04 marca 2016

ABC zgłaszania szkody w domu

Remont to dobra okazja, by zadbać o dodatkowe zabezpieczenia antywłamaniowe naszego domu. Jest ich na rynku coraz więcej i są coraz doskonalsze. Oto krótki przegląd możliwości.

Zniszczone przedmioty, otwarte szuflady, powyrzucane na podłogę rzeczy, zalana podłoga. Twoja pierwsza reakcja to gniew, bezsilność, łzy. Tymczasem te niewiele już pomogą. Nie wpadaj w panikę. Jeśli masz odpowiednią polisę, szybko odzyskasz straty. 

Co zrobić, gdy już dojdzie do szkody?

1. Wezwij służby ratunkowe, jeśli trzeba. Jeżeli szkoda powstała w wyniku kradzieży z włamaniem, dewastacji, pożaru lub innego zdarzenia losowego – masz taki obowiązek.

2. Ratuj pozostały dobytek. Jeśli to możliwe, jak najszybciej staraj się ograniczyć rozmiar szkód. Gdy leje się woda, spróbuj zakręcić jej dopływ w pionie. Zbierz przedmioty, które jeszcze nie są mokre. Gdy doszło do włamania, nie niszcz śladów, poczekaj na policję. Rób zdjęcia, np. telefonem.  

3. Jak najszybciej zgłoś szkodę  ubezpieczycielowi. W PZU im szybciej to zrobisz, tym szybciej przyjedzie do Ciebie Mobilny Ekspert, który opisze miejsce zdarzenia, ustali rozmiar szkód, sporządzi odpowiednią dokumentację, także fotograficzną. W oparciu o nią dokonuje się wyceny szkody. Ekspert nie zawsze musi przyjeżdżać. Gdy szkody nie są znaczne, wystarczy, że prześlesz ubezpieczycielowi zrobione przez siebie zdjęcia i wypełniony formularz zgłoszenia szkody. 

73% Polaków obawia się włamania do domu w czasie dłuższego wyjazdu

4. Szkodę zgłaszasz w następujący sposób:

  • poprzez formularz na stronie: www.pzu.pl/szkody-i-roszczenia, gdzie możesz też załączyć odpowiednie dokumenty do zgłoszenia, np. zdjęcia;
  • telefonicznie: zadzwoń pod numer 801 102 102 lub (22) 566 55 55;
  • osobiście, w wybranym oddziale PZU;
  • poprzez zgłoszenie na piśmie pocztą tradycyjną na adres: Centralna Kancelaria PZU, Postępu 18a, 02-676 Warszawa;
  • faksem na nr: (22) 410 21 02
  • mailem pod adres kontakt@pzu.pl.

5. Przygotuj odpowiednie dokumenty, których wykaz znajdziesz na specjalnej stronie. W PZU oczekiwanie na oględziny eksperta nie wstrzymuje analizy merytorycznej zgłoszonych dokumentów.

6. Zaczekaj na decyzję o wypłacie odszkodowania. Ubezpieczyciel ocenia szkodę i wylicza jej wartość. Twoje odszkodowanie to maksymalnie suma ubezpieczenia zawarta w polisie. O wysokości wypłaty decyduje to, czy ubezpieczyłeś mienie w wartości nowej czy rzeczywistej. Gdy ubezpieczenie jest w wartości nowej, odzyskasz kwotę, która pozwoli na zakup nowych sprzętów. Wartość rzeczywista oznacza, że kwota zmniejszy się o tzw. zużycie techniczne. Istotny jest również zakres ubezpieczenia, im szerszy, tym więcej szkód obejmuje.