14 marca 2014

Pracuję w domu

Wiele osób ceni sobie niezależność, jaką daje prowadzenie własnej firmy. Nie trzeba znosić humorów szefa, można pracować, nawet nie wychodząc z łóżka. Jednak wszelkie badania mówią, że pracując w domu większą efektywnością wykazuje się ten, kto nie siedzi w piżamie, ale ubiera się tak jakby właśnie wychodził do ludzi. Mówienie o kimś, kto swoim biurem uczynił własny pokój, że „siedzi w domu” zamiast pracować, to nieporozumienie.

Praca w domu wymaga posiadania określonych cech charakteru: samodyscypliny, zaangażowania, motywacji, sumienności, umiejętności skupienia się na wykonywanym zadaniu i rozdzielenia życia zawodowego od prywatnego.

​Nie tylko informatycy

Świetnie mogą się w niej realizować specjaliści z różnych innych dziedzin, a pomysły na pracę w domu są nieograniczone: od księgowości, fotografii, projektowania stron www, redagowania stron internetowych, szycia ubrań, korepetycji, aż do lekcji gry na różnych instrumentach. 

​Błędów nie da się wpisać w koszty

Planowanie i przygotowanie do pracy na pewno ułatwi działanie. Nie uchroni jednak od podejmowania decyzji. Z każdą działalnością wiąże się ryzyko. Jesteś przedsiębiorcą, doskonale zdajesz sobie z tego sprawę, ale wiesz też, że trzeba je minimalizować. Dlatego warto stosować prostą zasadę, trzy razy pomyśl, potem zrób. Pomyłek i złych decyzji związanych z prowadzeniem firmy nie da się wpisać w koszty i odliczyć od podatku. Można jednak z powodzeniem wliczyć w koszty wydatki związane z zabezpieczeniem źródeł swojego dochodu, a więc ubezpieczenia. 

​Jak ubezpieczyć swoją działalność?

Prowadząc jednoosobową działalność gospodarczą, możesz ubezpieczyć się od odpowiedzialności cywilnej. Ubezpieczenie OC da Ci poczucie bezpieczeństwa. Jeżeli wyrządzisz komuś szkodę, ubezpieczyciel zapłaci odszkodowanie poszkodowanemu. W ten sposób Twój majątek będzie chroniony przed możliwym uszczupleniem (stratą). 

Polisa obejmuje szkody będące następstwem:

 • czynu niedozwolonego (OC deliktowa),
 • niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania (OC kontraktowa),
 • szkody wyrządzone przez pracowników,
 • szkody wyrządzone przez podwykonawców z zachowaniem prawa do regresu.

Możesz rozszerzyć podstawowe ubezpieczenie o klauzule dodatkowe i objąć odpowiedzialność cywilną ubezpieczonego  będące następstwem:

 • wypadków ubezpieczeniowych poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • wypadków przy pracy wyrządzonych pracownikowi,
 • zanieczyszczenia środowiska,
 • szkód w nieruchomościach lub rzeczach ruchomych, z których ubezpieczony korzystał,
 • szkód w mieniu powierzonym,
 • szkód w mieniu przechowywanym, kontrolowanym lub chronionym przez ubezpieczonego,
 • szkód w pojazdach mechanicznych przechowywanych, kontrolowanych lub chronionych przez ubezpieczonego,
 • szkody wyrządzonej przez podwykonawców bez prawa do regresu, 
 • szkody w rzeczach będących przedmiotem czynności spedycyjnych,
 • szkody wyrządzonej uczestnikom w wyniku przeprowadzania imprezy,
 • wprowadzenia przez producenta produktu do obrotu (OC za produkt),
 • szkody w rzeczach wniesionych przez gości hotelowych, w związku z odpowiedzialnością utrzymujących hotele i podobne zakłady,
 • szkody spowodowane działaniem materiałów wybuchowych lub fajerwerków,
 • szkody spowodowanej przeniesieniem chorób zakaźnych i zakażeń.

Straty wyrządzone w małej lub średniej firmie mogą kosztować o wiele za dużo. Zanim uda się je odrobić, może minąć dużo czasu, w ciągu którego stracisz płynność finansową. „Mały” nie oznacza jednak bezradny. 

​Twój dom, twoje biuro

Twój dom to teraz również siedziba firmy. Możesz wliczać do kosztów prowadzenia działalności gospodarczej część domowych opłat. Ale niech to również zmobilizuje cię do jego zabezpieczenia. Zarejestrowanie firmy w domu nie jest żadną przeszkodą do zawarcia umowy ubezpieczenia dostosowanej do twoich potrzeb. 

Źródła

Ubezpiecz swoje miejsce pracy  http://www.pzu.pl/

Ile procent Polaków pracuje w domu?  http://www.wprost.pl/

Czy dobry wygląd naprawdę pomaga w pracy?  http://zalotka.pl/

Pracujesz w domu? Ubezpiecz go!  http://www.pzu.pl/