14 marca 2014

Bez dachu nad głową. ABC likwidacji szkody

Nie trzeba huraganu, żeby zniszczeniu uległ dach naszego domu. Czasem wystarczy porywisty wiatr i pokrycie zostaje zerwane. Może się zdarzyć, że połamane drzewa runą na dom. Dach potrafi się też załamać pod naporem śniegu czy na skutek innego zdarzenia losowego. Zostajemy wtedy – dosłownie – bez dachu nad głową i zastanawiamy się, co teraz. Teraz trzeba zgłosić szkodę. Jak?

Dach należy do elementów konstrukcyjnych budynku. Uszkodzenie dachu w wyniku silnego wiatru, innych zjawisk atmosferycznych lub losowych sprawia, że dom przestaje nadawać się do zamieszkania. Pół biedy, jeśli zniszczeniu uległo jedynie pokrycie dachu: zerwana blacha czy roztrzaskane dachówki ceramiczne to kłopot o niebo mniejszy, niż uszkodzona konstrukcja nośna. Jeśli zostały naruszone lub zniszczone elementy konstrukcyjne budynku mieszkalnego, w którym znajduje się ubezpieczony lokal i z tego powodu dalsze zamieszkiwanie go zagraża naszemu życiu lub zdrowiu – mówimy o szkodzie całkowitej. Podobnie, gdy uszkodzenia nie nadają się do naprawy lub powodują unicestwienie lokalu mieszkalnego.

Pamiętajmy jednak, że jesteśmy zobowiązani do bieżącej konserwacji ubezpieczonej nieruchomości oraz do przeprowadzania okresowych, przewidzianych przepisami, przeglądów technicznych i kontroli (przeglądy kominiarskie, kontrola instalacji elektrycznej itp.). Jeśli na dach runęło spróchniałe, stare drzewo, którego w porę nie usunęliśmy z naszej posesji, ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania. Dbajmy więc o porządek na naszym terenie, bo wpływa on nasze bezpieczeństwo.

Jeśli jednak na nasz dom, w wyniku huraganu, runęło drzewo z posesji sąsiada lub drzewo, za które odpowiada gmina – otrzymamy odszkodowanie bez względu na stan oraz wiek drzewa.

Dajemy radę: Pamiętaj, by zawsze postarać się o otrzymanie pisemnego potwierdzenia dokonania przeglądu lub naprawy. W razie szkody będziesz mógł udowodnić firmie ubezpieczeniowej, że należycie dbałeś o posesję.

​W domu… 

Mając na uwadze niepewne warunki pogodowe oraz nieprzewidywalne koleje losu, warto wybrać taki wariant ubezpieczenia naszego domu, który da się maksymalnie dostosować do indywidualnych potrzeb.

Wariant elastyczny ubezpieczenia DOM Plus przewiduje, że ubezpieczający sam decyduje, jakie grupy mienia i od jakich zdarzeń chce ubezpieczyć.

Ruchomości domowe lub stałe elementy mogą być ubezpieczone w wartości nowej albo rzeczywistej.
Ubezpieczenie w wartości nowej stworzono z myślą o osobach, które oczekują gwarancji, że odszkodowanie umożliwi odtworzenia zniszczonego lub utraconego mienia bez uwzględnienia jego zużycia technicznego. Ubezpieczenie w wartości rzeczywistej to wersja ekonomiczna, dla posiadaczy mienia już nie najnowszego.

​… i w zagrodzie

Warto objąć ubezpieczeniem równiez budynki rolne. 

Ubezpieczeniem gospodarstwa rolnego można objąć budynki rolne w trakcie użytkowania lub budowy, oraz budowle w trakcie użytkowania, wchodzące w skład gospodarstwa rolnego.

Co robić, gdy wydarzy się szkoda?

Jak najszybciej skontaktuj się z Infolinią PZU, dostępną całodobowo pod numerem 801 102 102 lub (022) 566 55 55. Możesz też skorzystać z internetowego formularza zgłoszenia szkody albo udać się do placówki stacjonarnej ubezpieczyciela. W każdym z tych miejsc zgłosisz szkodę i ustalisz termin oględzin.
Jeżeli to możliwe, postaraj się jak najszybciej zapobiec dalszemu powiększaniu się szkody. Gdy konieczne jest uprzątnięcie miejsca szkody, warto wcześniej zrobić dokumentację fotograficzną zdarzenia.
W trakcie oględzin sporządzona zostanie odpowiednia dokumentacja (m.in. kalkulacja kosztów naprawy, opis miejsca zdarzenia, opis szkody, dokumentacja fotograficzna), w oparciu o którą dokonywana będzie wycena szkody. W przypadku szkód w substancji budowlanej wysokość szkody ustala się według cenników budowlanych stosowanych przez PZU SA, które opracowane zostały przez przedsiębiorstwa wyspecjalizowane w zakresie budownictwa. Istnieje również możliwość rozliczenia szkody w oparciu o rachunki odbudowy lub naprawy potwierdzonych kosztorysem podwykonawczym.

801 102 102

W razie potrzeby skorzystaj z całodobowej infolinii PZU

Dajemy radę: Zgłaszając szkodę, zastosuj się do oczekiwań i zaleceń przedstawiciela ubezpieczyciela, który sie z Tobą skontaktuje.

Źródła

Sprawdź obowiązki właściciela domu: http://dom.wp.pl/

Zabezpiecz dach przed silnym wiatrem: http://www.superdekarz.pl/