08 lipca 2015

Co zrobić, gdy sprzedajesz samochód?

O czym pamiętać przy sprzedaży lub wyrejestrowaniu auta? Wyjaśniamy, jak w zgodzie z prawem sprzedać lub oddać auto na złom i skutecznie wypowiedzieć umowę OC, aby odzyskać nadpłatę z polisy.

OC przekazujesz nabywcy

Gdy sprzedajesz samochód, masz obowiązek przekazać nabywcy aktualne ubezpieczenie OC (dokument potwierdzający zawarcie umowy OC). Oprócz pojazdu musisz oddać 2 komplety kluczy, dowód rejestracyjny oraz kartę pojazdu (jeśli była wydana dla danego auta).

Nabywca może, ale nie musi rezygnować z Twojej polisy OC, to jego wybór. Jeśli nowy właściciel wypowie zawartą przez Ciebie umowę OC, dostaniesz zwrot niewykorzystanej składki. Pamiętaj, że może tego nie zrobić. Ma prawo korzystać z ubezpieczenia do końca jego trwania.

Powiadom o zmianie

Gdy sprzedasz auto lub oddajesz je na złom, musisz poinformować o tym odpowiednie instytucje. W ciągu 30 dni od sprzedaży powinieneś powiadomić o transakcji wydział komunikacji, a w ciągu 14 dni - ubezpieczyciela, u którego masz polisę OC komunikacyjnego. Zgłoszenie musi zawierać podstawowe dane nowego właściciela: imię, nazwisko, adres, PESEL, a w przypadku firm nazwę, siedzibę i numer REGON. Jeżeli nie powiadomisz ubezpieczyciela o sprzedaży, jako sprzedający będziesz ponosił wraz z nabywcą solidarną odpowiedzialność za opłacenie należnej składki do dnia powiadomienia.

AC wygasa przy sprzedaży

Jeśli wykupiłeś AC, to po sprzedaży pojazdu polisa przestaje działać. Ty, jako poprzedni właściciel, możesz jednak otrzymać zwrot składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia. Dla przykładu: opłaciłeś autocasco na 12 miesięcy, do stycznia przyszłego roku. Sprzedajesz auto w maju. Przysługuje Ci więc zwrot składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia (ok. 8 miesięcy).

Dajemy radę: Zachowaj kserokopię polisy przy sprzedaży samochodu.

Jak oddać auto na złom?

Do zezłomowania pojazdu nie potrzebujesz ani ubezpieczenia, ani ważnego przeglądu. Wystarczy, że przedstawisz dowód rejestracyjny, kartę pojazdu (jeżeli była wydana) i dowód osobisty, gdy jesteś jedynym właścicielem auta. Samochód musi mieć tablice rejestracyjne oraz czytelny numer VIN lub numer nadwozia, podwozia bądź ramy.

Gdy auto ma współwłaściciela, np. członka rodziny lub bank w przypadku auta na kredyt, potrzebujesz jego pisemnego oświadczenia o zgodzie na demontaż auta, z imiennym upoważnieniem dla Ciebie. Jeśli właściciel auta zmarł, musisz mieć akt zgonu.

Jeżeli naczelnik wydziału komunikacji lub policjant zatrzymali dowód rejestracyjny samochodu, do złomowania musisz przedłożyć pokwitowanie. Na jego podstawie możesz również później wyrejestrować auto.

Kasacja samochodu

Po oddaniu pojazdu do kasacji powinieneś dostać następujące dokumenty:

  • zaświadczenie o demontażu pojazdu,
  • unieważnienie dowodu rejestracyjnego,
  • unieważnienie tablic rejestracyjnych,
  • unieważnienie karty pojazdu (jeśli była wydana).

W ciągu 30 dni po kasacji musisz złożyć wniosek o wyrejestrowanie auta w wydziale komunikacji. Stacja demontażu pojazdów ma 7 dni na wysłanie kopii zaświadczenia o demontażu do wydziału komunikacji urzędu gminy, w którym pojazd był ostatnio zarejestrowany.

Po wyrejestrowaniu samochodu ubezpieczyciel jest zobowiązany do zwrotu nadpłaty w polisie OC, jeśli powiadomisz go o wyrejestrowaniu nie później niż w ciągu 30 dni. Nadpłatę nalicza się już od dnia zezłomowania pojazdu. Nie odzyskasz jej jednak, jeśli nie opłaciłeś przed wyrejestrowaniem wszystkich rat polisy.

Źródła

Jak uzyskać zwrot składki? https://www.pzu.pl/