16 listopada 2019

PZU z tytułem Mecenasa Kultury

12 czerwca 2019 miało miejsce wręczenie Dorocznych Nagród Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Kandydaturę PZU w tegorocznej edycji zgłosiły trzy instytucje: Muzeum Królewskie, Muzeum Powstania Warszawskiego oraz Teatr Wielki - Opera Narodowa.
Kultura

Doroczne Nagrody Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznawane są cyklicznie od 1977 roku. Nagrody przyznawane są artystom, twórcom, animatorom kultury za całokształt ich działalności, ich celem jest uhonorowanie osób, które wspierają twórczość artystyczną, upowszechnienie i przede wszystkim ochronę kultury.

Dorota Macieja - członkini zarządu PZU Życie, osobiście odebrała nagrodę z rąk Piotra Glińskiego.

– Wspierać kulturę to piękna sztuka, a doroczna nagroda Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz tytuł Mecenasa Kultury dla PZU to dowód na to, że jesteśmy prawdziwymi artystami we wspieraniu instytucji i wydarzeń kulturalnych – powiedziała Dorota Macieja. – Rolę mecenasa kultury postrzegamy jako coś więcej niż tylko wsparcie finansowe wydarzeń kulturalnych. PZU dba o bezpieczeństwo ludzi, dzieł sztuki i budynków, dlatego  współfinansuje też zakup nowoczesnych systemów przeciwpożarowych i antywłamaniowych. - dodała

Mecenat kulturalny jest jedną z najważniejszych filarów zaangażowania społecznego PZU. Firma wspiera swoimi działaniami Muzeum Narodowe w Krakowie, Muzeum Narodowe w Warszawie, Muzeum Łazienki Królewskie oraz Muzeum Powstania Warszawskiego.  Swoimi działaniami wspiera promocję i ochronę kultury i dziedzictwa narodowego.