez względu na to, czy pacjent posiada ubezpieczenie zdrowotne, czy też nie. Potem, kiedy życiu już nic nie zagraża, bezpłatna terapia przysługuje osobom odprowadzającym składki do NFZ. Jednak na pewne procedury medyczne w publicznych placówkach służby zdrowia czekać musimy tygodniami lub miesiącami, co nie pozostaje bez wpływu na możliwość odzyskania przez nas sprawności. Dlatego już wtedy warto poszukać wokół siebie sprzymierzeńców, którzy pomogą nam jak najszybciej stanąć na nogi.

Ubezpieczyciel partnerem poszkodowanego

Jeśli sprawca wypadku, w którym ucierpieliśmy, posiadał ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC), warto dowiedzieć się, za co dostaniemy odszkodowanie i jaka dodatkowa pomoc powypadkowa przysługuje nam od jego ubezpieczyciela.

Niektórzy ubezpieczyciele oprócz wypłaty odszkodowania oferują dodatkowe wsparcie. Udostępnienie właściwego leczenia i rehabilitacji, wsparcie w zakupie sprzętu rehabilitacyjnego i ortopedycznego, pomoc w przekwalifikowaniu zawodowym czy opieka psychologa po wypadku samochodowym to ważne obszary życia, w których poszkodowani oczekują pomocy. Taką ofertę dla osób poważnie poszkodowanych przez sprawców ubezpieczonych z tytułu OC posiada PZU, w którym działa Zespół Opiekunów PZU.

Opiekunowie współpracują z prywatnymi placówkami medycznymi i organizacjami non-profit, których działalność umożliwia im zorganizowanie dla poszkodowanego szeroko pojętej rehabilitacji medycznej, społecznej, zawodowej i psychologicznej. Działają niestandardowo, ponieważ za każdym razem poszukują nowych sposobów udzielenia pomocy, tak aby dopasować je do oczekiwań i potrzeb wynikających ze skutków wypadku. I, co najważniejsze, wsparcie przez nich oferowane nic nie kosztuje. W ramach Programu Leczenia i Rehabilitacji w PZU, poszkodowani mają dostęp do własciwych zabiegów medycznych bez zbędnego oczekiwania. Placówki, z którymi współpracuje PZU, są zlokalizowane w całej Polsce.

Aktualna mapa placówek

Organizacje pozarządowe

Pomoc ofiarom wypadków świadczą również organizacje pożytku publicznego – fundacje i stowarzyszenia, które działają w całej Polsce. Niektóre z nich założyły osoby, które na własnej skórze doświadczyły skutków wypadku. Dlatego zwracając się do nich możemy liczyć na zrozumienie. Można w nich uzyskać pomoc prawną (związaną z dochodzeniem odszkodowań), pomoc psychologa, materialną, opiekuńczo-socjalną. Jedne zajmują się aktywizacją zawodową niepełnosprawnych, inne przyznają dofinansowanie do leczenia i rehabilitacji – zakres ich kompetencji jest naprawdę szeroki.

Pomoc prawna i psychologiczna instytucji państwowych

Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest jedną z instytucji państwowych, który powstał m.in. po to, aby zapewnić nam godne życie w przypadku czasowej lub trwałej niezdolności do pracy. Określa to ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych. Podobnych świadczeń, jak z ZUS-u, mogą oczekiwać ubezpieczeni w KRUS-ie.

Państwo pomaga nam przezwyciężać trudne sytuacje życiowe poprzez instytucje pomocy społecznej. Możemy się do nich zwrócić, jeśli wskutek wypadku staliśmy się niepełnosprawni i spełniamy kryteria określone we wspomnianej wyżej ustawie. Adresy placówek i dane kontaktowe możemy znaleźć w urzędach administracji państwowej najbliższych naszemu miejscu zamieszkania lub w Internecie.

Do instytucji pomocy społecznej należą ośrodki pomocy społecznej (MOPS, GOPS) oraz powiatowe centra pomocy rodzinie (PCPR). Realizują one programy, których celem jest ograniczenie skutków niepełnosprawności, rehabilitacja społeczna oraz zapewnienie przestrzegania praw osób niepełnosprawnych. Współpracują z licznymi fundacjami działającymi na rzecz tych osób, a fundusze na działalność uzyskują z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).

PFRON finansuje również system rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. Środki pozyskuje przede wszystkim z wpłat pracodawców, którzy nie zatrudniają odpowiedniej liczby osób niepełnosprawnych. On także bezpośrednio może pomóc osobie niepełnosprawnej, np. poprzez dofinansowanie remontu mieszkania osoby poruszającej się na wózku.

Źródła

Wygrać życie — raport PZU na temat konsekwencji wypadków i zdarzeń losowych oraz przezwyciężania ich u osób poszkodowanych: https://opiekunpzu.pl/

Jak ustawić trójkąt ostrzegawczy?

Ogólnopolski informator o czasie oczekiwania na świadczenia medyczne: http://kolejki.nfz.gov.pl/

ABC poszkodowanego w wypadku: zgłoszenie szkody z OC, ważne terminy i dokumenty, odszkodowanie a przyczynienie

Opiekun PZU – kto to taki?

Jak zachować się wobec osoby niepełnosprawnej?