18 marca 2022

#SolidarnizUkrainą – lista akcji pomocowych z ramienia PZU na rzecz pomocy Ukrainie

Sztab kryzysowy powołany w polskiej centrali PZU działa intensywnie od 28 stycznia bieżącego roku nieustannie monitorując obecną sytuację i podejmując działania prewencyjne. Poniżej przedstawiamy listę akcji pomocowych na rzecz Ukrainy – aktualną na czas publikacji tego materiału. PZU podejmuje wszelkie starania, by zapewnić pomoc obywatelom Ukrainy w reakcji na zmieniającą się na naszych oczach rzeczywistość.


Obecność PZU w Ukrainie

Spółki zależne Grupy PZU w Ukrainie zatrudniają blisko 700 osób i posiadają 103 placówki. Już 25 lutego 2022, czyli dzień po wybuchu wojny przeciw Ukrainie, wszyscy Polacy zatrudnieni w spółkach Grupy PZU w Ukrainie wrócili do kraju i podjęli pracę zdalną. Ukraińscy pracownicy spółek Grupy PZU otrzymali zalecenie, by postępować zgodnie z zaleceniami władz ukraińskich. 

Grupa PZU od początku działalności na rynku ukraińskim identyfikowała i monitorowała wszelkie ryzyka, szczególnie od 2014 roku tj. aneksji Krymu przez Rosję oraz wojny w Donbasie. W tamtym czasie Grupa PZU zamknęła lub czasowo zawiesiła działalność swoich placówek w zagrożonych lub dotkniętych konfliktem regionach. Od tamtego momentu Grupa PZU ma przygotowane odpowiednie plany kryzysowe i jest zdecydowana nieść pomoc zarówno w Polsce, jak i w Ukrainie.

Pełna treść komunikatu PZU z dnia 25.02.2022 -> TUTAJ.Działania pomocowe dla Ukrainy podjęte przez Grupę PZU

Grupa PZU aktywnie wspiera Ukrainę w różnych obszarach, niesie pomoc finansową, rzeczową i psychologiczną. Dokłada wszelkich starań, by pomagać obywatelom Ukrainy, zarówno uchodźcom, jak i osobom przebywającym wciąż na terenach dotkniętych wojną.
 


Do dziś udało nam się przeprowadzić poniższe akcje pomocowe:

 • Rodziny ukraińskich pracowników PZU uciekających przed wojną, otrzymały zakwaterowanie, opiekę medyczną, wsparcie psychologów oraz środki do życia w Polsce.
 • PZU jest operatorem Teleplatformy Pierwszego Kontaktu z ramienia Ministerstwa Zdrowia, dzięki której obywatele Ukrainy mają dostęp do pomocy medycznej lekarzy PZU Zdrowie w nocy, w weekendy i święta. Infolinia jest obsługiwana w języku polskim, angielskim i ukraińskim.
 • PZU sfinansowało koszty 30-dniowego OC komunikacyjnego samochodów dla obywateli Ukrainy. Polisy objęte akcją są dostępne u agentów na przejściach granicznych oraz pod numerem telefonu: 22 505 15 63 (konsultanci mówią w języku ukraińskim).
 • PZU zorganizowało zbiórki rzeczowe i zbiórki pieniędzy podczas dwóch wydarzeń biegowych, którym patronuje: X Biegu Pamięci #ŻołnierzeWyklęci – Tropem Wilczym, który w tym roku odbył się pod hasłem „Biegniemy Ukrainie z pomocą” oraz 46. Biegu Piastów – Festiwal Narciarstwa Biegowego. 
 • PZU prowadzi zbiórkę pieniędzy na pomoc Ukrainie. Środki można wpłacać na konto Fundacji PZU nr 98 1020 1026 0000 1202 0509 5643, tytuł przelewu: Dla Ukraińców.
 • PZU Zdrowie udziela bezpłatnej opieki medycznej dla obywateli Ukrainy w ponad 50 placówkach, w ramach której mogą korzystać z podstawowej opieki zdrowotnej, konsultacji specjalistycznych, badań laboratoryjnych i diagnostycznych oraz szczepień.
 • W ramach wspólnej akcji małżonki ambasadora Polski w Ukrainie, Grupy PZU, Banku PKO BP i Kredobank UA z ośrodka w Fastowie w pobliżu Kijowa sprowadzono do Polski 300 osób – głównie matek z dziećmi i sierot.
 • PZU zakupiło i przetransportowało 15 000 powerbanków na granicę polsko-ukraińską, by wesprzeć obywateli Ukrainy oczekujących na przejściach granicznych. Część z nich zostanie przekazana dalej do Ukrainy, zgodnie z zapotrzebowaniem. Akcja odbywała się z pomocą Wolontariuszy PZU.
 • PZU finansuje wybrane inicjatywy pracowników, którzy chcą nieść indywidualną pomoc na rzecz Ukrainy. Organizuje również zbiórkę darów rzeczowych.
 • PZU w odpowiedzi na zapotrzebowanie, dostarczyło materace i pościele - 500 kompletów do Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Lublinie oraz 200 materacy do Urzędu Miasta Hrubieszów. 4 000 koców trafiło do Zamościa i Hrubieszowa. PZU dostarczyło również materiały chirurgiczne do operacji i opatrywania rannych do bazy odbiorczej w Lublinie, skąd trafiły do szpitala miejskiego w Równem koło Łucka.
 • PZU przekazało 500 koców, 500 poduszek, 1000 poszewek, 1400 par klapków, 2000 sztuk szczoteczek do zębów, 1000 opakowań past do zębów i 4 pralkosuszarki do Stowarzyszenia Rozwoju Sportu „Przemyśl”.
   


