02 grudnia 2019

„Wolontariat to radość działania”. PZU działa pro bono

PZU od lat angażuje swoich pracowników w działania wolontariackie. Ich owocem są setki akcji wpływających na rzeczywistość społeczną i niosących pomoc potrzebującym. Granty na realizację działań wolontariackich można pozyskać dwa razy do roku. Na co zostaną przeznaczone? To zależy wyłącznie od kreatywności pracowników.
Lokalni aktywiści

Największy polski ubezpieczyciel wspiera inicjatywy pracownicze, które mogą uczynić wiele dobrego w lokalnych społecznościach. Fundacja PZU już od 2012 roku prowadzi program wolontariatu pracowniczego. Robi to w ramach kilku ścieżek. Pierwsza z nich, „Wolontariat to radość działania”, rozpoczyna się dwa razy do roku – wiosną i jesienią. Startuje wówczas konkurs grantowy dla pracowników. Na realizację projektu wolontariackiego można wygrać 5000 zł. Receptą na zwycięstwo jest ciekawy pomysł, który ma szansę zaangażować wielu wolontariuszy i poprawić sytuację osób potrzebujących.  Wystarczy złożyć wniosek i poczekać na decyzję komisji konkursowej.

Każdy pracownik ma również możliwość zgłoszenia swojego projektu w trybie pozakonkursowym. Poza tym PZU organizuje akcje okolicznościowe, np. z okazji mikołajek czy Dnia Dziecka, i prowadzi Akademię Liderów Wolontariatu PZU. Akademia zajmuje się prowadzeniem działań informacyjnych i promocyjnych związanych z wolontariatem pracowniczym oraz motywowaniem do angażowania się w inicjatywy pro bono.

Fundacja PZU powołana została po to, by pomagać. Jej działania to element zaangażowania społecznego firmy, której zaufało wielu Polaków. Fundacja osiąga swoje cele statutowe dzięki byciu blisko ludzi i ich potrzeb. Angażuje się w czterech obszarach: edukacji, kulturze i historii, zdrowiu i pomocy społecznej, a także bezpieczeństwie. Współpracuje z organizacjami pozarządowymi, instytucjami, szkołami i uczelniami wyższymi. 

Sukcesem zakończyło się jak dotąd już ponad 240 akcji wolontariackich. W działania charytatywne zaangażowało się prawie 2,5 tys. ochotników. Wsparcie uzyskało około 36 tys. placówek, organizacji i osób prywatnych. Ze środków grantowych opłacano m.in. dobroczynne zawody sportowe, festyny, warsztaty artystyczne, wspierano także działalność świetlic, klubów osiedlowych, placówek opiekuńczo-wychowawczych, domów dziecka i schronisk dla zwierząt. Akcje kierowane są do różnych beneficjentów, głównie dzieci, osób starszych i osób niepełnosprawnych.

Wolontariat przyczynia się nie tylko do poprawy sytuacji wielu ludzi, ale i do osiągnięcia satysfakcji przez pracowników. Z badań ankietowych prowadzonych przez PZU wynika, że u 80% pracowników wolontariat wpływa na pozytywne postrzeganie pracodawcy, a 88% pozwala czerpać zadowolenie z pomagania potrzebującym. Udział w akcjach wolontariackich rozwija też wiele cennych umiejętności i kompetencji, które procentują w codziennej pracy. Uczy współdziałania w zespole, poprawia komunikację, sprzyja poszukiwaniu rozwiązań problemów i łagodzeniu konfliktów, rozwija umiejętności twórcze, analityczne, przywódcze i umiejętność podejmowania decyzji.