06 marca 2020

Formalności przy sprzedaży samochodu

Sprzedawca auta musi dopełnić kilku formalności prawnych i ubezpieczeniowych przy zbywaniu swojego pojazdu. Wprawdzie zaniedbanie tego nie skutkuje żadnymi karami, ale może spowodować inne konsekwencje.

Znaleźliśmy chętnego na nasz samochód, dobiliśmy targu, podpisaliśmy umowę, otrzymaliśmy pieniądze i przekazaliśmy nabywcy kluczyki do auta. Na tym jednak nie koniec naszych działań.

Kolejnym krokiem powinna być wizyta w urzędzie w wydziale komunikacji, w którym samochód jest zarejestrowany. Tam podajemy informację o tym, że sprzedaliśmy nasz pojazd. Na wizytę w wydziale komunikacji mamy 30 dni, możemy to też zrobić przez ePUAP. Dopilnowanie tego terminu leży w naszym interesie. Jeśli nie zgłosimy sprzedaży auta do urzędu, a nabywca nie zarejestruje na siebie samochodu, to możemy się zdziwić, jeśli mandaty będą przychodzić na nasz adres, gdyż urząd ani policja nie będą wiedzieć, że samochód sprzedaliśmy komuś innemu. Narażamy się także na zapłacenie kary za brak polisy OC, jeśli nabywca samochodu nie kupi tego ubezpieczenia. Oczywiście możemy uniknąć tych konsekwencji wyjaśniając sytuację, ale zajmie to trochę czasu, no i nie wiemy, do jakich celów nabywca wykorzysta kupiony samochód – zwykle go nie znamy i nie mamy gwarancji, że auto nie będzie służyło np. do działalności przestępczej.

Trzeba też powiadomić o transakcji ubezpieczyciela, któremu podajemy dane nabywcy naszego samochodu. Posiadacz pojazdu mechanicznego, który przeniósł prawo własności tego pojazdu, jest obowiązany do przekazania nabywcy auta polisy OC oraz do powiadomienia na piśmie zakładu ubezpieczeń o sprzedaży pojazdu, w terminie 14 dni od dnia sprzedaży. Sprzedawca auta musi tez podać zakładowi ubezpieczeń dane nowego posiadacza samochodu. Dane te obejmują: imię, nazwisko, adres zamieszkania i numer PESEL, o ile został nadany lub w przypadku firm nazwę, siedzibę i numer REGON. Jeśli tego nie zrobimy, ubezpieczyciel będzie mógł żądać od nas opłacenia kolejnej raty składki albo wznowi nam polisę.

O swoje może upomnieć się też fiskus. W niektórych sytuacjach musimy zapłacić podatek od sprzedaży pojazdu. Przepisy stanowią, że jednym ze źródeł przychodu jest odpłatne zbycie rzeczy, jeśli nastąpiło przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca jej nabycia. Oznacza to, że jeśli sprzedaliśmy auto w ciągu pół roku od momentu jego zakupu (termin liczony jest od pierwszego dnia kolejnego miesiąca), to musimy uwzględnić to w rozliczeniu podatku. Sprzedaż samochodu trzeba wykazać na formularzu PIT-36 za rok, w którym miała miejsce transakcja, w pozycji „dochody i straty”, w punkcie „inne źródła”.