24 stycznia 2014

Narty, Alpy i... wypadek

Świetnie przygotowane trasy narciarskie na zagranicznych stokach kuszą wielu zwolenników sportów zimowych. Polacy coraz chętniej wyjeżdżają w Alpy lub Dolomity. Jednak nawet ci z nas, którzy czują się za granicą jak u siebie, powinni pamiętać o ubezpieczeniu.

Na co zwrócić uwagę wybierając ubezpieczenie na wyjazd zagraniczny?

Najważniejsza sprawa to zakres i przedmiot ubezpieczenia.

Ubezpieczenie typu Wojażer pokrywa następujące koszty:

 • leczenia nagłych zachorowań lub następstw nieszczęśliwych wypadków: konsultacji i badań lekarskich, zabiegów i operacji, pobytu w szpitalu, leków i środków opatrunkowych, transportu między placówkami medycznymi oraz do miejsca zakwaterowania;
 • poszukiwania i ratownictwa w przypadku zaginięcia osoby ubezpieczonej, czyli udzielenia odnalezionej osobie doraźnej pomocy i transportu jej do punktu medycznego;  
 • transport chorego ubezpieczonego do kraju.

Uwaga! Ubezpieczenie obejmuje transport do kraju, ale już nie leczenie po powrocie do kraju.

Dajemy radę: W niektórych krajach (na przykład w Austrii i na Słowacji) ratownictwo górskie i transport helikopterem są odpłatne. Dlatego przy wyborze polisy upewnij się, że usługi takie wchodzą w zakres ubezpieczenia. Ważne też jest ustalenie sumy, do której ubezpieczyciel pokrywa koszty — za granicą mogą być one znaczne.

Bezpieczny wyjazd to udany wyjazd!

Sprawdźmy, o jakie usługi możemy rozszerzyć nasze ubezpieczenie

Mogą to być na przykład:

 • poszukiwanie i ratownictwo z uwagi na warunki pogodowe przy uprawianiu sportu (gdy nagle dojdzie do załamania pogody lub awarii sprzętu i ubezpieczony nie będzie mógł znaleźć schronienia lub wrócić do bazy);
 • transport dla osób bliskich;
 • pomoc prawna;
 • ubezpieczenie NNW;
 • ubezpieczenie OC;
 • ubezpieczenie bagażu podróżnego;
 • ubezpieczenie rezygnacji albo skrócenia uczestnictwa w zorganizowanym wypoczynku.

Ważne OWU

Wszelkie informacje na temat zakresu i przedmiotu ubezpieczenia znajdziemy w OWU (Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia) polisy, na którą się zdecydujemy. Warto również zwrócić uwagę na okoliczności, w których ubezpieczyciel ma prawo odmówić wypłaty odszkodowania. Są to tak zwane wyłączenia.

Nawet najlepsze ubezpieczenie nie ochroni nas jednak przed wypadkiem. Co robić, gdy wypadek na stoku zdarzy nam się za granicą?

 • Kontaktujemy się z Centrum Alarmowym PZU (tel.+48 22 505 15 95) najszybciej jak jest to możliwe.
 • Podajemy dane, o które poprosi nas pracownik Centrum: imię i nazwisko, okoliczności wypadku, jaka pomoc jest potrzebna, numer telefonu, pod którym można się z nami skontaktować.
 • Stosujemy się do zaleceń Centrum Alarmowego.
 • Udostępniamy lekarzom Centrum dokumentację medyczną.
 • Umożliwiamy Centrum Alarmowemu ustalenie okoliczności wypadku i wysokości roszczenia.

Oczywiście lepiej, by nic nam się nie stało i wyjazd przebiegał bez żadnych przykrych niespodzianek. Na pewno nasze szanse zwiększa rozsądne zachowanie na stoku, doskonalenie techniki jazdy, dobre przygotowanie do sezonu, ograniczone zaufanie wobec umiejętności własnych i innych narciarzy, dostosowanie prędkości zjazdu do warunków na stoku.

Dajemy radę: Na stoku zawsze w kasku — bez względu na wiek i umiejętności!