25 września 2014

Na pecha miej OC

OC w życiu prywatnym przyda się, gdy wyrządzisz komuś szkodę. Niezależnie od tego, jak bardzo jesteś ostrożny, o wypadek nietrudno. Sprawdź, kiedy i jak chroni Cię to ubezpieczenie.

Polisa OC w życiu prywatnym przyda się, gdy:

  • zrobisz komuś niechcący krzywdę, np. potrącisz, przewrócisz;
  • spowodujesz wypadek podczas jazdy rowerem, np. potrącisz pieszego, uszkodzisz samochód;
  • zrobisz komuś krzywdę przy uprawianiu sportu;
  • Twoje dziecko wybije szybę, zarysuje czyjś samochód;
  • Twoje zwierzę zniszczy czyjąś rzecz, np. podczas domowej imprezy kot zniszczy okrycia gości, pies kogoś pogryzie lub przestraszy tak, że ta osoba dozna uszczerbku na zdrowiu;
  • zalejesz mieszkanie sąsiada;
  • zniszczysz czyjąś rzecz, np. rozlejesz komuś kawę na laptopa.

Ta lista nie wyczerpuje wszystkich wypadków. OC pomoże Ci w każdej sytuacji, w której na mocy kodeksu cywilnego zobowiązany jesteś do naprawienia szkody, którą komuś niechcący wyrządziłeś.  

​Co obejmuje OC?

Ubezpieczenie obejmuje szkody, które wyrządzisz Ty lub Twoi podopieczni: dzieci, zwierzęta oraz na przykład zatrudniona przez Ciebie niania albo opiekunka osoby starszej. Polisa chroni Cię, gdy Ty lub osoby objęte ubezpieczeniem wyrządzą szkodę w mieniu innych osób lub spowodują szkodę na osobie (to jest uszkodzenia ciała, rozstrój zdrowia, śmierć innej osoby). OC w życiu prywatnym możesz wykupić również, jako uzupełnienie ubezpieczenia domu lub wraz z ubezpieczeniem roweru. W PZU OC jest w standardowym pakiecie tych ubezpieczeń.

Przed podpisaniem umowy zapoznaj się z listą wyłączeń zawartą w OWU.

Pamiętaj, polisa nie działa, gdy szkodę wyrządzisz celowo. Nie ochroni także, gdy osoba, która wyrządziła szkodę, była pod wpływem środków odurzających czy w stanie nietrzeźwym, chyba, że nie miało to wpływu na jej powstanie. Ubezpieczenie zawiera szeroki wachlarz klauzul dodatkowych, które pozwolą Ci dostosować je do własnych potrzeb. Zajrzyj do nich, gdy na przykład masz agresywnego psa, hodujesz egzotyczne zwierzę, polujesz.  

​Jak działa OC?

Gdy dojdzie do wypadku z Twojej winy, podaj numer polisy poszkodowanemu lub sam zgłoś szkodę. Poszkodowane osoby powinny zebrać wszystkie dowody na to, że w związku ze szkodą poniosły określone straty (rachunki, paragony, itd.). W wielu wypadkach często występują o tzw. zadośćuczynienie. To kwota, która ma im zrekompensować ból, cierpienie, którego doznali z Twojej winy lub ubezpieczonego sprawcy. Dalej sprawą zajmie się ubezpieczyciel.

W PZU możesz liczyć na niezbędną pomoc prawną oraz pokrycie kosztów sądowych w ramach polisy OC, gdy osoba, która poniosła szkodę, wystąpi o odszkodowanie.

Ubezpieczyciel wypłaci pieniądze z polisy OC na pokrycie powstałych szkód.

Pieniądze, jakie poszkodowany otrzyma z Twojej polisy OC, nie będą większe niż suma gwarancyjna określona w umowie. Pamiętaj o tym przy wyborze oferty ubezpieczeniowej. Suma, czyli kwota, w ramach której wypłacane jest odszkodowanie, powinna być adekwatna do indywidualnych potrzeb.

Dajemy radę: Jeśli masz dzieci, psa, jesteś aktywny, jeździsz rowerem, uprawiasz inne sporty (nie w ramach klubu sportowego), pomyśl o tym, co może się stać, i odpowiednio ustal kwotę ubezpieczenia (tzw. sumę gwarancyjną). Polisa OC jest bardzo elastyczna, weź więc pod uwagę wszystkie okoliczności. 

Źródła

OC w życiu prywatnym – dowiedz się więcej http://www.pzu.pl/