17 października 2017

Nowoczesne leczenie urazów kręgosłupa

W ostatnich latach pojawiły się nowe możliwości leczenia pacjentów z poważnymi urazami kręgosłupa. Pacjenci zakwalifikowani do zabiegu operacyjnego kręgosłupa często mogą skorzystać z małoinwazyjnych metod leczenia chirurgicznego, które pozwalają m.in. na szybszy powrót do sprawności.

- Nowoczesne rozwiązania stosowane w medycynie pozwalają na zmniejszenie zakresu inwazji, a co za tym idzie mniejszego urazu tkanek, utraty krwi czy ryzyka infekcji – mówi dr n. med. Łukasz Antolak, specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu z Centrum Medycznego Gamma w Warszawie. – Dodatkowo pacjenci zażywają mniejszą ilość leków przeciwbólowych, pobyt w szpitalu trwa krócej, a rehabilitacja przebiega szybciej. To wszystko ma wpływ na wcześniejszy powrót do normalnej aktywności oraz skraca przerwę w pracy – dodaje.

Liczne prace naukowe potwierdzają możliwość osiągnięcia wyników równie dobrych przy leczeniu metodami małoinwazyjnymi, jak przy wykorzystaniu metod klasycznych. Ważna tu jest jednak odpowiednia kwalifikacja pacjentów do zabiegów operacyjnych i dobór najlepszego sposobu leczenia.

- Metody małoinwazyjne, aby były bezpieczne dla pacjenta, wymagają od chirurga doskonałej znajomości metod klasycznych – mówi dr n. med. Łukasz Antolak z Centrum Medycznego Gamma. – W trakcie zabiegu możliwa jest bowiem konieczność zmiany z metody małoinwazyjnej do metody otwartej – dodaje.

Obecnie koszty implantów w leczeniu metodami małoinwazyjnymi możemy porównać z operacjami klasycznymi, wykonywanymi „na otwarto”. Natomiast całkowity koszt leczenia małoinwazyjnego może być znacząco niższy ze względu na mniejszy odsetek infekcji, krótszy pobyt w szpitalu i szybszy powrót do zdrowia i pracy.

- Należy podkreślić, że stosując metody małoinwazyjne chirurgicznego leczenia złamań kręgów, mamy możliwość szybkiego usprawniania pacjentów – informuje dr n. med. Łukasz Antolak – W Centrum Medycznym Gamma już pierwszego dnia po zabiegu pacjenci wstają z łóżek i chodzą o własnych siłach. Często tego samego dnia są wypisywani do domu. Unikamy także długotrwałego unieruchomienia w gorsecie, co znacząco zwiększa komfort leczenia dla pacjenta – podkreśla. 

Ogromne znaczenie w leczeniu schorzeń kręgosłupa ma współpraca specjalistów różnych dziedzin medycyny już w fazie diagnostyki. W Centrum Medycznym Gamma utworzono zespół lekarski, rehabilitacyjny, diagnostyczny, pielęgniarski, którego ambicją i celem jest zapewnienie pacjentowi kompleksowej opieki. Skraca to znacznie czas całego procesu leczenia i daje pacjentowi poczucie bezpieczeństwa. 

- Pacjent powinien czuć, że leczący go ludzie porozumiewają się między sobą i mają możliwość wymiany uwag oraz realizują jedną, spójną myśl w ramach ścisłej współpracy – mówi dr n. med. Łukasz Antolak. – Takie podejście zwiększa efektywność leczenia i pozwala na lepszą rozpoznawalność rzeczywistej przyczyny dolegliwości – podkreśla.

O AUTORZE:

dr n. med. Łukasz Antolak - specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu, ortopeda traumatolog, absolwent II Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie. Starszy asystent Kliniki Neuroortopedii i Neurologii Instytutu Reumatologii w Warszawie. Specjalizuje się w leczeniu zachowawczym oraz chirurgicznym schorzeń i urazów kręgosłupa (dyskopatii, zmian zwyrodnieniowych, kręgozmyków, osteoporotycznych i urazowych złamań kręgów, deformacji u dzieci i dorosłych – skolioz oraz choroby Scheuermanna. Przyjmuje w placówce należącej do PZU Zdrowie SA – Centrum Medycznym Gamma, przy ulicy Broniewskiego 3 w Warszawie.