14 października 2015

Płać w terminie, nie stracisz!

Co się odwlecze, to nie uciecze. W przypadku nieopłaconych w terminie rachunków i faktur nie tylko nie ucieknie, ale wróci z nawiązką! Zobacz, co się stanie, gdy nie zapłacisz na czas.

Rachunki i abonamenty to wynik umowy

Korzystasz z bieżącej wody, prądu, gazu, Internetu, telewizji kablowej, ponieważ z dostawcami tych usług podpisałeś umowę. Musisz więc trzymać się konkretnych ustaleń i terminów płatności. Jeśli nie wywiążesz się z opłat, firmy mogą odciąć Ci dostęp do usług. Ponowne ich uruchomienie wiąże się z dodatkowymi kosztami. A za odstąpienie od umowy często grożą określone kary.

Budżety domowe Polaków

​Gdy nie zapłacisz rachunków:
​Za prąd

Jeżeli nie zapłacisz za prąd w wyznaczonym terminie, dostawca przysyła najpierw wezwanie do zapłaty. Każdemu może zdarzyć się przeoczenie lub chwilowy brak pieniędzy. Najlepiej jak najszybciej zadzwoń do firmy i wyjaśnij sprawę. Wiele firm rozłoży zadłużenie na raty, na Twój pisemny wniosek. Nie zwlekaj z nim jednak do upływu terminu płatności! Zawsze dobrze widziane jest, jeśli nie uciekasz przed zobowiązaniami, a próbujesz znaleźć rozwiązanie swoich kłopotów.

Jeśli jednak nie zareagujesz na wezwanie, firma może wyłączyć Ci prąd. Dostaniesz o tym informację oraz nowy dwutygodniowy i nieprzekraczalny termin zapłaty. Do rachunku będą już doliczone odsetki karne, 13 proc. w skali roku. Po upływie terminu umowa między Tobą, a dostawcą energii zostanie rozwiązana. Ponowne uruchomienie usługi dodatkowo kosztuje i nastąpi tylko wtedy, gdy firma odnotuje wpłatę na swoim koncie. Jeśli nie zapłacisz, długiem zajmie się komornik. 

​Za wodę

Podobnie jest z rachunkiem za wodę. Za brak wpłaty zakład wodociągowy może zakręcić Ci kurek po upływie dwóch okresów rozliczeniowych. Dostaniesz pismo z informacją o długu 20 dni przed odłączeniem wody. 

Za gaz

Gazownia czeka z odcięciem dopływu gazu co najmniej miesiąc od upływu terminu płatności. Firma powinna Cię o tym poinformować, ponieważ nie może działać na Twoją szkodę.

​Za telefon, kablówkę, Internet

Dostarczyciele telewizji kablowej, Internetu oraz operator telefonu odetną Ci dostęp do usług po upływie terminu, który jest określony w umowie. Jeśli nie zapłacisz w dodatkowym terminie, dostawcy mogą oddać egzekucję długu firmom windykacyjnym. Niestety, często wiąże się to również z wpisem do Krajowego Rejestru Długów lub Rejestru Dłużników ERIF, gdy zaległość przekracza 200 zł i od terminu płatności minęło ponad 60 dni. A to oznacza, że nie będziesz wiarygodny dla banków. Nie przedłużysz też umowy na telefon. 

​Gdy nie zapłacisz raty kredytów

Gdy nie zapłacisz na czas raty kredytu, bank wystawi tzw. bankowy tytuł egzekucyjny i od razu skieruje sprawę do sądu. Sąd nadaje klauzulę wykonalności. To pozwala komornikowi ściągnąć dług. W tym wypadku sama wymiana pism z bankiem może Cię sporo kosztować.

Dajemy radę: Nie chowaj głowy w piasek, gdy nie możesz spłacić zadłużenia. Poinformuj o tym bank, skorzystaj z tzw. wakacji kredytowych. Nie dopuść do tego, by bank wszedł na drogę prawną.

​Gdy nie zapłacisz składek i rat ubezpieczenia

Skutki nieopłacenia na czas składki ubezpieczenia lub raty składki są różne. Spóźnienie się ze składką ubezpieczenia na życie może skutkować tzw. karencją, czyli okresem (np. miesięcznym) w którym, pomimo wznowienia płacenia składek, ubezpieczenie nie zadziała. Jeśli w tym okresie będzie mało miejsce zdarzenie objęte ubezpieczeniem, nie dostaniesz za nie odszkodowania. 

Najwięcej wątpliwości budzi obowiązkowe OC samochodu. W tym przypadku jednak polisa przedłuża się automatycznie, nawet jeśli spóźnisz się z jej opłaceniem kilka dni. Przy dłuższej zwłoce musisz liczyć się z koniecznością zapłaty odsetek. Jeśli jednak nie opłaciłeś wszystkich składek za mijający okres 12 miesięcy, zawarcie nowej umowy nie następuje i możesz stracić ciągłość ubezpieczenia. A za brak ważnego OC zapłacisz mandat podczas policyjnej kontroli. Powiadomiony o tym zostanie Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG), który nałoży na Ciebie opłatę za brak ubezpieczenia OC. Ubezpieczenie OC samochodu jest szczególnie ważne, gdy spowodujesz wypadek. Jazda bez polisy OC może Cię wtedy bardzo drogo kosztować.

Pamiętaj, że jeśli nie zapłaciłeś w terminie składki za ubezpieczenie dobrowolne (np. AC, ubezpieczenie mieszkania, NNW), nie masz ochrony ubezpieczeniowej. Jeśli będziesz mieć szkodę, ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania.

Dajemy radę: Zanim odłożysz opłaty, poukładaj domowy budżet tak, by zawsze starczało pieniędzy na rachunki. To jest możliwe! Przeczytaj o tym, jak planować budżet domowy i jak zapanować nad rachunkami.

Finanse

Oszczędzanie pieniędzy nie musi oznaczać pasma wyrzeczeń. Oszczędzanie to mądre i świadome zarządzanie swoim budżetem. Dzięki naszym radom zapanujesz nad nim i nauczysz się kontrolować wydatki.