07 grudnia 2013

Nie odchudzaj autocasco

Mądry Polak po szkodzie. Niestety, kiedy dojdzie do zderzenia, jest już za późno na podjęcie decyzji o ubezpieczeniu – pozostaje pokrycie kosztów naprawy z własnej kieszeni.

Dlaczego nie powinniśmy wybierać najtańszego ubezpieczenia autocasco i co należy sprawdzić przed kupnem polisy? Anna Puchalska rozmawia z dyrektorem ds. produktów komunikacyjnych PZU Tomaszem Piekarskim.

A.P.Kto może wykupić polisę autocasco?

T.P.Mogą ją wykupić klienci indywidualni, a także właściciele małych i średnich firm.

A.P.Jakie korzyści wynikają z posiadania takiego ubezpieczenia?

T.P.​Pierwszą i najważniejszą z nich jest poczucie bezpieczeństwa, bo płacąc składkę ubezpieczeniową opłacamy przede wszystkim swój spokój. Posiadacz ubezpieczenia AC ma zapewnioną kompleksową ochronę przed wszelkimi zdarzeniami losowymi związanymi z użytkowaniem samochodu, w tym również kradzieży. Powinniśmy zastanowić się, ile w gruncie rzeczy możemy zaoszczędzić płacąc składkę za AC. Właściwie każdego dnia wsiadamy za kierownicę i każdego dnia możemy być uczestnikiem zdarzenia drogowego albo ofiarą kradzieży.

A.P.Co w ramach ubezpieczenia otrzymuje posiadacz autocasco?

T.P.W ramach autocasco PZU zapewnia:
    ▪    systemową ochronę przed skutkami wszystkich zdarzeń związanych z użytkowaniem samochodu,
    ▪    odszkodowanie wypłacane za szkody poniesione w kraju i za granicą,
    ▪    zniżki przyznawane za kontynuację ubezpieczenia w PZU i nawet do 60 proc. zniżki za bezszkodową jazdę,
    ▪    obniżenie wysokości składki dzięki dostosowaniu zakresu ubezpieczenia do indywidualnych potrzeb klienta,
    ▪    ubezpieczenie PZU Pomoc w Drodze w wariancie Komfort,
    ▪    aż 10 proc. zniżki na OC,
    ▪    niższą cenę za inne ubezpieczenia komunikacyjne oferowane przez PZU.

A.P.Czym jest polisa all risks?

T.P.Polisa all risks obejmuje ochroną uszkodzenia, zniszczenia pojazdu lub jego utratę na skutek różnych zdarzeń powstałych z winy kierowcy, ale też takich, na które nie ma on wpływu. Jest to kradzież, działanie żywiołów i wandalizm. Ochrona obejmuje wypadki powstałe w kraju lub w pozostałych państwach Europy. Jest aktywna także w Algierii, Maroku, Izraelu oraz Tunezji.

A.P.Czym jest ubezpieczenie AC Mini?

T.P.​W swojej ofercie PZU posiada ubezpieczenie AC Mini, które różni się nieco swoim zakresem od tradycyjnego ubezpieczenia AC. W swojej ofercie PZU posiada ubezpieczenie minicasco (MC), które różni się nieco swoim zakresem od tradycyjnego ubezpieczenia AC. Kupując AC w wariancie Mini kierowca dostaje przy niewysokiej składce dosyć szeroką ochronę ubezpieczeniową oraz możliwość nabywania zniżek. AC Mini obejmuje ochroną utratę samochodu, jego zniszczenie lub uszkodzenie w wyniku zderzenia z ludźmi, zwierzętami lub w wyniku innych zdarzeń. Nie obejmuje natomiast swym zakresem uszkodzeń będących wynikiem zderzenia z innym pojazdem lub innym przedmiotem. Przy niewysokiej składce kierowca dostaje dosyć szeroką ochronę ubezpieczeniową oraz możliwość nabywania zniżek, które może później wykorzystać w ubezpieczeniu AC. Minicasco obejmuje ochroną utratę samochodu, jego zniszczenie lub uszkodzenie w wyniku zderzenia z ludźmi, zwierzętami lub w wyniku innych zdarzeń. Nie obejmuje natomiast swym zakresem uszkodzeń będących wynikiem zderzenia z innym pojazdem lub innym przedmiotem.

A.P.Na co powinniśmy zwrócić szczególną uwagę zawierając umowę o ubezpieczenie AC?

T.P.Należy dokładnie czytać ogólne warunki ubezpieczenia, ponieważ jest to najważniejszy dokument, z którym należy się zapoznać przy podpisywaniu umowy. Często na przykład kierowcy nie zdają sobie sprawy z tego, że ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania, jeśli kierowca był pod wpływem alkoholu lub narkotyków i spowoduje kolizję drogową. Wyłączenie odpowiedzialności następuje też, kiedy kierowca nie posiada uprawnień do kierowania pojazdem lub prowadzi pojazd bez ważnego przeglądu technicznego, a umiejętności kierowcy lub stan techniczny pojazdu miały wpływ na wypadek. Im więcej wiadomości na temat ogólnych warunków ubezpieczenia pozyskamy przed zawarciem ubezpieczenia, tym mniej czeka nas nieporozumień i mniej niespodzianek będzie przy wypłacie odszkodowania.

Rozmawiała Anna Puchalska

Źródła

Ogólne Warunki Ubezpieczenia AC/MC http://www.pzu.pl/