27 listopada 2014

Słowniczek oszczędnego

Znajomość podstawowych pojęć finansowych ułatwia oszczędzanie. Świat finansów używa hermetycznego języka. Często mamy wątpliwości, których nikt przystępnie nie tłumaczy. Oto krótki słowniczek, który może być pomocny.

Pojęcia wyjaśnia Tomasz Jaroszek, twórca ​kanału z poradami finansowymi Doradca.tv.

Kapitał

Kapitał to nasze pieniądze, czyli kwota, od której ewentualnie bank nalicza odsetki.

​Odsetki

Odsetki to kwota, którą bank płaci nam za to, że trzymamy u niego pieniądze w ​depozycie lub na koncie oszczędnościowym.

​Konto oszczędnościowe

Konto oszczędnościowe to rachunek bankowy, który służy do regularnego dokładania pieniędzy. Zwykle normalne rachunki bankowe są nieoprocentowane. Za ich pomocą dokonujemy transakcji płatniczych. Na koncie oszczędnościowym możemy oszczędzać, ponieważ bank płaci nam odsetki. Takie konto jest najczęściej niżej oprocentowane niż lokata, ale daje nam większą płynność. W każdej chwili możemy wyjąć z niego pieniądze albo wpłacić na konto, by zwiększać kapitał. 

Procent składany

Procent składany, to zdaniem Alberta Einsteina najlepszy wynalazek ludzkości. To dzięki niemu zarabiamy duże pieniądze, gdy długo oszczędzamy. Załóżmy, że środki leżą na koncie oszczędnościowym z odsetkami naliczanymi każdego miesiąca. W kolejnym miesiącu odsetki będą naliczone od kwoty, która będzie na koncie, czyli od kapitału i odsetek. Z każdym miesiącem kapitał powiększa się o odsetki z ubiegłego miesiąca. Efekt widać po latach na bardzo dużych sumach, gdy odsetki znacząco powiększają kapitał. Inaczej wygląda 3 proc. od 1000 zł a inaczej od 200.000 zł. Po latach wartość odsetek na koncie może być równie duża co wpłaconego kapitału. Dlatego opłaca się oszczędzać długoterminowo.

​Lokata

Lokata to podstawowy produkt bankowy do oszczędzania. Wpłacamy pieniądze do banku – to my pożyczamy mu pieniądze na określony czas, np. 3 miesiące, a bank płaci nam za to odsetki. Wkładamy na lokatę określoną kwotę i nie ruszamy jej, aż do upływu terminu lokaty. Jeśli pieniądze wyjmiemy wcześniej, stracimy odsetki.

​Obligacje skarbowe

Obligacje skarbowe to papiery dłużne, czyli wartościowe emitowane przez rząd, który zobowiązuje się i gwarantuje zwrócić pożyczkę wraz z odsetkami w określonym terminie. Rząd w ten sposób pożycza od nas pieniądze. Obligacje są traktowane jako bezpieczna forma inwestowania i lokata kapitału w średnim i długim okresie. Warto jednak ich wybór poprzedzić analizą i porównaniem lokat bankowych lub innych instrumentów inwestycyjnych, które nie są obciążone dużym ryzykiem. 

​Fundusz inwestycyjny  

Fundusz inwestycyjny to produkt, w którym płacimy komuś za zarządzanie naszymi pieniędzmi. Może inwestować w akcje, obligacje, może obracać gotówką, którą inwestuje np. w krótkoterminowe obligacje. Z tym wiąże się różne ryzyko, bo możemy nawet stracić na instrumentach, w których mamy pieniądze.

Ubezpieczenia inwestycyjne

Ubezpieczenia inwestycyjne – zapewnia ochronę ubezpieczeniową i inwestowanie pieniędzy. Wpłacamy składkę, która dzielona jest na dwie części. Jedna przeznaczana jest na inwestycję, a druga na ochronę ubezpieczeniową. Część inwestycyjną składki lokuje się do jednego lub kilku funduszy inwestycyjnych. Sami decydujemy, w jakie fundusze chcemy inwestować, ale jednocześnie ponosimy ryzyko tych inwestycji. To produkt dla bardziej zaawansowanych inwestorów.

Samodzielne inwestowanie

Samodzielne inwestowanie to już najwyższy stopień wtajemniczenia. Nasze oszczędności wkładamy na giełdę, Forex, w nieruchomości, surowce czy w inne instrumenty, dzięki którym mogą zarobić dużo więcej niż na lokacie, czy funduszach, ale ponosimy również odpowiednio duże ryzyko. 

​Ocena ryzyka finansowego

Na rynku finansowym obowiązuje prosta zasada: możliwy do osiągnięcia zysk jest wprost proporcjonalny do ponoszonego ryzyka, a więc im coś bardziej ryzykownego, tym też potencjalnie bardziej zyskownego. Pamiętajmy, że im wyższe ryzyko, tym dłuższy okres powinniśmy wybrać dla naszej inwestycji. 

Jeśli przeszliście już przez słownik to zapraszam do postawienia pierwszego kroku w świecie oszczędzania. Ja mam 5 podstawowych metod, jak oszczędzać pieniądze. Zachęcam do wypróbowania. Parafrazując chińskie przysłowie, budowanie nawet największej fortuny zaczyna się od pierwszej odłożonej złotówki.

Nie spieszcie się. Chciwość nie jest dobrym doradcą inwestycyjnym! Żeby dobrze ulokować pieniądze trzeba działać świadomie i kierować się zdrowym rozsądkiem. Oferty dużego zysku w krótkim czasie należy traktować nieufnie. Jeśli średnia zyskowność lokat w bankach (tylko one mogą je oferować!) jest na poziomie 3–4 procent, to oferta z zyskiem 7–8 procentowym jest podejrzana! Przypomnijcie sobie afery z piramidami finansowymi. Zawsze sprawdzajcie, czy podmiot, który oferuje bardzo korzystną lokatę, nie figuruje na liście ostrzeżeń Komisji Nadzoru Finansowego. Nauczcie się oceniać ryzyko finansowe i porównywać oferty. Skorzystajcie choćby z najprostszych kalkulatorów lokat.

Zawsze czytajcie umowy. Jeśli są bardzo skomplikowane, zabierzcie je do domu i na spokojnie przestudiujcie. Szukajcie dodatkowych informacji, nie dajcie się zwieść obietnicom. Szukajcie opinii i informacji w internecie. Gdy stawiacie pierwsze kroki na rynku inwestycyjnym, wybierajcie najpewniejsze produkty – lokaty, obligacje skarbowe, fundusze niskiego ryzyka.