03 kwietnia 2017

Zespół Stresu Pourazowego - o traumie powypadkowej

Wypadek samochodowy to jedno z najbardziej traumatycznych przeżyć jakich może doświadczyć człowiek, zwłaszcza gdy w jego wyniku dochodzi do utraty zdrowia, a nawet życia przez uczestnika wypadku. Taki wstrząs dla ludzkiego organizmu często objawia się silnym stresem utrudniającym codzienne funkcjonowanie. Czym jest Zespół Stresu Pourazowego, jakie są jego objawy i jak uzyskać odszkodowanie za uraz psychiczny wywołany w wyniku wypadku?

​PTSD to nie tylko cierpienie fizyczne

Zespół Stresu Pourazowego, tzw. PTSD, to lękowe zaburzenia psychiczne objawiające się po traumatycznych wydarzeniach, do których w szczególności należą wypadki komunikacyjne. Według informacji podanych przez Światową Organizację Zdrowia najprawdopodobniej za 3 lata to właśnie wypadki drogowe będą najczęstszą przyczyną nienaturalnej i przedwczesnej śmierci. Obecnie wypadki samochodowe są zaraz za pierwszą piątką najczęstszych przyczyn kalectwa i inwalidztwa, które odnotowywane są w Europie.

PTSD nie zawsze towarzyszy utrata zdrowia fizycznego - niekiedy osoby, które w wypadku nie odniosły żadnych obrażeń fizycznych cierpią z powodu stresu pourazowego. PTSD może dotknąć również świadków wypadków, którym podczas zdarzenia towarzyszyło silne uczucie lęku, zagrożenia, przerażenia. PTSD utrudnia, a nawet uniemożliwia codzienne funkcjonowanie. Wypadek i wspomnienia z tym związane stale przypominają się choremu wywołując u niego traumę. Zdarza się, że objawy PTSD znikają samoistnie, z upływem czasu. Nie należy jednak tych zaburzeń lekceważyć i warto sięgnąć po specjalistyczną pomoc. 

​Objawy PTSD

Stres towarzyszący po trudnym i bolesnym doświadczeniu jest zupełnie naturalną reakcją organizmu i niekoniecznie oznacza, że mamy do czynienie z Zespołem Stresu Pourazowego. O PTSD można mówić wtedy, gdy zaburzenia utrzymują się przez okres minimum 1 miesiąca, a żadna poprawa – wraz z upływem czasu – nie jest widoczna. W celu zdiagnozowania Zespołu Stresu Pourazowego wyróżnia się kilka grup objawów towarzyszących temu zaburzeniu:

Ciągłe doświadczanie na nowo traumatycznego wydarzenia: mogą to być koszmary senne dotyczące tego wydarzenia (np. jeśli byliśmy świadkami śmierci w wypadku samochodowym), nawracające obrazy, myśli czy skojarzenia nawiązujące do wypadku, silny poziom lęku na myśl o wydarzeniu, inne reakcje również te fizjologiczne. 

Unikanie wszystkiego co powiązane jest z traumatycznym wydarzeniem lub o nim przypomina czyli unikanie każdego tematu związanego z wydarzeniem, ale również podejmowanie prób odparcia myśli lub uczuć, które są związane z wypadkiem, silne napięcie na myśl o wypadku lub powiązanych z nim rzeczach. Jest to również omijanie miejsca, w którym doszło do wydarzenia, unikanie czynności, które przypominają o wypadku. Towarzyszy temu poczucie osamotnienia, niezrozumienia, wyizolowania ze społeczeństwa, lęk przed przyszłością, brak chęci i trudności w wykonywaniu codziennych czynności, które wcześniej były łatwe i/lub przyjemne. 

 Objawy fizyczne, do których szczególnie zalicza się:

·        bezsenność, problemy z zasypaniem lub wręcz odwrotnie zbyt duża ilość snu,

·        ogólne rozdrażnienie, nadpobudliwość, a nawet agresywne zachowanie, wybuchanie gniewem,

·        stan odrętwienia, zobojętnienia,

·        problemy z koncentracją, ze skupieniem się, z zapamiętywaniem,

·        wzmożona czujność, przesadna do sytuacji,

·        cierpienie,

·        dyskomfort,

·        złość,

·        silny lęk,

·        problemy z oddychaniem,

·        kołatanie serca, ucisk w klatce piersiowej,

·        wzmożona potliwość,

·        osłabienie organizmu, omdlenia,

·        sięganie po używki,

·        gorsze samopoczucie, a nawet depresja.

Zespół Stresu Pourazowego to zaburzenia lękowe, które skutecznie mogą obniżyć jakość naszego życia, a nawet doprowadzić do depresji czy myśli samobójczych. Osoba cierpiąca na PTSD ponosi straty społeczne takie jak zaburzenie relacji interpersonalnych, gorsze funkcjonowanie na polu prywatnym i zawodowym (częstsze zwolnienia lekarskie). PTSD wymaga terapii i leczenia, a osoba, która cierpi na Zespół Stresu Pourazowego koniecznie powinna się zgłosić do specjalisty. Terapia oraz sposób leczenia są ustalane na podstawie kilku czynników: wiek chorego, objawy, które mu towarzyszą, przyczyny PTSD. Istnieją różne formy pomocy począwszy od terapii indywidualnej, grupowej (w tym również rodzinnej), aż po leczenie farmakologiczne. Warto wiedzieć, że im wcześniej rozpoczniemy leczenie tym szybciej i skuteczniej zadziała terapia. Leczenie jednak nie jest tanie, skąd więc wziąć pieniądze na terapię?

​Odszkodowanie za uraz psychiczny po wypadku samochodowym

Wypadek samochodowy to silna trauma, która wywołuje nie tylko uszczerbek na zdrowiu fizycznym, ale również uraz psychiczny, w tym również PTSD. Warto wiedzieć, że nie tylko utrata zdrowia fizycznego kwalifikuje się do uzyskania odszkodowania za poniesione straty. Również problemy psychiczne, które pojawiły się u poszkodowanego w wyniku wypadku, są wystarczającym powodem do starania się o uzyskanie zadośćuczynienia za doznane szkody. Odszkodowanie może pokryć koszty terapii(np. psycholog po wypadku samochodowym) i leczenia farmakologicznego. Dodatkowe środki finansowe również pozwolą na pozbycie się niektórych problemów finansowych, co chociaż odrobinę odciąży chorego. Takie zadośćuczynienie jest wypłacane jednorazowo, a jego głównym celem jest rekompensata poniesionych strat. Jest ono wypłacane z OC sprawcy wypadku, a jego wysokość uzależniona jest od m.in. natężenia doznanej krzywdy, wieku chorego – zawsze jest to kwestia rozpatrywana indywidualnie.