07 września 2018

Czym jest Zielona Karta i kiedy warto ją mieć?

Komunikacyjna polisa OC nie w każdym kraju jest dokumentem wystarczającym. W wielu państwach potrzebna jest Zielona Karta, a są też takie, gdzie niezbędny jest zakup ubezpieczenia granicznego.

Nazwa pochodzi od koloru dokumentu. Zielona Karta jest Międzynarodowym Certyfikatem Ubezpieczeniowym i stanowi dowód tego, że jej posiadacz objęty jest ubezpieczeniem OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, zgodnie z prawem kraju, który odwiedza, a który należy do systemu Zielonej Karty. Dzięki temu osoby poszkodowane w wypadkach komunikacyjnych otrzymają odszkodowanie spowodowane przez kierowcę z zagranicy, a kierowca ten nie będzie musiał kupować ubezpieczenia granicznego. Zielona Karta sporządzana jest w języku polskim oraz w jednym z dwóch języków oficjalnych, tj. angielskim lub francuskim.

W państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego, a także w Andorze, Serbii oraz Szwajcarii uznawane jest polskie ubezpieczenie OC, ale jeśli po drodze planujemy przejeżdżać przez inne państwa, zaopatrzenie się w Zieloną Kartę pozwoli uniknąć zakupu kosztownego ubezpieczenia granicznego.

Dajemy radę: ​W razie problemów z Zieloną Kartą w czasie podróży zagranicznej można kontaktować się z Polskim Biurem Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

Jeśli jedziemy do państw, gdzie nasza polisa OC nie wystarczy, powinniśmy sprawdzić, czy honorowana jest tam Zielona Karta. Jest ona ważna w Albanii, Macedonii, Maroku, Mołdawii, na Białorusi, w Rosji, Czarnogórze, Bośni i Hercegowinie, Tunezji, Iranie, Turcji, Azerbejdżanie, Izraelu i na Ukrainie. 

Jeśli mamy komunikacyjną polisę OC, to ubezpieczyciel, który zapewnia ochronę, wyda nam przeważnie nieodpłatnie Zieloną Kartę. Okres ochrony nie może być krótszy niż 15 dni i dłuższy niż jeden rok. Gdy chcemy nabyć Zieloną Kartę w innym towarzystwie, to będziemy musieli za nią zapłacić. Niektórzy ubezpieczyciele wyłączają z ochrony wybrane państwa albo obierają wyższe opłaty za Zieloną Kartę, gdy wybieramy się do określonych państw. Wiąże się to z wyższym ryzykiem związanym z danymi krajami. 

Zielona Karta działa dokładnie tak samo, jak nasza polisa OC. Ubezpieczyciel, który wydał Zieloną Kartę, bierze na siebie odpowiedzialność cywilną w zakresie wypłaty należnego odszkodowania. Czyli jeśli spowodujemy wypadek albo kolizję, to odszkodowanie wypłaci nasz ubezpieczyciel. W tej sytuacji powinniśmy dać poszkodowanemu kopię swojej Zielonej Karty - wystarczy ją oderwać od blankietu karty.