20 grudnia 2021

Bezpieczeństwo finansowe pracowników. Jak zachęcić do uczestnictwa w PPK?

Wdrożenie Pracowniczych Planów Kapitałowych wiążę się z wyzwaniami. Przeszkodą może być złożona struktura organizacji albo różne motywacje do posiadania lub nieposiadania PPK. Jednak z takimi trudnościami można sobie poradzić, na przykład za pomocą nowoczesnej platformy i dedykowanych spotkań edukacyjnych.

Pracownicze Plany Kapitałowe z perspektywy pracodawcy i pracownika.

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) to program prywatnego, długoterminowego oszczędzania. Gromadzone przez pracownika oszczędności finansowane są przez pracownika, pracodawcę i państwo. 

Osoby uczestniczące w PPK mogą w optymalny sposób oszczędzać dodatkowe środki przeznaczone  na przyszłą emeryturę, zwiększając tym swój poziom bezpieczeństwa finansowego. Natomiast z perspektywy pracodawcy, program PPK jest benefitem utrzymującym wysokie zaangażowanie i zmniejszającym rotację zatrudnionych. Zatem opłaca się to obydwu stronom.

PPK w Grupie Kapitałowej WASKO – wdrożenie planu.

Grupa Kapitałowa WASKO S.A. to świetny przykład rozproszonej organizacji. Obejmuje ona bowiem aż 9 spółek zależnych. Zatem wdrożenie PPK w takim przedsiębiorstwie było nie lada wyzwaniem. Oprócz złożonej struktury barierą była nieugruntowana wiedza pracowników w temacie Pracowniczych Planów Kapitałowych.

Trzeba więc było dotrzeć do sedna problemu, dlatego WASKO obrało dobrze znaną sobie drogę, którą można streścić dwoma słowami: rozwiązania IT. Dziś, dzięki specjalnie stworzonej przez WASKO platformie Elektroniczny Portal Pracownika, zarówno osoby zatrudnione, jak i zleceniobiorcy, mogą w dowolnej chwili dowiedzieć się, na jakich zasadach funkcjonuje program oszczędzania na emeryturę taki jak PPK. Znajdą tam również informacje o uprawnieniach i warunkach uczestnictwa. 

Na tym jednak Grupa Kapitałowa WASKO nie poprzestała. Technologię skoordynowano z innymi działaniami, we współpracy z ekspertami PPK w TFI z PZU S.A. Przygotowano wspólnie zestawy dedykowanych materiałów edukacyjnych, na których tłumaczono szczegółowo zasady funkcjonowania planu, wskazując na korzyści jakie się z nim wiążą. Całość publikacji odbywała się stopniowo i cyklicznie, gwarantując utrzymanie zainteresowania tematem PPK.

Rezultat? Pracownicy, nawet Ci dotychczas wahający się, zaufali przedstawionej im inicjatywie. Aż 80 procent zatrudnionych w WASKO zdecydowało się na uczestnictwo w PPK.

Platforma do korzystnych zmian.

Warto pomyśleć o potencjale, jaki daje elektroniczna platforma do obsługi PPK  w firmie. Pozwala ona na kompleksowe zarządzanie przyszłością finansową pracowników w takich obszarach jak:

  • wspomniane już uczestnictwo w PPK,
  • ubezpieczenia grupowe,
  • systemy benefitów. 

Możliwości jest wiele, a Grupa Kapitałowa WASKO, dostarczająca zaawansowane rozwiązania IT dla przedsiębiorstw, kompleksowo odpowiada na zróżnicowane potrzeby biznesu. Więcej informacji na temat PPK z TFI PZU SA można znaleźć na stronie http://www.emeryturappk.pzu.pl