17 marca 2014

Dobrze mieć alternatywę. O częściach zamiennych

Unijna dyrektywa GVO pozwala zakładom ubezpieczeń różnicować składkę AC i oferować różne warianty rozliczenia szkód. Naprawiając szkodę możemy więc skorzystać z części oryginalnych O oraz części alternatywnych Q lub P. Warto znać te oznaczenia. Wiedza na temat rynku części zamiennych jest warunkiem, bez którego nie będziemy w stanie świadomie podjąć decyzji co do najbardziej odpowiadającego nam wariantu ubezpieczenia AC.

Przezorny zawsze… doinformowany

Musimy mieć świadomość, że najczęściej wypłata z AC pomniejsza sumę ubezpieczenia – im większa jest wypłata, tym bardziej zostaje pomniejszona suma ubezpieczenia i wyższa będzie składka za tzw. doubezpieczenie pojazdu do jego wartości rynkowej.

Kiedy nie jest pomniejszana?

Większość zakładów ubezpieczenia oferuje za dodatkową składką opcję „nieredukcyjna suma ubezpieczenia” – wtedy wypłata nie pomniejsza sumy ubezpieczenia i nie trzeba tej sumy uzupełniać (doubezpieczać) po szkodzie. Bywają też OWU, które w standardzie mają nieredukcyjną sumę ubezpieczenia, ale to rzadszy przypadek.

AC: wariant tańszy i droższy

Tańszy wariant ubezpieczenia opiera się na wycenie zawierającej z reguły części alternatywne, tj. Q lub P. Uzyskana z ubezpieczenia kwota zazwyczaj wystarcza do naprawienia pojazdu, pod warunkiem że zrezygnujemy z części O i z naprawiania w ASO.

Z kolei wariant droższy uwzględnia części oryginalne oraz możliwość korzystania z ASO.

W PZU do wyboru ubezpieczonego są:

  1. AC Serwisowe – w odszkodowaniu mogą być uwzględnione oryginalne części zamienne; to wariant polecany szczególnie właścicielom pojazdów przywiązanych do marki i jakości jego producenta, lub korzystających przede wszystkim z autoryzowanej sieci serwisowej.
  2. AC Optymalne – w odszkodowaniu uwzględnione zostaną części o sprawdzonej jakości, dostępne także poza siecią autoryzowanych warsztatów lub dystrybutorów; wariant ten nie wyklucza możliwości zastosowania części oryginalnych, jeżeli inne nie są dostępne; to wariant zapewniający wysoką jakość w optymalnej cenie.

Kategorie części zamiennych

Części oryginalne (dla dystrybutorów i nabywców to dwie osobne kategorie – części Oczęści Q; w rozumieniu GVO to jedna kategoria):

  • Części O (oryginalne), serwisowe – części, które rekomenduje i dostarcza koncern samochodowy; produkowane są przez sam koncern samochodowy, albo – najczęściej – przez jego podwykonawców (ok. 80 proc. asortymentu to części zamówione od tzw. dostawców na pierwszy montaż). Dystrybuowane są u autoryzowanych przedstawicieli koncernu samochodowego, w opakowaniu z jego logo i z jego etykietami.
  • Części Q – części, które mają identyczne cechy techniczne jak części O, ale produkowane są przez wspomnianych „dostawców na pierwszy montaż” – z zastosowaniem tej samej technologii, według których produkowane są części dla koncernu samochodowego (w branży motoryzacyjnej mówi się o nich „części alternatywne, części Q”). Oznaczone są logo rzeczywistego producenta i rozprowadzane w niezależnych (nieautoryzowanych) hurtowniach i sieciach.

Części alternatywne (porównywalnej jakości):

  • Części P (porównywalnej jakości), alternatywne – części te odpowiadają jakością elementom stosowanym w montażu fabrycznym. Producenci nie dostarczają ich na pierwszy montaż, chociaż są to często renomowane i uznane w branży motoryzacyjnej firmy. Producent części o porównywalnej jakości zaświadcza, że jego część ma taką samą jakość jak część O (lub „jakość odpowiadającą” jakości części O). Części P, podobnie jak Q, rozprowadzane są przez niezależne hurtownie i sieci.

Na rynku dostępne są też części, o których nie wspomina GVO, są to części Z, o których mówi się przeważnie „zamienniki, pozostałe zamienniki, podróbki”. Są to części, które nie klasyfikują się do żadnej z ww. grup (O, Q i P).

Mając wiedzę na temat jakości części zamiennych, możemy świadomie decydować o wariancie naszego ubezpieczenia AC, a co za tym idzie – o  wysokości składki.

Dajemy radę: Trzeba koniecznie dokładnie przeczytać Ogólnie Warunki Ubezpieczenia (OWU), żeby dowiedzieć się, co kryje się pod pojęciem „części oryginalne” – czy tylko części O, czy O i Q – a także, co oznacza termin „części nieoryginalne”: czy tylko P, czy także Q. Równie ważna będzie dla nas informacja, jak ubezpieczyciel postąpi, jeżeli na rynku są dostępne różne kategorie części, a jak, jeśli nie są dostępne np. Q i P.

Słowem: musimy ustalić odpowiedź na pytanie, czy niższa składka AC za wariant „części alternatywne” jest tego warta.

Źródła

GVO – co to takiego? http://www.autoflesz.pl/

Wybierz dobre AC! http://www.pzu.pl/

Cena AC zależy od rodzaju części używanych przy naprawie http://forsal.pl/

Używane, oryginalne czy zamienniki – na które części się zdecydować http://moto.wp.pl/