01 lipca 2022

Temat dla Rzecznika: Wichury, pożary, przepięcia - od skutków jakich zdarzeń zabezpieczy nas polisa PZU DOM?

Rzecznik Klienta

Dom i mieszkanie sąbardzo ważną częścią majątku. Często pracujemy na nie wiele lat i dodatkowo wspomagamy się kredytem. Niestety życie pokazuje, że na nasze własne cztery kąty czyha wiele niebezpieczeństw. Warto więc mieć ubezpieczenie.  

Na co zwrócić uwagę przy zawieraniu ubezpieczenia?

Przy ubezpieczaniu domu koniecznie zwróć uwagę na wariant. W przypadku ubezpieczenia od ryzyk nazwanych, ubezpieczyciel odpowiada za szkody powstałe wyłącznie w następstwie zdarzeń losowych, wyszczególnionych w polisie i ogólnych warunkach (np. ogień, powódź, piorun, dymi, sadza, eksplozja, grad, huragan, itp.). Każde ze zdarzeń losowych ma definicje w OWU, a więc nie można interpretować ich dowolnie.

W ubezpieczeniu all risk zakres ochrony jest dużo szerszy i nie skupia się tylko na określonych ryzykach. Wariant ten nie oznacza jednak bezwzględnej odpowiedzialności ubezpieczyciela za wszelkie szkody jakie powstaną. Natomiast to OWU zawierają wyłączenia określające sytuacje, gdy odpowiedzialność ubezpieczyciela nie zachodzi.
 

Warto wiedzieć, że:

  • budowle (np. ogrodzenie, a także wszelkie przyłącza i instalacje przebiegające przez teren posesji: wodne, gazowe, elektryczne, etc.) są odrębnym składnikiem mienia i należy je dodatkowo ubezpieczyć. Jeśli uszkodzeniu ulegnie przyłącze na podwórku (nie w obrębie budynku), odpowiedzialność uzależniona jest od posiadania ubezpieczenia budowli;
  • po wykupieniu dodatkowej klauzuli można też ubezpieczyć rośliny w ogrodzie. 
     

 Przed zawarciem umowy ubezpieczenia należy:

1. Przemyśleć jakie mienie mamy i jakie chcemy objąć ochroną ubezpieczeniową. Przedmiot ubezpieczenia wskazywany jest w dokumencie polisy i tylko za niego ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność. Mienie, które nie zostało wskazane w polisie nie jest chronione. W ramach ubezpieczenia PZU DOM można również zawrzeć ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym, czyli odpowiedzialności za szkody wyrządzone osobie trzeciej.

2. Warto zastanowić się nad rozszerzeniem zakresu ochrony od stłuczenia przedmiotów. Zdarza się, że pęka nagle szyba, np. w wyniku naprężeń czy uderzenia ptaka lub kamienia. Zakres ubezpieczenia przedmiotów od stłuczenia daje możliwość ochrony za tego typu zdarzenia, tj.  za szkody które powstały wskutek rozbicia lub pęknięcia mienia.
 

A czego nie obejmie ubezpieczenie ?

Niezależnie od ubezpieczeniowego wariantu, ubezpieczyciel odpowiada tylko za szkody powstałe w wyniku „wypadku ubezpieczeniowego”.  Z uwagi na to, wszelkie szkody powstające w sposób powolny, w związku z rozłożonymi w czasie procesami, nie podlegają ochronie. Są to m.in. szkody takie jak: odspajanie płytek wskutek utraty właściwości spoiwa, eksploatacyjne pękanie tynków wewnątrz lokali, eksploatacyjne odspajanie elewacji zewnętrznej, stałe zawilgocenie mienia, itp.

Wypłata odszkodowania nie nastąpi też np. w przypadku zapalenia się mebli kuchennych od piecyka węglowego, który klient obudował płytą meblową (odmowa za rażące naruszenie przepisów ochrony przeciwpożarowej).

Niestety odszkodowania nie otrzyma także klient, który wyważy drzwi z uwagi na zacięcie zamka. Powód odmowy – nie jest to niepewny wypadek ubezpieczeniowy, bo ubezpieczony działał z premedytację godząc się z faktem uszkodzenia mienia.

Pamiętaj, że jestem tu dla Was, więc jeśli potrzebujesz pomocy w powyższym temacie – skontaktuj się ze mną za pomocą formularza kontaktowego:

www.pzu.pl/pl/rzecznik-klienta

Z przyjemnością udzielę wsparcia i rozwieję wszelkie wątpliwości w zakresie ubezpieczenia domu i mieszkania.

Za praktyczne wskazówki dziękuję ekspertom od obsługi spraw majątkowych: Annie Łodkowskiej i Darii Woźnica.