29 lipca 2015

All risks, czyli ubezpieczenie od wszelkiego ryzyka

Dom możesz ubezpieczyć w dwóch wariantach. W tradycyjnej formule, w której ubezpieczenie obejmuje określone przypadki zdarzeń oraz w formule all risks, czyli od wszelkiego ryzyka z wyłączeniem ściśle określonych przypadków.

Oprócz tradycyjnych i dość powszechnych zdarzeń w domu zdarzają się różne wypadki, nieraz absurdalne, które trudno przewidzieć. Przykładowo szkody spowodowane przerwą w dostawie energii, przez dzikie zwierzęta czy przewrócenie się ogrodzenia na dom.  Albo: wróciliście późno z wakacji. Byłeś zmęczony podróżną i nie zdjąłeś rowerów z bagażnika, wjeżdżając do garażu. „Filmowe” efekty po tym manewrze wcale Cię jednak nie śmieszą. Może się też zdarzyć tak: schodzisz w Wigilię do piwnicy po pudło z ozdobami na choinkę. Niestety, ulubione i wcale nietanie świecidełka są… pogryzione przez myszy. 

Na szczęście, gdy masz polisę PZU Dom w wariancie Od Wszystkich Ryzyk, Twoje mienie jest ubezpieczone również od takich zdarzeń. Rozmawiamy o tym z Anną Dygą, Kierownikiem Zespołu Ubezpieczeń Majątkowych Klienta Indywidualnego w PZU.

Ubezpiecz od wszelkiego ryzyka

P.D.Standardowe ubezpieczenie w PZU obejmuje aż 18 zdarzeń losowych. Polisa chroni m. in. przed: ogniem, huraganem, gradem, powodzią, opadami, zalaniami w wyniku awarii instalacji lub urządzeń domowych, a nawet trzęsieniem ziemi. Polisa działa również w razie dewastacji, przepięcia oraz kradzieży z włamaniem i rabunkiem. Czy to nie wyczerpuje zakresu ochrony? Co jeszcze może się stać?

A.D.Taka ochrona jest dość szeroka, ale nie wyczerpuje potrzeb naszych Klientów. Przeanalizowaliśmy więc przyczyny bardzo wielu szkód i stworzyliśmy nowy wariant ubezpieczenia – Od Wszystkich Ryzyk. Obejmuje on wszystkie ryzyka ze standardowego wariantu jak również zdarzenia nietypowe. Ponieważ nie mamy wpływu np. na dzikie zwierzęta, które mogą wyrządzić szkody w domu lub na posesji. Nie możemy przewidzieć, z jaką siłą będzie wiał wiatr, który zniszczy nasz dach. To nie musi być huragan! Formuła all risks rozszerza ochronę na przypadki, o których nawet nie jesteśmy w stanie pomyśleć. Trudno np. przewidzieć, że w nowym domu zagnieżdżą się kuny, które zniszczą ocieplenie dachu czy to, że nasz nowy sąsiad, przeprowadzając remont w swoim mieszkaniu, spowoduje, że u nas odpadnie tynk lub glazura, lub że chwilowy brak prądu spowoduje awarię sprzętu AGD.

P.D.All risks – czyli od wszelkiego ryzyka. Czy są w tym wariancie jakieś ograniczenia?

A.D.​Formuła all risks obejmuje wszelkie zdarzenia o charakterze nagłym, niezależnym od woli ubezpieczonego, o ile dane zdarzenie nie zostało wyłączone w umowie ubezpieczenia. W ogólnych warunkach ubezpieczenia, w sekcji wyłączenia, określono przypadki, za które ubezpieczyciel nie odpowiada. W ubezpieczeniu PZU Dom są to m.in. szkody powstałe w następstwie naturalnego zużycia przedmiotów, przypadkowego stłuczenia czy szkody spowodowanych przez zwierzęta domowe.

P.D.​Jak określa się sumę ubezpieczenia w polisie all risks?

A.D.​W polisie all risks oddzielnie ustala się sumę ubezpieczenia na nieruchomość, czyli mury oraz na ruchomości domowe – wyposażenie. Dobra ochrona ubezpieczeniowa obejmuje zarówno mury wraz ze stałymi elementami, np. parkietem, glazurą, armaturą łazienkową, a także wbudowanymi meblami wraz z zamontowanym w nich sprzętem AGD, jak i ruchomości domowe. W wariancie Od Wszystkich Ryzyk ruchomości domowe zawsze ubezpieczamy w wartości nowej. To odróżnia tę polisę od standardowego ubezpieczenia. Nie warto zaniżać wartości swojego mienia, ta oszczędność na składce ubezpieczenia jest pozorna.

P.D.Czy w polisie all risks zawiera się też OC i tzw. domowe assistance, jakie są jeszcze warianty dodatkowej ochrony? 

A.D.Tak, możemy dodatkowo do naszego pakietu ubezpieczeniowego dokupić ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym, ubezpieczenie następstwa nieszczęśliwych wypadków oraz ubezpieczenie ochrony prawnej. Ubezpieczenie na dom czy mieszkanie zawiera w pakiecie również ochronę w zakresie assistance domowego w wariancie Komfort.
W pakiecie PZU Dom w wariancie Od Wszystkich Ryzyk można dokupić również ubezpieczenie przedmiotów szklanych od stłuczenia, co stanowić będzie uzupełnienie ubezpieczenia mienia, np. wówczas gdy stłucze nam się umywalka, płyta kuchenna czy szyba w kominku. 

Rozmawiał Piotr Durski

Źródła

Polisa PZU DOM - dowiedz się więcej  https://www.pzu.pl/