15 czerwca 2016

Ubezpieczenie na wyjazd zagraniczny

Zgubiony bagaż, wypadek, choroba – w podróży wszystko zdarzyć się może. Lepiej więc wcześniej pomyśleć o swoim bezpieczeństwie i wygodzie w razie nieprzewidzianych okoliczności. Ubezpieczenie w podróży. Jaką ofertę wybrać? Co wchodzi w jego zakres, w jakich sytuacjach działa? Sprawdzamy.

Pomyśl o ubezpieczeniu

Ubezpieczenie podróżne daje nam pewność, że w razie nagłej choroby, wypadku czy innych nieprzewidzianych wydarzeń, możemy wybrnąć z kłopotów bez większych problemów i bez ponoszenia gigantycznych kosztów.

Przykładowo, koszty ratownictwa i poszukiwania w rejonie Morza Śródziemnego turystów, którzy uprawiają sporty wodne sięgają nawet 20 tysięcy złotych. Najdroższe jest zaangażowanie do takich akcji helikoptera, co zwykle kosztuje 3–4 tys. euro. Jest to jednak najszybszy i jedyny sposób transportu poszkodowanych do placówki medycznej w celu ratowania życia. Leczenie ambulatoryjne np. we Włoszech to wydatek nawet do 125 euro, w Grecji 150 euro, a w USA aż 540 dolarów. USA, Kanada i Singapur to pod tym względem najdroższe kraje. Warto przed wyjazdem dowiedzieć się, ile kosztują tego typu usługi w miejscu, do którego się udajemy. Ma to znaczenie dla podjęcia właściwej decyzji o wyborze rodzaju polisy i dodatkowego zabezpieczenia.

W krajach europejskich podstawową ochronę zapewni nam EKUZ, czyli Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego.

Warto jednak oprócz karty zapewnić sobie dodatkowy pakiet bezpieczeństwa według założenia: lepiej jest podzielić się z ubezpieczycielem kosztami ryzyka za stosunkowo niską składkę, niż płacić całość z własnej kieszeni.

Przy zakupie wakacyjnej polisy weźmy pod uwagę przede wszystkim koszty: wizyty ambulatoryjnej, hospitalizacji, zorganizowania pomocy i przewiezienia nas do kraju oraz koszty ratownictwa i poszukiwania. Są to najważniejsze aspekty ochrony ubezpieczeniowej, które powinny znaleźć się w ubezpieczeniu turystycznym. Zawsze jednak warto się zastanowić, czy taki podstawowy pakiet będzie dla nas wystarczający. Jest to szczególnie ważne, jeśli np. planujemy górskie wędrówki lub uprawianie sportów wodnych. A zatem trzeba skonfrontować nasze plany z zakresem polisy i wybrać taki jej rodzaj, który będzie dla nas najbardziej odpowiedni. Da nam to poczucie bezpieczeństwa, że w razie kłopotów na pewno sobie poradzimy.

Wojażer – PZU Pomoc w Podróży

Jaki jest więc zakres ubezpieczenia podróżnego? Sprawdzamy Wojażera – PZU Pomoc w Podróży.

Podstawowy zakres i przedmiot ubezpieczenia Wojażer – PZU Pomoc w Podróży:

1. Ubezpieczenie kosztów leczenia zapewnia nam ochronę, gdy nagle zachorujemy, a także gdy zdarzy nam się nieszczęśliwy wypadek. Polisa gwarantuje organizację pomocy medycznej i pokrycie jej kosztów.

Pomoc medyczna to:

 • leczenie szpitalne i ambulatoryjne oraz wizyty lekarskie;
 • badania zlecone przez lekarza (RTG, EKG, USG i podstawowe badania laboratoryjne);
 • przepisane przez lekarza zabiegi ambulatoryjne, lekarstwa i środki opatrunkowe;
 • transport medyczny do szpitala, a także, w uzasadnionych przypadkach, w miejsce zakwaterowania ubezpieczonego;
 • leczenie stomatologiczne, leczenie związane z ciążą, zakup i naprawa protez i okularów korekcyjnych w medycznie uzasadnionych przypadkach. 

2. Ubezpieczenie assistance Pakiet Podstawowy to organizacja i pokrycie kosztów usług assistance, które obejmują:

 • usługi transportowe z miejsca podróży do domu w Polsce, do kraju zamieszkania lub do kraju rezydencji;
 • poszukiwanie zaginionych i ratownictwo;
 • usługi, które są świadczone wyłącznie na terenie Polski po powrocie z podróży;
 • usługi informacyjne na terenie Polski.    

Pakiet Podstawowy usług assistance można dodatkowo rozszerzyć o:

 • transport i wizytę osoby bliskiej;
 • organizację wcześniejszego powrotu do domu;
 • opiekę nad dziećmi i innymi osobami niesamodzielnymi;
 • pomoc prawną oraz pomoc tłumacza;
 • poszukiwanie oraz ratownictwo przy uprawianiu sportu;
 • naprawę zniszczonego sprzętu albo jego wynajem;
 • zwrot kosztów niewykorzystanego ski-pass;
 • dostarczenie niezbędnych przedmiotów osobistych oraz pomoc w przypadku kradzieży;
 • zmiennika dla kierowcy.

Opłata dodatkowej składki w ubezpieczeniu Wojażer – PZU Pomoc w Podróży daje nam szerszą o ochronę o ubezpieczenie NNW, bagażu podróżnego, OC oraz ubezpieczenie rezygnacji lub skrócenia uczestnictwa w zorganizowanym wypoczynku.

Umowa ubezpieczenia może być zawarta na okres od jednego dnia do jednego roku.

​Jak zgłosić szkodę?

Jeżeli przebywasz zagranicą i potrzebujesz pomocy w związku z nagłym zachorowaniem, nieszczęśliwym wypadkiem lub innym zdarzeniem losowym objętym umową, skontaktuj się z Centrum Alarmowym PZU, tel. +48 22 566 55 44.

Jeżeli przebywasz w Polsce, dzwoń na Infolinię PZU, tel. 801 102 102 lub +48 22 566 55 55.

Źródła

Kup ubezpieczenie on-line  https://moje.pzu.pl/