22 marca 2019

Jak dobrze ubezpieczyć mieszkanie?

Dobra polisa dla nieruchomości zapewni po szkodzie odszkodowanie, które zrekompensuje wszystkie poniesione straty.

Jeżeli mamy niewielkie mieszkanie na szóstym piętrze w bloku, to potrzebujemy innej ochrony niż właściciel domu położonego niedaleko od rzeki. Za każdym razem kupując ubezpieczenie powinniśmy dopasować je do swoich potrzeb.

Ochroną ubezpieczeniową można objąć mury, elementy stałe oraz ruchomości domowe, przedmioty trzymane na strychu i w piwnicy, a także ogrodzenia, altanki ogrodowe, roślinność, a nawet nagrobek.

Dajemy radę: ​Jeśli mieszkamy w bloku albo kamienicy, polisę dla murów zapewne ma wspólnota mieszkaniowa bądź spółdzielnia. Musimy jednak pamiętać, że takie ubezpieczenie nie obejmuje strat poniesionych przez poszczególnych mieszkańców, dlatego niezależnie od tego ubezpieczenia warto pomyśleć o polisie dla swojego mieszkania.

Nieruchomość można ubezpieczyć według wartości odtworzeniowej albo rzeczywistej. To, od jakiej wartości ją ubezpieczymy, wpłynie na wysokość odszkodowania. Wartość odtworzeniowa odpowiada kosztom odbudowy nieruchomości, a w przypadku ruchomości - kosztom nabycia nowego towaru. Wartość rzeczywista odpowiada wartości odtworzeniowej pomniejszanej o zużycie techniczne.

Kupując polisę klient określa sumę ubezpieczenia, czyli górną granicę odpowiedzialności finansowej zakładu ubezpieczeń za powstałe szkody. Zawyżanie i zaniżanie sumy ubezpieczenia jest nieopłacalne. W sytuacji, gdy ją zaniżymy, po szkodzie nie otrzymamy odszkodowania pozwalającego na rekompensatę wszystkich strat. Natomiast zawyżanie sumy ubezpieczenia jest nieopłacalne, gdyż wiąże się z koniecznością zapłacenia wyższej składki, gdy tymczasem odszkodowanie i tak nie może być wyższe od poniesionej szkody.

Ubezpieczając dom i ruchomości od zdarzeń losowych, warto ochroną objąć cały dobytek, gdyż pożar czy powódź mogą zniszczyć wszystko. Inaczej jest z kradzieżą. Złodziej nie każdą rzecz zdoła wynieść, dlatego ubezpieczając dobytek od kradzieży z włamaniem warto objąć ochroną tylko to, co można ukraść.

Istotnym elementem polisy mieszkaniowej powinno być ubezpieczenie OC w życiu prywatnym, które może obejmować albo tylko szkody wyrządzone w związku z nieruchomością, albo wszystkie szkody wyrządzone przez domowników i ich zwierzęta.

Praktycznym elementem ubezpieczenia jest assistance, czyli usługi pomocowe. Jeśli zepsuje nam się instalacja elektryczna albo zgubimy klucze do mieszkania, to dzięki pakietowi assistance otrzymamy szybką pomoc elektryka albo ślusarza.

Źródła

Ubezpieczenie PZU Dom: https://www.pzu.pl/