OC graniczne samochodów dla obywateli Ukrainy

Warto bliżej przyjrzeć się bezprecedensowej akcji PZU, a mianowicie polisie OC dla obywateli Ukrainy. Osoby, które przybywają do Polski i nie mają obowiązkowej Zielonej Karty dla samochodów spoza UE, powinny mieć OC graniczne. Ukraińcy, którzy wjeżdżają do Polski otrzymają ubezpieczenie komunikacyjne dla swoich samochodów z opłaconą przez PZU 30-dniową składką. Warunkiem do otrzymania tej formy pomocy od PZU jest posiadanie zarejestrowanego w Ukrainie samochodu. Polisy objęte akcją są dostępne u agentów na wszystkich 8 przejściach granicznych oraz pod numerem telefonu: 22 505 15 63.

Więcej o OC granicznym w języku ukraińskim -> TUTAJ

Grupa PZU – jej zarząd i pracownicy solidaryzują się z narodem ukraińskim i w miarę rozwoju sytuacji podejmować będą działania pomocowe zarówno w Polsce, jak i na terytorium Ukrainy. Dbamy o to, aby każdy obywatel Ukrainy, przyjeżdżający teraz do Polski, miał pewność, że może na nas polegać.

Trzymajmy się razem!#СолдарнізУкраїною – акції допомоги від імені PZU для України.

Кризова група, призначена в штаб-квартирі польського відділення PZU, працює безперервно з 28 січня 2022 року, постійно відстежує поточну ситуацію та діє згідно з потребами. Нижче наведено перелік заходів допомоги Україні, які діють на момент публікації цього матеріалу. Ситуація розвивається досить динамічно, тому PZU докладає всіх зусиль, щоб швидко реагувати на зміни та допомогати громадянам України.
PZU в Україні

Дочірні компанії PZU Group в Україні налічують близько 700 осіб і мають 103 філії. 25 лютого 2022 року, наступного дня після початку війни проти України, усі поляки, які працюють у компаніях PZU Group в Україні, повернулися до країни та почали працювати дистанційно. Українські співробітники компаній PZU Group отримали рекомендацію дотримуватися рад української влади.

Від початку своєї діяльності на українському ринку PZU Group виявляла та відстежувала всі ризики, особливо з 2014 року, тобто з моменту анексії Криму Росією та війни на Донбасі. На той час PZU Group закрила або тимчасово призупинила діяльність своїх відділень в окупованих регіонах. Відтоді PZU Group підготувала відповідні антикризові плани, аби в екстренних ситуаціях допомогти як у Польщі, так і в Україні.

Повний текст оголошення PZU від 25 лютого 2022 року -> ТУТ


Акції допомоги Україні, здійснені Групою PZU

Група PZU активно допомагає українським громадянам у різних сферах, надає фінансову, матеріальну та психологічну допомогу. Докладає всіх зусиль для підтримки громадян України, як біженців, так і людей, котрі досі перебувають в постраждалих від війни регіонах.
 

 

На сьогоднішній день нам вдалося провести такі заходи допомоги:

 • Сім’ї українських працівників PZU, які втікали від війни, отримали житло, медичну допомогу, психологічну підтримку та засоби до існування в Польщі.
 • PZU є оператором Телеплатформи першого контакту від імені Міністерства Охорони Здоров’я, завдяки якій громадяни України мають доступ до медичної допомоги лікарів PZU Zdrowie у нічний час, у вихідні та святкові дні. Гаряча лінія підтримується польською, англійською та українською мовами.
 • PZU профінансував витрати на 30-денне страхування автовідповідальності для громадян України, котрі перетинають кордон без Зеленої Карти. Деталі та поліси можна отримати у агентів на пунктах перетину кордону та за телефоном 22 505 15 63 (консультанти розмовляють українською).
 • PZU організувало збір речей та грошей на допомогу Україні під час зходів, в яких виступеє спонсором: 10-ий Run of ReMemorial #ŻołnierzeWyklęci – The Wolf Trail, який цього року проходив під гаслом «Біжимо на допомогу Україні» та 46-ий Piast Run – фестивалю лижних гонок. 
 • PZU організовує збір коштів на допомогу Україні. Кошти можна перерахувати на рахунок Фонду PZU № 98 1020 1026 0000 1202 0509 5643, назва переказу: Для українців.
 • PZU Zdrowie надає безкоштовну медичну допомогу громадянам України більше ніж в 50 закладах на території Польщі, де вони можуть скористатися базовою медичною допомогою, консультаціями спеціалістів, лабораторними та діагностичними дослідженнями, щепленнями. А також отримати направлення чи рецепт на необхідні ліки.
 • У рамках спільної акції дружини посла Польщі в Україні, PZU Group, Bank PKO BP та Kredobank UA, з центру у Фастові під Києвом до Польщі привезли 300 осіб – переважно матерів з дітьми та дітей-сиріт.
 • PZU придбала та перевезла 15 000 павербанків до польсько-українського кордону для підтримки громадян України, які очікують на прикордонних переходах. Частину з них буде передано безпосередньо в Україну. Акція відбулась за підтримки Волонтерів PZU.
 • PZU фінансує вибрані ініціативи працівників, які бажають надати індивідуальну допомогу Україні. Також організовується збір небхідних речей для українців.
 • Отримавши інформацію про потреби, PZU доставив матраци та постільну білизну – 500  комплектів до Повітового центру управління кризовими ситуаціями у Любліні та 200 матраців до Міської Ради Грубешова. 4000 ковдр і 10 000 заряджених павербанків відправилися в Замостя і Грубешів, а звідти електроніку перевезуть в Україну. PZU також доставляв хірургічні матеріали для операції та перев’язки поранених на базу прийому в Любліні, звідки їх направили до міської лікарні в Рівне біля Луцька.
 • PZU передало 500 ковдр, 500 подушок, 1000 наволочок, 1400 пар капців, 2000 зубних щіток, 1000 упаковок зубної пасти та 4 прально-сушильні машини для Товариства Розвитку Спорту «Перемишль». Ці речі, надані Фондом PZU, будуть передані на Головний залізничний вокзал у Перемишлі та у пункти проживання у місті.
   


Страхування прикордонної відповідальності автомобілів для громадян України

Варто уважніше придивитися до безпрецедентної акції PZU, а саме до полісу страхування цивільної відповідальності громадян України. Ті, хто приїжджає до Польщі ьез обов’язкової Зеленої карти для автомобілів з-за меж Європейського Союзу, отримають страхування цивільної відповідальності на 30 днів, його сплачує PZU. Умовою для отримання цієї форми допомоги від PZU є наявність автомобіля, зареєстрованого в Україні. Поліси, на які діє акція, доступні у агентів на всіх 8 пунктах перетину кордону та за телефоном: 22 505 15 63.
Детальніше про страхування прикордонної відповідальності українською мовою -> ТУТ

Група PZU – її правління та співробітники виявляють солідарність з українським народом і, відслідковуючи розвиток ситуації, будуть здійснювати заходи допомоги як в Польщі, так і в Україні. Ми дбаємо про те, щоб кожен український громадянин, який приїжджає до Польщі, був впевнений, що може на нас покластися. 

Тримаємось разом!